Akce a novinky » Ostatní zajímavosti

5 animovaných videí: Co je to RS, Nově diagnostikovaní pacienti, Pohyb, Únava a Psychoterapie při RS

 

 

MSRehab

 

 
 
 

Rádi bychom vám představili pětici zcela nových edukačních videí, která se poutavou animovanou formou zabývají hlavními tématy spojenými s roztroušenou sklerózou.

 

1.Co je to roztroušená skleróza? 
Současný pohled na toto zánětlivé demyelinizační onemocnění CNS. Co se při něm děje v těle?

 

2. Nově diagnostikovaní pacienti (diagnóza: roztroušená skleróza) 
Vstoupila Vám do života RS? Váš aktivní přístup má ohromný vliv na další vývoj nemoci.

 

3. Pohyb při RS 
Pohyb je přirozenou součástí života a to platí i pro lidi s RS. Pohybové desatero pro přínosné a bezpečné sportování.

 

4. Únava při RS 
Velmi častý a neviditelný příznak RS. Jaké má příčiny a jak na ni?

 

5. Psychoterapie a RS
Reakce na sdělení diagnózy RS bývá bouřlivá. Je to totiž reakce na ztrátu. Ztrátu zdraví.

Všechna videa vznikla v režii spolku MSrehab a jsou unikátní nejen formou svého zpracování.

 

 

Zvažujete předčasný odchod do důchodu? Zjistěte, jestli na něj máte nárok a jaké podmínky musíte splnit, abyste ho získali

 

 

kaufmann-gf1f9387ca_1920
 
 

Zatím jste nedosáhli důchodového věku, ale už byste chtěli odejít do důchodu? Možností je odchod do předčasného starobního důchodu. Abyste na něj dosáhli, musíte ovšem získat alespoň 35 let pojištění. Předtím než se pro odchod do předčasného důchodu rozhodnete, zvažte i jeho nevýhody: předčasný starobní důchod je trvale krácen a zároveň budete mít až do dosažení důchodového věku omezené možnosti přivýdělku.

 

V loňském roce si o starobní důchod zažádalo celkem 97 525 osob. Do předčasného starobního důchodu se přitom rozhodlo odejít 34 702 z nich. Důvody, pro které si klienti zvolí předčasný odchod do starobního důchodu, jsou různé. Podmínkou pro nárok na předčasný starobní důchod je ale získat alespoň takovou dobu pojištění, která je stanovena pro řádný starobní důchod. Ta činí 35 let.

 

 

Jak se stanovuje věk, ve kterém je možné odejít do předčasného starobního důchodu?

 

Pro zjištění konkrétního věku, od kterého můžete zažádat o přiznání předčasného důchodu, využijte důchodovou kalkulačku, která kromě předčasného starobního důchodu spočítá i řádný důchodový věk nebo orientační výši důchodu. Zákon o důchodovém pojištění stanoví, že „pokud je důchodový věk nižší než 63 let, pojištěnec má nárok na odchod do předčasného starobního důchodu nejdříve 3 roky před dosažením důchodového věku. Za předpokladu, že je důchodový věk stanoven alespoň na 63 let, může být přiznán o 5 let dříve, ale ne před dosažením alespoň 60 let“.

 

 

Jaká výše důchodu mi v případě odchodu do předčasného důchodu náleží?

 

Pokud se rozhodnete odejít do předčasného starobního důchodu, bude vám náležet nižší výše důchodu, než kdybyste do starobního důchodu odcházeli řádně. Výše předčasného starobního důchodu podléhá tzv. krácení. Konkrétní výše krácení závisí na délce doby, která chybí od data přiznání předčasného starobního důchodu do dosažení důchodového věku.

 

Vhodný termín pro odchod do předčasného důchodu doporučujeme konzultovat s odborníky správy sociálního zabezpečení. Správně zvolené datum přiznání předčasného starobního důchodu ovlivní výši krácení, neboť krácení se provádí za každých i započatých 90 dní předčasnosti takto:

 

 • o 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů,
 • o 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne,
 • o 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne.
 •  

Schůzku s odborníkem místně příslušné správy sociálního zabezpečení si můžete sjednat přes objednávkový systém: https://objednani.cssz.cz/.

 

 

Nezapomeňte, že přiznání předčasného starobního důchodu je trvalé a vylučuje možnost přiznání řádného starobního důchodu.

 

 

Jak podat žádost o předčasný starobní důchod?

 

 

Žádost o důchod podává občan osobně na OSSZ příslušné podle místa trvalého bydliště, v Praze na kterémkoliv územním pracovišti PSSZ. Předčasný starobní důchod zároveň není možné přiznat zpětně, nejdříve vždy ode dne podání žádosti. K žádosti o důchod budete potřebovat stejné doklady jako pro podání žádosti o řádný důchod, a sice:

 

 1. Doklad totožnosti, tedy občanský průkaz nebo cestovní pas, případně povolení k pobytu.
 2. Pokud se rozhodnete o výplatu důchodu na účet, je třeba předložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu nebo Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v České republice.
 3. Dále budete potřebovat formuláře a dokumenty, které dokládají doby pojištění a které ČSSZ nemá ve své evidenci. Jsou to například:
  • doklady o studiu, popřípadě učení, i nedokončeném (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom nebo index);
  • doklady o výkonu vojenské služby;
  • doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti (rodné listy dětí nebo výpisy z matriky narození, rozsudek soudu o osvojení nebo svěření dítěte do péče – jsou vyžadovány, pouze pokud nelze uvedené ověřit v agendovém systému evidence obyvatel);
  • doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách, které nejsou uvedeny v informativním osobním listu důchodového pojištění nebo o nichž víte, že je ČSSZ nemá ve své evidenci.

Je možné si při pobírání předčasného starobního důchodu přivydělávat?

 

 

V případě, že pobíráte předčasný důchod, není možné až do data, kdy dosáhnete důchodového věku, vykonávat výdělečnou činnost, která zakládá účast na pojištění. Můžete si ale v omezeném rozsahu přivydělávat. První možností je tzv. zaměstnání malého rozsahu, při kterém je rozhodný měsíční příjem nižší než 3 500 Kč. Druhou možností je dohoda o provedení práce, kdy výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesáhne 10 000 Kč. Třetí možností je pak vykonávání samostatné výdělečné činnosti, a to v rozsahu, který v daném kalendářním roce nezaloží účast na pojištění (pro rok 2021 je to do výše
85 058 Kč ročního příjmu).

 

Tato omezení jsou platná pouze do dosažení důchodového věku. Po jeho dosažení se na příjemce předčasného důchodu začnou vztahovat stejná pravidla jako na řádného důchodce, tedy že může začít vykonávat i výdělečnou činnost, která zakládá účast na pojištění. Následně si po 360 dnech výdělečné činnosti, která zakládala účast na pojištění, může požádat o zvýšení důchodu.

 

Co se stane v případě, že se rozhodnu znovu nastoupit do zaměstnání?

 

 

Pokud nastoupíte do zaměstnání, které vám založí účast na důchodovém pojištění, je zapotřebí tuto skutečnost oznámit nejpozději do 8 dnů ČSSZ. Ta následně výplatu důchodu zastaví. Poté co zaměstnání ukončíte, případně dosáhnete důchodového věku, je potřeba požádat o uvolnění výplaty dosud zastaveného starobního důchodu a o úpravu jeho výše za dobu výkonu výdělečné činnosti.

 

 

JAKÉ DOPLŇKY STRAVY PACIENTI S RS MOHOU UŽÍVAT A ČEMU SE VYHNOUT?

 

Aktivní pacienti se často snaží přidat ke své léčbě i některé doplňky stravy. O tom, co pacienti mohou užívat, pokud jim to dělá dobře a čemu se vyhnout jsme si povídali s primářkou neurologického oddělení nemocnice v Teplicích a vedoucí lékařky RS centra MUDr. Marty Vachové.

 

AUDIO ZDE

 

 

 

 

 

PROČ JE DŮLEŽITÝ, A JAK UŽÍVAT VITAMÍN D?

 

S neuroložkou MUDr. Martou Vachovou jsme si tentokrát povídaly o vitamínu D. Například i o tom, že se dá měřit.

 

AUDIO ZDE

 

 

A co baví právě Vás?

 

 

magic-cube-1976725_1920
 
 
 

Pošlete do naší Digitální dílny e-pohlednici, video, fotku, animaci a vyhrajte poukázky do vybraných českých e-shopů!

 

Máme za sebou více než rok, v němž převládaly spíše starosti než radosti, proto pojďme společně dát chmurám vale!


Portál Aktivní život spustil pro pacienty s roztroušenou sklerózou Digitální dílnu, jejímž tématem je Co mě baví.

 

Pošlete nám cokoliv, co je šmrcnuté digitálním světem, a ukažte ostatním Co baví právě vás!

 

Více na http://aktivnizivot.cz/co-me-bavi/

 

 

Žírečská zahrada probudí všechny smysly

 

 

BylinkovaZahrada4
 
 

Bezbariérová zahrada s barokním kostelem sv. Anny na obzoru je útulně schoulená za zdmi vysloužilého pivovaru. Směrem k zámeckému parku jí meze klade působivá oranžerie. Každý, kdo sem vstoupí, ať jsou to pacienti trpící roztroušenou sklerózou ze zdejšího Domova svatého Josefa, či turisté, cítí pohodu, klid a mír. Cítí také všudypřítomné léčivky a koření ovoněné exotickými dálkami i vzpomínkami na prázdniny u babičky.

 

 

Bylinky jsou duší zahrady Josefa Kamela, která kvete a voní v sousedství barokního zámku Žireč, necelých pět kilometrů od města Dvůr Králové nad Labem.

 

INSPIRACE RAJSKOU ZAHRADOU

 

Na počátku všeho byla vize vedoucího zahrady Jana Lonce. “Ve snaze vytvořit něco, čím budeme užiteční pro okolí, jsme došli k nápadu založit meditační bylinkovou oázu. Jméno nese po misionáři Josefu Kamelovi. I on se věnoval bylinkám a charitě,” líčí Jan. Cíl byl jasný: vtěsnat sem všechny oblíbené, zajímavé a spolehlivé rostliny, s jejichž pomocí člověk pookřeje na těle i na duši. Vznikl pomyslný obraz rajské zahrady, kde každá rostlina má své místo, kde vládne souhra a vzájemná pomoc.

 

ENCYKLOPEDIE VŮNÍ

 

Středomořím vonící douška mateří, citrusová meduňka, osvěživá máta, kořenitý řebříček, coca-colový pelyněk, maggi libeček, mýdlová levandule- I kdybyste tudy prošli třeba tisíckrát, všechny ty omamné vůně si vás pokaždé znovu podmaní. Některé bylinky vypouštějí obláčky aromatických silic, jakmile se na ně usměje sluníčko.
Mnohé jiné ale chtějí, abyste se jich nejdřív jemně bříšky prstů dotkli. Jen si musíte dávat pozor na žihadla. Jakmile totiž rozkvetou polštáře tymiánu, dobromysli, yzopu a šalvějí, stávají se záhony středobodem života medonosných včel. Bohatství nektaru opylovačům nabízí také srdečník obecný (Leonurus cardiaca). Hluchavkovitá léčivka ze Sibiře, která se cení pro své zklidňující účinky na nervy a srdíčko, nebývá v zahradách často k vidění, přitom je tuze pěkná a kvete celé léto. Výborně se doplňuje s běžnými trvalkami.
Ostatně i záhony tady v Žirči jsou fúzí užitečných bylinek a květin pěstovaných pro okrasu. Díky tomu se můžeme kochat triádou složenou ze stříbrolistého pelyňku, fialové šalvěje lesní a bílých kopretin. Jedničku s hvězdičkou zasluhuje také tandem meruňkového řebříčku s korálově růžovou lupinou.

 

CHUTĚ A VITAMINY

 

V osazenstvu poklidného prostoru, kam slunce svítí celý den, nechybějí máky, slézy, svatoliny, mařinky, pupalky, maralí kořen ani řimbaba s vysokánským kozlíkem lékařským. Část bujné vegetace našla zázemí v rabátcích podél zdí natřených petrklíčovou žlutí.
Ostatní si hoví v geometricky uspořádaných ostrůvkovitých pelíšcích vystlaných slámou a nechávají se obdivovat návštěvníky, kteří mezi nimi mohou pohodlně korzovat po mlatových pěšinách, dostatečně širokých i pro vozíčkáře.
Ve formálním duchu se nese také zeleninová zahrádka nadopovaná chutěmi a vitaminy. Oči těkají od boubelatých zelných hlávek a výstavních kedluben ke křupavým listům salátu či duhově vybarveného mangoldu. Před nájezdy plzáků je chrání opeření bodyguardi Hugo a Bára, kteří svou přátelskou povahou přispívají ke zdejší rajské pohodě.

 

Zdroj: Dům a bydlení

 

 

Jak správně chodit o berlích a holi

 

 Správný stereotyp chůze o berlích

 

Nejdříve si musíme nastavit správnou výšku berlí. Vycházíme z napřímeného stoje, mírně ohneme loket a berle opřeme přímo do podlahy (při volně spuštěných rukou by výška zápěstí měla korespondovat a madlem hole).

 

Chůze po rovině s berlemi s přísunem

 

Napřímený stoj, berle opřeme před sebe, mezi berle vsunem nemocnou končetinu a pak zdravou předsuneme mírně před úroveň berlí. Opakujeme a udržujeme napřímený stoj, pohled do dálky, sledujeme terén okolo.

 

Střídavá chůze při plné zátěži s berlemi

 

Nejprve položíme berli v pravé ruce před sebe a součastně s ní jde levá noha. Následuje levá ruka s berlí a pravá noha. Chodíme vždy přes patu ne přes špičku. Udržujeme vzpřímený stoj a pohled do dálky.

 

Chůze ze schodů dolů s berlemi

 

Berle opřeme o schod pod vámi, mezi ně vložíme nemocnou dolní končetinu a přisuneme zdravou, opakujeme.

 

Chůze do schodů o berlích

 

Zdravou končetinu položíme na schod před námi. Opřeme se o berle a začneme přitahovat nemocnou nohu směrem ke zdravé. Nemocnou nohu položte na schod. Berle opřete o schod, na kterém stojíte oběma končetinami a tímto způsobem pokračujte v chůzi

 

Chůze ze schodů pomocí zábradlí jedné berle a hole

 

Odložíme 1 berli, chytneme se zábradlí, zdravou nohu položíme na schod a k ní přidáme berli před vámi, opřeme se o berli a přitáhneme nemocnou nohu ke zdravé, hůl nebo berli opřeme o schod před námi, pak jde nemocná dolní končetina a přisuneme zdravou.

 

Chůze ze schodů pomocí zábradlí o jedné berli nebo hole

 

Odložíme berli, chytneme se zábradlí, zdravou nohu položíme na schod před vámi. Opřeme se o berli (hůl) a přitáhneme nemocnou nohu směrem ke zdravé. Nemocnou nohu položte na schod. Berli (hůl) opřete o schod, na kterém stojíte oběma končetinami.

 

Chůze o holi

 

Vždy musíme držet hůl v ruce zdravé strany těla. Opřeme hůl před sebe, pak uděláme krok nemocnou dolní končetinou a pak uděláme krok zdravou nohou (stejně dlouhý), opakujeme.

 

 

 

 

Získejte Euroklíč zdarma

 

 

pictograms-690873_1920
 
 
 

Oficiální definice říká, že projekt Euroklíč zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení, osobám se sníženou pohyblivostí, se specifickým onemocněním a rodičům dětí do tří let věku v České republice a v Evropě.

 

 

Euroklíč může ZDARMA získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, držitel WC karty, diabetik, stomik, onkologický pacient a lidé s následujícími diagnózami: roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, cystická fibróza, nespecifické střevní záněty (Crohnova choroba a ulcerózní kolitida), močové dysfunkce a porucha autistického spektra.

 

 

Je nutné předložit občanský průkaz, průkaz TP, ZTP, ZTP/P či WC kartu. U těch, kteří nejsou držiteli uvedených průkazů nebo WC karty, bude do „Evidenční karty Euroklíče“ uvedeno čestné prohlášení o typu postižení.

 

 

Více informací najdete http://www.eurokeycz.com/2_jak_ziskat_euroklic.html

 

 

Hýbej se a vyhraj!

 

 

KV_DSC_0984 (002)
 
 

Pojďte s námi zdolat 7 vrcholů světových kontinentů v průběhu 7 týdnů a ujdete svůj vlastní maraton. Soutěž je součástí 10. ročníku 24hodinového cvičebního Maratonu s roztroušenou sklerózou napříč světem i všemi věkovými kategoriemi.

 

 

M, jako MaRS, mapa, mountain, meta a možnosti, které má každý někde jinde.

 

Pro každého je Everest něco jiného. Horolezci na něj dokáží opravdu vylézt, ale s námi jej zdolat mohou i ti, kteří zvládají třeba jen chůzi po rovině. Zapojte se do naší nové soutěže SEVEN SUMMITS  a pojďte společně s námi zdolat sedm světových vrcholů. Stačí v daném týdnu ujít tolik metrů, kolik daná hora měří. Startujeme 25. ledna a chodíme až do březnového MaRS maratonu s roztroušenou sklerózou.

 

 • zúčastnit se může kdokoliv, stačí se jen registrovat na e-mail: info@nfimpuls.cz, abyste byli zařazeni do výsledkové tabulky. Každá zpráva musí obsahovat předmět „SOUTĚŽ MaRS“, jméno a příjmení, e-mailovou adresu a nickname pod kterým budete zveřejněni na FB.
 • fotografie dosažených výsledků zasílejte do FB skupiny „SOUTĚŽ MaRS“
 •  
 
 • způsob sledování nachozených kroků je čistě na vás (doporučujeme mobilní aplikaci, chytré hodinky)
 • začátek soutěže je 25. ledna a konec 14. března 2021
 • každý podle své kondice, v jednom dni nebo v jednom týdnu
 • začínáme na 6 512 krocích
 • zdoláme horu Puncak Jaya, Mont Vinson, Elbrus, Kilimandžáro, Denali, Aconcagua a Mont Everest
 • všechny účastníky nemine odměna v podobě maratonského merche, který letos získal cenu Fóra dárců a pro 3 vylosované navíc překvapení
 •  

Informace najdete na našich FB stránkách a webech www.maratonmars.cz a www.nfimpuls.cz

 

 

Co mě baví! Aneb přípravy na 19. Cestu za duhou začaly.

 

 

art-1839006_1920
 
 

Vždycky jste malovali, ale k tomu si tajně modelujete? Kreslíte tužkou, ale zároveň navlékáte korálky nebo vytváříte koláže? Výborně, sem s tím vším! Předveďte nám klidně několik svých věcí, ukažte, jak jste kdysi tvořili a jak pracujete teď, odhalte nám, co všechno vás těší.

 

 

Již nyní připravujeme 19. ročník výstavy Cesta za duhou. Téma roku 2021 je „CO MĚ BAVÍ“ a přímo vybízí k tomu ukázat, co všechno v nás je.

 

 

Veškerá díla se všemi náležitostmi potřebujeme obdržet nejpozději 4. 7. 2021

 

Doručit je můžete dvěma způsoby:

 

 • Poštou na adresu: Revenium, z. s., Na Pankráci 1062/58, Praha 4, 140 00.
 • Osobně na: RS Centrum, Karlovo náměstí 32, Praha 2, Fakultní poliklinika VFN. Zde díla předávejte paní Janě Michalcové, a to ve všední dny od 8.00 do 15.00 hodin.
 •  

Nezapomeňte prosím u jednotlivých děl uvést rovněž jméno, příjmení a kontakt na autora, dále také krátký popisek (v rozsahu maximálně 300 znaků i s mezerami), který použijeme jako text do katalogu výstavy.

 

Výstava Cesta za duhou s tématem „CO MĚ BAVÍ“ se bude konat v říjnu v Galerii Skleňák (náměstí Svobody 1, Praha 6-Bubeneč, 160 00).

 

Podrobné informace na Vás čekají http://cestazaduhou.cz/

 

 

Devicova nemoc připomíná roztroušenou sklerózu. Jak se projevuje?

 

 

brain-3446307_1920
 
 

Vzácnou autoimunitní chorobou, která napadá centrální nervovou soustavu a v mnohém se podobá roztroušené skleróze, je Devicova nemoc. U většiny pacientů bývá její průběh relaps remitentní, přičemž onemocnění postihuje především zrakový nerv, míchu a některé části mozku. 

 

 

Pouze včasné odhalení nemoci a nasazení adekvátní terapie může pacienty ochránit před rozvojem invalidity.

 

 

 

Co je Devicova nemoc?

 

Jedná se o autoimunitní zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému (CNS), které je známé také jako Devicův syndrom, Devicova choroba či neuromyelitis optica (NMO). Podstatou této choroby je skutečnost, že vlastní imunitní systém postižených napadá optické nervy a míchu, což následně vede k zánětu optického nervu (optica neuritida) a míchy (myelitida).

 

 

Své jméno získala Devicova nemoc podle francouzského neurologa Eug ena Devica, který na konci 19. století toto onemocnění spolu se svým studentem Fernandem Gaultem popsal jako monofázicky probíhající chorobu, pro níž je charakteristická souběžně nebo těsně po sobě probíhající myelitida a bilaterální optická neuritida.

 

 

Klinickou manifestaci nemoci, kterou popsali Devica s Gaultem, však lékaři pozorují pouze u 10 % pacientů. Ve většině případů má totiž Devicova nemoc relaps remitentní průběh, kdy mezi jednotlivými atakami, které postihují zrakový nerv a míchu, může uplynout několik týdnů, ale klidně i několik let.

 

 

Výskyt

 

Donedávna lékaři považovali Devicovu nemoc za klinickou jednotku, s níž se v našich zeměpisných šířkách téměř nesetkáte. Představuje totiž méně než 1 % demyelinizačních onemocnění CNS u indoevropské populace. V asijských zemích je tato choroba naopak mnohem častější, přičemž na tomto území tvoří více než 40 % demyelinizačních nemocí CNS.

 

Mnohem častěji bývají onemocněním neuromyelitis optica postiženy ženy, a to někdy až v poměru 8:1. První klinické projevy se přitom mohou projevit v jakémkoliv věku, takže se lékaři s Devicovou nemocí setkávají nejen u dospělých (průměrný věk pacienta při první manifestaci choroby je 37 let), ale také u dětí nebo u seniorů.

 

 

 

 

 

Příčiny Devicovy nemoci

 

Po dlouhá desetiletí byla Devicova choroba považována za jeden z typů roztroušené sklerózy a někteří lidé jí dokonce dodnes přezdívají „asijská varianta roztroušené sklerózy“. Ačkoliv však Devicova choroba může poškodit mozek pacienta a v mnoha ohledech tak roztroušenou sklerózu připomíná, léze na mozku, které v rámci těchto onemocnění vznikají, jsou ve skutečnosti odlišné.

 

K vyčlenění Devicovy nemoci jako samostatné jednotky přispěl až objev protilátek proti akvaporinu-4 (AQP4-IgG nebo NMO-IgG), které byly zjištěny u více než 80 % pacientů s touto diagnózou a hrají tedy významnou roli v její patogenezi. Po navázání na cílový antigen totiž spouští komplementovou kaskádu, kdy dochází k přímému poškození astrocytů vznikem terminálního lytického komplexu.Štěpné produkty aktivované komplementové kaskády chemotakticky fungují pro leukocyty, během akutní fáze infiltrují aktivované neutrofily a makrofágy a způsobují apoptózu či nekrózu astrocytů a oligodendrocytů či axonální ztrátu.

 

V šedé i bílé hmotě se pak objevují různé změny a z hlediska patologa představuje Devicova choroba primární astrocytopatii se sekundárně indukovanou demyelinizací.

 

 

Jaké má Devicova nemoc příznaky?

 

Jak již bylo zmíněno výše, Devicova nemoc má ve většině případů relaps remitentní průběh s různě dlouhými intervaly mezi jednotlivými atakami optické neuritidy (zánět optického nervu), myelitidy (zánět míchy) a méně často také rhombencefalitidy.

 

Základní projevy onemocnění se proto odvíjí od skutečnosti, že proces demyelinizace (rozklad myelinové pochvy) postihuje především optické nervy a míchu, což má vliv na páteř a končetiny. Optická neuritida se může začít projevovat akutně v rámci několika hodin, jindy však probíhá subakutně s progresivní ztrátou zraku v průběhu několika týdnů.

 

Příznaky Devicovy nemoci spojené s myelitidou:

 

bolestivé svalové spazmy, brnění končetin, ztráta citlivosti, poruchy motoriky, potíže s rovnováhou, neschopnost pohybu, paréza (částečné ochrnutí), plegie (úplné ochrnutí), sfinkterové poruchy (dysfunkce močových cest), neurogenně podmíněné respirační selhání.

 

Zhruba polovina pacientů, kteří se potýkají s relaps remitentní formou Devicovy nemoci, v průběhu pěti let od manifestace prvotních příznaků oslepne na jedno či obě oči nebo se u nich rozvinou výrazné poruchy motorických funkcí a potřebují oporu při chůzi. Zároveň je často trápí i jiné autoimunitní onemocnění, jako je například autoimunitní tyreoiditida, Sjögrenův syndrom, systémový lupus erythematodes či myasthenia gravis.

 

Méně než 10 % pacientů pociťuje monofázický průběh Devicovy choroby, pro nějž je typická souběžně či těsně po sobě probíhající transverzální myelitida a recidivující unilaterální či bilaterální optická neuritida. Kumulace nevratného neurologického postižení pak u některých pacientů vede k rychlé progresi disability, přičemž nejčastější příčinou úmrtí je respirační selhání při postižení krční míchy.

 

Příznaky Devicovy nemoci spojené s optickou neuritidou:

 

rozmazané vidění, bolest očí při pohybu, výpadky zorného pole, změna barvocitu, snížení zrakové ostrosti, amauróza (nezvratná ztráta zraku).

 

Pokud jde o myelitidy, ty mohou v některých případech probíhat pod obrazem parciální míšní léze, ale mnohem častěji se lékaři setkávají s variantou kompletní míšní léze s parézou a plegií horních či dolních končetin i dalšími komplikacemi. Zvládnutí jednotlivých atak pak závisí hlavně na rychlosti zahájení terapie a také na věku pacienta, přičemž horší průběh obvykle trápí starší pacienty.

 

 

Diagnostika

 

Určení diagnózy se dnes v případě Devicovy nemoci opírá o revidovaná Wingerchukova kritéria. Podle nich je nutné, aby pacient splňoval obě absolutní kritéria, což je optická neuritida a myelitida.

 

Zároveň se u něj však musí objevit také dvě ze tří podpůrných kritérií, kam patří: negativní MRI mozku či nespecifické léze na počátku příznaků, longitudinální léze přesahující 3 či více obratlových segmentů (LETM) na MRI míchy v T2 vážených obrazech, pozitivní AQP4-IgG (NMO-IgG) v séru.

 

Součástí diagnostických kritérií jsou samozřejmě protilátky proti AQP4, které se objevují u 80 % pacientů s Devicovou nemocí. Podle jejich přítomnosti je možné odhalit tuto chorobu již v okamžiku první ataky. Jestliže je výsledek negativní, ale podezření na Devicovu nemoc trvá, je vhodné s odstupem několika týdnů vyšetření zopakovat, a to nejlépe jinou laboratorní metodou.

 

Ke stanovení diagnózy je ovšem důležité provést také magnetickou rezonanci mozku a míchy. Na MR míchy se u pacientů objevuje ložisko dosahující alespoň tří obratlových segmentů, přičemž hovoříme o longitudinálně extenzivní transverzální myelitidě (LETM), která postihuje šedou i bílou hmotu.

 

Změny na mozku pacientů s Devicovým syndromem korelují s délkou trvání nemoci, ale také s jejich původem. Důležité je vždy odlišit projevy od těch, které jsou typické pro roztroušenou sklerózu. V diferenciální diagnostice lékařům pomáhá třeba vyšetření mozkomíšního moku, přičemž nezbytné jsou také další sérologické a PCR analýzy.

 

K verifikaci postižení zrakových nervů pak slouží: vyšetření vizuálními evokovanými potenciály (VEP), optická koherentní tomografie (OCT).

 

 

Léčba Devicovy nemoci

 

U tohoto onemocnění je možné rozdělit terapii na léčbu během ataky či relapsu onemocnění a dále na dlouhodobou udržující léčbu (léčbu chronickou a symptomatickou).

 

V rámci terapie ataky se nejprve pacientům podávají vysokodávkované kortikoidy, jako je například metylprednisolon. Pokud tato terapie nemá dostatečný účinek, je nutné zahájit sérii plazmaferéz či aplikaci vysokodávkovaných imunoglobulinů.

 

Chronická léčba se nasazuje u pacientů s definitivní neuromyelitis optica (NMO), ale také u poruch jejího širšího spektra. Mezi léky první volby patří rituximab, prednison, azathioprin a mykofenolát mofetil. Dojde-li k izolované atace a nález AQP4-IgG je pozitivní, je vhodné v imunosupresivní léčbě pokračovat po dobu 5 let, přičemž někdy se doplňuje také o perorální užívání kortikoidů.

 

Důležitá je pak i symptomatická léčba. Vzhledem k velice častým infekcím močových cest, které mohou relapsu onemocnění předcházet, by lékaři neměli zapomínat na terapii sfinkterových poruch. Pokud jde o neuropatické bolesti, použití léků ze skupiny antiepileptik zde má pouze omezený efekt. Někdy se proto podává pulz vysokodávkovaných kortikoidů.

 

Zdroje: zdravi.euro.cz, medicinapropraxi.cz, neurologiepropraxi.cz

 

 

Lékárny vydaly loni třikrát více konopí než v roce 2019. Pacienti ho mohou jíst i v bonbonech.

 

herb-2915337_1920
 
 

Spotřeba léčebného konopí v Česku rekordně vzrostla. Téměř jedenácti tisícům pacientů ho za rok 2020 lékárny vydaly celkem 59 kilogramů. To je víc než trojnásobek předloňského objemu.

 

Vyplývá to ze statistik Státní agentury pro konopí pro léčebné použití (SAKL). Lidé tuto rostlinu nejčastěji využívali na mírnění příznaků chronické bolesti. Za zvýšený zájem o konopí může také fakt, že od loňského roku zdravotní pojišťovny proplácejí 90 procent z jeho ceny.

 

Statistiky od loňského ledna do listopadu potvrzují rostoucí trend užívání konopí. Pro tlumení příznaků chronické bolesti lékaři předepsali 46 kilogramů, na roztroušenou sklerózu bylo vydáno 7 kilogramů. Objem konopí, kterým pacienti léčí Parkinsonovu chorobu, se pak pohybuje v řádech stovek gramů.

 

Léčebné využití konopí se v Česku uzákonilo v roce 2013, od té doby je jeho používání na vzestupu. V roce 2019 lékaři předepsali 17 kilogramů konopí, v roce 2018 to bylo 4,8. Roste také počet pacientů. Zatímco v roce 2018 jich bylo 811, o rok později 3724. Za rok 2020 eviduje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) 10 690 lidí, kteří si do konce listopadu konopí vyzvedli.

 

Želatinové bonbony

 

„Česká republika je navíc unikátní v tom, že pacienti berou konopí orálně, ve formě želatinových bonbonů, které se při snězení aktivují tělesným teplem,“ popisuje průkopník této léčby a vedoucí Centra léčby bolesti ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně Radovan Hřib. „Snížili jsme tím průměrnou spotřebu pacienta na 6 gramů měsíčně,“ dodává.

 

Tento způsob, na rozdíl od kouření či vaporizace, dosahuje stejných léčebných účinků při použití menšího množství konopí. Konečné číslo by tak při vynechání této metody bylo podle Hřiba ještě vyšší.

 

Stejně tak by se množství vydaného léčebného konopí ještě navýšilo, kdyby situaci v zemi neovlivnila koronavirová pandemie. Nedošlo kvůli ní totiž na potřebné školení lékařů o konopné léčbě. „Kvůli koronaviru nám v loňském roce velmi málo stoupl počet lékařů, kteří mohou konopí předepisovat,“ popisuje Hřib s tím, že jeho pracoviště v roce 2020 předepsalo zhruba 20 procent veškerého léčebného konopí v Česku.

 

Prvním krokem k exportu konopí by byla novela

 

Pacienti mají k dispozici konopí ze zahraničí nebo od jednoho českého producenta – Elkoplast Slušovice. Větší konkurenční prostředí a možnost vývozu českého konopí od poloviny letošního roku umožňuje připravovaná novela zákona o návykových látkách. „S vývozem dlouhodobě počítáme a už podnikáme patřičné kroky,“ uvádí majitel Elkoplastu Ladislav Krajča.
Zájemci o pěstování léčebného konopí pro domácí i zahraniční trh budou mít teprve po přijetí novely možnost ucházet se o certifikát správné výrobní praxe a licenci k pěstování rostlin konopí u SÚKL. Kromě toho budou ještě muset získat povolení k zacházení s návykovými látkami od ministerstva zdravotnictví. Tento trojí systém kontroly má podle ministerstva zaručit, aby nedocházelo k úniku konopí na černý trh, a také zachovat zdravotní bezpečnost finálního produktu.

 

 

Citlivost na teplotu u pacientů s RS.

 

 

cool-3603153_1920
 
 

Lidé, trpící roztroušenou sklerózou, mohou vnímat extrémní teploty citlivěji než ostatní; horko nebo chlad mohou zhoršovat příznaky jejich onemocnění.

 

Někteří pacienti mohou mít problémy s oběma teplotními extrémy. Horko nebo chlad ovlivňují různé symptomy roztroušené sklerózy a někdy pro vás může být těžké vysvětlit to okolí. Možná už víte, že musíte sledovat teplotu a situaci kolem sebe a podniknout kroky, abyste si udrželi příjemnou teplotu.

 

Podívejte se na přednášku paní dr. Obhlídalové z teplického RS centra, která se této problematice blíže věnuje. A zároveň přináší tipy na to, jak správně regulovat naši teplotu.

 

https://youtu.be/Npzf91ksSvE

 

 

 

Vodafone opět vylepšuje tarify pro osoby se zdravotním postižením

 

 

Vodafone (002)
 
 

Na základě průzkumu o potřebách lidí se zdravotním omezením Vodafone vylepšuje své tarify pro OZP a zvýhodněnou nabídku rozšířil o pevný internet a televizi. K jednomu z tarifů navíc přidává Chat Pass zdarma, díky kterému zákazníci nespotřebovávají data při chatovaní.

 

 

Nová nabídka pomůže lidem, kteří se i kvůli koronaviru dostali do větší sociální izolace. Vodafone zároveň podporuje i své zaměstnance se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, pro které má řadu speciálních benefitů. Díky interní kampani a otevřené komunikaci jich za poslední rok odkrylo svůj hendikep 4x více než doposud.  

 

Prostřednictvím technologií posiluje Vodafone propojení mezi lidmi. Silná lidská síť je pro osoby se zdravotním postižením klíčovou podporou. Ať už jsou to čtečky nebo audioknihy pro nevidomé, interaktivní mapy pro vozíčkáře nebo aplikace na online video tlumočení ze znakového jazyka – využívání všech těchto pomocníků Vodafone podporuje vylepšenými tarify.

 

Pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P a osoby závislé na pomoci ve II., III. a IV. stupni už loni připravil tarif za poloviční cenu: 549,50 korun měsíčně. V ceně bylo a nadále je neomezené volání i SMS, 1000 minut do zahraničí, roaming v EU a 40 GB dat (20 GB je třeba každý měsíc aktivovat v aplikaci Můj Vodafone).

 

Letos nabídku rozšiřuje o neomezený tarif za 599 Kč měsíčně k internetu na doma.

 

A k nejlevnějšímu základnímu tarifu, který stojí 299 Kč měsíčně, přidává Vodafone navíc Chat Pass zdarma. Díky tomu se zákazníkům nepočítají data při chatování třeba v aplikaci WhatsApp nebo Skype.

 

Nově Wi-fi na doma a Vodafone TV

 

Kromě přenosné Wi-fi nabízí pro zákazníky se zdravotním postižením, kteří nemají doma kabelové připojení Wi-fi na doma s neomezeným objemem dat za 359 Kč měsíčně fungující na 4G LTE. Navíc přidává nabídku Vodafone TV Komfort se 110 programy za 289 Kč měsíčně.

 

Na stávající i nové zákazníky se zdravotním postižením čeká také nový redesignovaný web, kde je možné všechny služby pořídit online.  Více informací na vodafone.cz/ztp a v přiloženém letáku.

 

V práci bez diskriminace

 

Vodafone vytváří vhodné pracovní podmínky zaměstnancům bez ohledu na věk, pohlaví, kulturní původ nebo zdravotní hendikep. Svým zaměstnancům se zdravotním postižením nebo znevýhodněním nabízí kromě bezbariérové budovy, možnosti práce z domova, flexibilní pracovní doby nebo úpravy pracovního prostředí také pět dnů osobního volna navíc, jeden den placeného volna na komunikaci s úřady a navýšení počtu zaměstnaneckých benefitních bodů na volnočasové aktivity.

 

Vodafone dbá na to, aby firemní kultura byla k lidem s postižením co nejotevřenější a aby lidé se zdravotním hendikepem ve firmě své specifické potřeby neskrývali. Díky otevřenosti významně roste počet zaměstnanců s úředně uznaným zdravotním znevýhodněním či invaliditou, ačkoli dříve řada z nich měla zábrany o tomto tématu hovořit.

 

„Náš interní program pro zdravotně postižené či znevýhodněné osoby nám pomohl pochopit, že i významná zdravotní omezení jsou často neviditelná,“ říká Jan Klouda, viceprezident pro právní záležitosti, řízení rizik a korporátní bezpečnost, který je ambasadorem této aktivity ve firmě. „Za poslední rok se zečtyřnásobil počet zaměstnanců, kteří s námi o svých zdravotních problémech otevřeně mluví. Jejich důvěry si velmi vážíme,“ dodává.

 

Cena Rafael pro aplikaci Cash Reader

 

 

Stejně jako v minulých letech byl Vodafone i letos v říjnu součástí konference INSPO (Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami). Jde o největší konferenci v Česku zaměřenou na využití technologií pro osoby se specifickými potřebami, kterou firma podporuje skrze vlastní Nadaci Vodafone. Letošní jubilejní 20. ročník se uskutečnil kvůli pandemii poprvé v online prostředí. V živém dvouhodinovém vysílání byla kromě rozhovorů se zajímavými hosty udělena i tradiční Cena Nadace Vodafone Rafael, kterou nadace dává za nejlepší ICT inovaci pro zkvalitnění života lidí se zdravotním postižením. Tento rok ji získali tvůrci mobilní aplikace Cash Reader, která umožňuje nevidomým prostřednictvím chytrých mobilů rozpoznávat bankovky mnoha zemí světa. Výhru 200.000 Kč využije vítězný projekt mimo jiné na přidání nové funkce do aplikace, která současně s rozpoznáním bankovky převede její hodnotu podle aktuálního kurzu do domácí měny.

 

„Pomocí online živého vysílání INSPO 2020 jsme chtěli ukázat, že videokonference sice přímý prožitek z osobního kontaktu plně nenahradí, ale na druhou stranu představují mnoho nových možností, především co do přístupnosti publika. Připojit se může větší počet lidí a účastnit se mohou i ti, kteří by dorazit nemohli. A i touto formou vlastně představujeme praktickou ukázku využívání ICT inovací, které dokážou zkvalitnit každodenní život nejen lidí s hendikepem, ale jak nám doba ukazuje, tak i široké veřejnosti“ uvedl Jan Fencl, programový manažer Nadace Vodafone, která je už sedmým rokem generálním partnerem konference INSPO.

 

 

Jak funguje imunita

 

 

lemons-4529721_1920
 
 

Imunitní systém má za úkol bránit organismus proti nepřátelům z vnějšího světa i z vnitřního prostředí. Ideální by bylo jen se spoléhat na jeho sílu a žít bez obav z nemocí. Skutečnost je ale složitější. Pohled na imunitní systém se v průběhu posledních dvaceti let dramaticky změnil, a to díky novým poznatkům, které byly získány ve všech medicínských oborech, nejen v samotné imunologii.

 

 

Profesor Jan Krejsek, přední český imunolog, vydal v roce 2016 publikaci Imunologie člověka, která na „pouhých“ pěti stech stranách formátu A4 shrnuje základní principy fungování lidské imunity. Navíc za poslední čtyři roky došlo k dalším klíčovým posunům v chápání dějů, jimiž se tělo brání. Sám profesor Krejsek v úvodu své knihy píše, že není správné se zabývat detaily, ale je nutné pohlížet na imunitní systém s nadhledem a chápat souvislosti.

 

Přirozená obrana

 

Novorozenec se rodí již s hotovým, takzvaným naivním, přirozeným imunitním systémem, který je schopen reagovat na zevní i vnitřní podněty. Hned s příchodem na svět se setkává s mikrobiálním světem: bakteriemi, viry i parazity, které sídlí v porodních cestách matky, jsou obsaženy v kolostru a mateřském mléce, zároveň také žijí na její kůži.
Všude kolem nás jsou miliony typů a druhů mikroorganismů, jimž se často říká „staří kamarádi“, protože pozitivním způsobem ovlivňují (trénují) imunitu jako celek. Speciálním případem jsou mikroby (mikrobiota) žijící v trávicím traktu. Jejich počet převyšuje počet tělesných buněk a narušení mikrobioty vede k poruchám způsobujícím nesčetná onemocnění, která jsme donedávna do souvislosti s osídlením vlastního střeva vůbec nedávali. Setkáváním s takovými hodnými bakteriemi se imunitní systém trénuje, včetně toho, že se učí rozeznávat škodlivé podněty od bezpečných.

 

Špatný start do života

 

Výjimkou, kdy bacily z okolí škodí, jsou těžké vrozené poruchy imunity, které však jsou extrémně vzácné.
Příkladem může být Brutonova agamaglobulinemie. Při tomto onemocnění není dítě schopno identifikovat a ničit choroboplodné mikroorganismy, což může vést až k úmrtí na celkovou infekci (sepsi). Jeho imunitní systém neumí tvořit protilátky. Dříve se tyto děti izolovaly do sterilního prostředí bez mikrobů . Říkalo se jim balonové děti.
V současnosti je důležité včas stanovit diagnózu, protože po zahájení léčby imunoglobuliny (protilátkami získanými z dárcovské plazmy) může žít dítě takřka normální život.
Těžkých vrozených poruch imunity je však více.

 

Zásah na cíl

 

Pokud onemocníme a infekci překonáme, bude si to imunitní systém zpravidla pamatovat. Setkáme-li se s patologickým, čili onemocnění vyvolávajícím mikrobem podruhé, umí imunitní systém reagovat pohotově a zlikviduje infekci dříve, než pronikne do těla, rozšíří se a vyvolá poškozující zánět (například určité typy zápalu plic, virová onemocnění). Na tomto principu funguje i očkování. Do těla jsou vpraveny buď oslabené, nebo usmrcené mikroorganismy, které nevyvolávají onemocnění, ale připraví organismus na včasnou reakci. Moderní očkovací látky již neobsahují mikroorganismy, nýbrž částice, které na svém povrchu nesou charakteristické znaky (antigeny) daného mikroorganismu.
Některé typy mikrobů po sobě zanechávají imunitu jen krátkodobou. V jiných případech je imunita tak specifická, že funguje jen proti konkrétnímu kmeni (sérotypu), nikoli proti kmeni příbuznému. Typickým příkladem je pravá chřipka (infl uenza), jejíž typ se sezonu od sezony mění.

 

Hodně práce pro bílé krvinky

 

Téměř každá buňka v organismu je součástí imunitního systému. Přesto jsou některé významnější. Jedná se především o ty, které pocházejí z kmenových buněk pro krvetvorbu, jež se nacházejí v kostní dřeni. Jde zejména o bílé krvinky (leukocyty). Některé z nich umějí vyhledávat nebezpečné signály (dendritické buňky; nemají český název) a informovat o nich své kolegyně (lymfocyty), aby se připravily k boji proti vetřelci. Další typy bílých krvinek dovedou pohlcovat celé mikroby. Jsou to třeba makrofágy, granulocyty a další. Většinou mikroby zničí, ale některé mikropotvůrky (třeba koronaviry) přežijí i uvnitř makrofágu. Protože makrofágy putují krevním řečištěm a vstupují i do tkání orgánů (třeba plic a dalších), mohou tím usnadňovat šíření infekce. Některé druhy bílých krvinek (neutrofilní granulocyty) umějí „pozřít“ bakterii a svými nitrobuněčnými enzymy ji zničí. „Polykání“ bacilů se odborně nazývá fagocytóza. Tyto buňky také likvidují odumřelé buňky i některé tělesné zplodiny a toxiny.

 

T lymfocyty a B lymfocyty

 

Specifickou roli zastávají další typy bílých krvinek, takzvané lymfocyty. Rozlišují se na T lymfocyty a B lymfocyty.
Když dostanou T lymfocyty informaci o přítomnosti škodlivého mikroorganismu, začnou se aktivovat a dělit, přičemž dochází k vývoji jejich podtypů s různou funkcí při imunitní reakci. Některé T lymfocyty umějí zničit vetřelce (cytotoxické T lymfocyty a NK buňky = přirození zabijáci), jiné napomáhají regulovat imunitní reakci, aby nebyla přehnaná. Velmi významnou roli mají takzvané paměťové T lymfocyty, které si pamatují znaky nepřítele. Zprostředkují urychlenou reakci při opakovaném napadení.
Výrobu specifických protilátek proti přítomnému nepříteli si berou na starost B lymfocyty. Jakmile dostanou podnět, začnou se dělit a vyzrávat v takzvané plazmatické buňky, které vyrobí potřebné obranné protilátky.
V imunitní reakci se uplatňují (kromě jiných) i červené krvinky a krevní destičky.

 

„Tekutá“ imunita

 

V krvi, míze (lymfě) a tělních tekutinách jsou obsaženy látky cytokiny, kterými se imunitní systém „domlouvá“.
Cytokinů je mnoho typů a mají různorodé role. Některé nutí imunitní buňky k dělení, vyzrávání, jiné umí zlikvidovat viry dříve, než se dostanou pod sliznici (třeba koronaviry), jiné plní funkci posla mezi buňkami, další regulují imunitní reakci. Mezi cytokiny patří i takzvané interleukiny, které jsou důležité jak v rozvoji, tak regulaci zánětu. Je-li prozánětlivých interleukinů mnoho, respektive ještě i dalších cytokinů, může dojít i k velmi nebezpečné cytokinové bouři. Ta třeba hubila mladé a zdravé dospělé za pandemie španělské chřipky.

 

IgA a další protilátky

 

Asi jste si už na žádankách do laboratoře při odběru krve všimli zkratek IgA, IgG a dalších. Jde o protilátky (imunoglobuliny IgA, IgG, IgM, IgE) vázající se na povrch mikroorganismů. Některé mohou nepřítele zlikvidovat, jiné po navázání na buněčnou stěnu „bacila“ usnadní fagocytózu. To znamená, že buňky jsou lépe schopné pohlcovat cizorodé částice, mikroby či jiné poškozené buňky.

 

Důležité adresy v těle

 

Složky imunitního systému jsou rozptýleny po všech tělesných orgánech. Specifický význam pro fungování imunitního systému mají kostní dřeň, kde vznikají buňky imunitního systému, brzlík, jenž je místem vyzrávání T lymfocytů, lymfatická tkáň ve sliznicích, v plicích a další. Patří sem i lymfatické (mízní) uzliny, v nichž se dělí a aktivují T a B lymfocyty. Velmi významnou roli má slezina, kde se likvidují přestárlé červené krvinky.
Slezina je i zásobárnou aktivních lymfocytů a protilátek, jež jsou zapotřebí v obraně především proti škodlivým bakteriím (streptokoky, hemofilus), a současně se v ní předávají informace od makrofágů a dendritických buněk „výkonným“ T a B lymfocytům. Přátelé imunity

Zcela nepostradatelnou součástí imunitního systému je mikrobiota (mikrobiom), tedy spřátelené mikroorganismy (viry, bakterie i paraziti), které žijí na površích: na kůži, na sliznicích, v pochvě, a především ve střevním traktu na střevní sliznici. Nejenže formují imunitní systém od samého narození, ale také produkují mnoho látek.
Poškozením přirozeného mikrobiomu – nejčastěji užíváním (širokospektrých) antibiotik – dochází ještě ne zcela probádaným způsobem k ovlivnění celého organismu. Změny mikrobioty jsou pravděpodobně zodpovědné (při určité genetické dispozici a za přítomnosti dalších faktorů) za vznik roztroušené sklerózy, všech autoimunitních onemocnění (revmatických, chronických střevních zánětů, lupénky…), kardiovaskulárních chorob, diabetu, a dokonce i psychiatrických poruch (deprese, schizofrenie).

 

Akce se všemi účastníky

 

Veškeré imunitní pochody směřují k zahájení, kontrole a ukončení zánětu, přičemž zánět může být jak prospěšný (hojivý), tak poškozující. Zdravý imunitní systém pracuje na principu „neudělám nic zbytečného“, takže imunitní reakce jsou odstupňované. První kolbiště s mikroby představuje kůže a sliznice. Slizniční imunita je zabezpečena výstelkou (endotelem), jejíž buňky jsou na povrchu chráněny hlenem a imunoglobulinem A.
Dostane-li se virus do buňky, napadená buňka produkuje interferon, který zlikviduje virus a ochrání její sousedky. V řádu dní přispěchají na pomoc T lymfocyty. Je-li slizniční bariéra překonána, pak následuje kaskáda dějů. Napadené slizniční buňky (respektive také přítomné lymfocyty) produkují cytokiny, které „přitáhnou“ do postižené oblasti další výše uvedené složky imunitního systému a dojde k rozvoji zánětu. Současně dochází k informování T i B lymfocytů, které se následně aktivují, dělí a vyvíjejí (v lymfatických uzlinách) tak, aby jejich působení bylo zaměřeno přímo na infekci vyvolávající mikroorganismus. Pokud se první palebné linii imunitních složek podaří nebezpečí lokalizovat, nemusí dojít k celkové reakci. Jako památka však zůstanou specifické paměťové T lymfocyty užitečné pro opakované setkání s nepřítelem.
Když první linie obranný val neudrží, a mikroorganismy proniknou do oběhu, dostane se ke slovu celková reakce s tvorbou protilátek, uvolněním značného množství specifických T lymfocytů a cytokinů. Příznakem bývá zvýšená teplota, případně zvětšené lymfatické uzliny.
Stoupající horečka (případně septického charakteru – tedy prudce stoupající se zimnicí s následným poklesem) bývá známkou průniku viru či bakterie do krve. V naprosté většině případů imunitní systém útok mikroorganismů odrazí. Nesmírně důležité jsou regulační mechanismy, které utlumí imunitní reakci, aby nedošlo k poškozujícímu zánětu vlastních tělesných tkání.

 

Poblázněná imunita

 

Imunitní reakce se mohou vymknout kontrole a důvodů pro to je mnoho. Imunitní systém reaguje nevhodným způsobem a vytváří protilátky, které napadají vlastní tkáně. Mezi závažné choroby imunitního systému patří autoimunitní onemocnění. Jedná se především o revmatoidní artritidu, diabetes 1. typu, onemocnění štítné žlázy, chronické střevní záněty, roztroušenou sklerózu a mnoho dalších. Druhým špatným směrem, kterým se imunita vydá, jsou alergie. Pak imunitní systém reaguje na běžné látky ze zevního prostředí. U autoimunity i alergií je podstatné zjistit mechanismus, protože současná medicína umožňuje v mnoha případech zasáhnout cíleně, s vyloučením rizika celkového útlumu imunity, například podáváním kortikoidů.

 

Posilování odolnosti

 

Z uvedeného je zcela jasné, že neexistuje univerzální přípravek na „posílení“ imunity. Dokonce ani volně prodejná probiotika nejsou vždy účinná s výjimkou případů, kdy je nutné obnovit mikrobiotu (po podávání antibiotik). Složení mikrobiomu je individuální a záleží na prostředí, v němž žijeme, s kým žijeme (lidé i zvířata), na stravě i na genetických předpokladech. Jeho obnova je velmi složitá.
Pravda je, že i látky ovlivňující nervovou činnost a náladu (neurotransmitery) jsou součástí imunitního systému, takže podávání placeba (léku bez účinné látky) také funguje.
Imunitu účinně posiluje pestrá strava s podílem tepelně nezpracovaných surovin a přírodně kysaných produktů (podpora mikrobioty), pohyb, absence kouření a vůbec starost o čistotu vzduchu v pracovním i domácím prostředí. Rozhodně se nemá podceňovat dostatečný odpočinek a péče o zdravý spánek.

 

Imunita a covid-19

 

Zatím toho více nevíme, než víme. Je nadevše jasné, že lehký a bezpříznakový průběh nezanechává v imunitním systému dostatečnou stopu – to jsou ty případy, kdy virus nepustí slizniční mechanismy do těla. To prokázala studie promořenosti, kdy byly zjištěny protilátky časné imunitní reakce (IgM), zatímco dlouhodobé protilátky (IgG) byly zjištěny jen u zlomku zkoumané populace.
Prozatímní pozorování ukazují, že u infikovaných SARS–CoV-2 (nový koronavirus) v prvních dnech stoupá počet lymfocytů přirozené imunity a následně i koncentrace IgA (imunoglobuliny slizniční imunity). U středně těžkých a těžkých onemocnění covid-19 pravděpodobně přetrvává imunita po měsíce. Jak dlouho, není jasné, protože nejdéle sledovaní pacienti onemocněli před šesti měsíci a nikoli u všech byly zaznamenány protilátky po měsících od uzdravení. Jsou popsány první případy opětovné infekce touž nemocí. Koronavirus tady s námi je a bude stejně jako tuberkulóza, chřipka, streptokoky, adenoviry a další patogeny.

 

Zdroj: Moje zdraví | Rubrika: Téma | Strana: 12 | Autor: MUDr. Marta Šimůnková

 

 

Povědomí veřejnosti o roztroušené skleróze je stále nízké

 

 

Newspapers folded and stacked concept for global communications and the media
 
 

Ačkoli v posledních letech diagnostika i léčba roztroušené sklerózy (RS) zásadně pokročily, znalosti veřejnosti o tomto onemocnění zůstávají většinou velmi povrchní. Onemocnění, které je sice nevyléčitelné, avšak díky moderní léčbě léčitelné, vyžaduje úzkou spolupráci pacienta s lékařem a přizpůsobení životního stylu.

 

 

Častým omylem veřejnosti je, že roztroušenou sklerózu zaměňuje za aterosklerózu. Jak vysvětluje prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc., vedoucí Centra pro demyelinizační onemocnění Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, RS je autoimunitní onemocnění, při němž v mozku a míše vznikají ložiska zánětu, nedochází tedy ke vzniku aterosklerotických plátů. Celosvětově je počet pacientů s RS okolo 2,5 milionu, v ČR jich je okolo 20 000 a ročně přibývá 700–1 000 nemocných. První příznaky se nejčastěji objevují ve 20–40 letech věku, i když propuknout může nemoc i v mladším věku nebo po padesátce. Častěji postihuje ženy. Onemocnění má genetické pozadí a ovlivňováno je i řadou zevních faktorů.

 

„V dnešní době již existuje léčba, ale chorobu nelze zatím vyléčit. Máme však pacienty, které jsme schopni dlouhodobě stabilizovat, což souvisí s tím, jak rychle byli diagnostikováni. Daří-li se rychlá diagnostika a rychle se zahájí léčba, která je dobře monitorována, má pacient velmi dobrou prognózu. Dnes máme v registru, který jsme založili v roce 2013, více než 50 procent pacientů, kteří s touto chorobou pracují na plný úvazek, což je velký úspěch,“ popisuje prof. Kubala Havrdová.

 

K rizikovým faktorům RS patří:

 

 • genetické pozadí,
 • EBV, vysoké titry protilátek proti EBV,
 • nedostatek vitaminu D, zřejmě již v dětství,
 • kouření – dvě třetiny pacientů jsou kuřáci nebo byli v dětství kouření vystaveni. Pokud pacient nepřestane v době diagnostikování RS kouřit, má jeho choroba mnohem horší průběh,
 • přesolování potravy zvyšuje zánět (zvláště konzervované a fast food potraviny),
 • obezita – zvláště v době puberty je závažným rizikovým faktorem,
 • složení mikrobiomu,
 • stres.
 •  

Příznaky onemocnění jsou podle ložisek zánětu roztroušeny po celém nervovém systému. Mohou nastávat různé kombinace příznaků od poruch zraku, citlivosti, hybnosti, koordinace pohybu, dvojitého vidění až po deprese, únavu nebo kognitivní poruchy. Různé kombinace pak tvoří velmi individuální chorobu pro každého jedince a objevují se v tzv. atakách. Ty mohou zpočátku během několika dnů až týdnů odeznít i bez léčby, což je ale velmi nebezpečné, protože dochází k poničení nervového systému.

 

Následuje období remise, které může trvat měsíc i deset let, avšak i v této době je choroba aktivní, což se dříve bez magnetické rezonance nevědělo. Takto dochází k vyčerpání rezerv nervového systému, kterých má organismus asi 30–40 procent, a následně dochází k tzv. progresi, kdy stav již není vratný. Tento moment je velmi důležité rozpoznat. Důležitou roli zde hraje vztah mezi lékařem a pacientem, kdy je třeba, aby nemocný lékaři ihned sděloval všechny příznaky, které nově cítí. Ne vše je totiž možno odhalit pomocí vyšetření nebo magnetickou rezonancí (MR).

 

 

Pokrok v diagnostice a léčbě

 

Průběh nemoci je u 85 procent lidí zpočátku v již zmíněné podobě atak. Po 10–15 letech v případě neléčeného onemocnění dochází k vyčerpání rezerv a nastává tzv. sekundární progrese. Asi 10–15 procent pacientů ale postihne choroba primárně progresivní, která se objevuje až po 40. roce věku a postihuje stejně ženy i muže. Zde dochází rovnou k progresi invalidity a neurologického nálezu.

 

Jak prof. Kubala Havrdová připomíná, ani sekundární, ani primární progrese nebyla donedávna léčebně ovlivnitelná. „Dnes jsme již ale schopni ovlivnit všechny tři typy nemoci, ale nejlepší a nejúčinnější je zahájení léčby u remitentní choroby včas, kdy můžeme oddálit nástup progresivní fáze,“ dodává. Diagnostika probíhá pomocí MR, která dokáže měřit ubývání nervového systému. K prokázání zánětu je třeba i vyšetření mozkomíšního moku. Diagnostická kritéria se s vývojem MR měnila se záměrem diagnostikovat co nejrychleji. Ta poslední jsou z roku 2017.

 

K velkému posunu došlo v posledních letech i v léčbě. V 50.–60. letech se pro zvládání akutní ataky začala používat léčba kortikosteroidy. Ta v případě včasného zahájení vede k záchraně alespoň některých nervových buněk a vláken. I když kortikosteroidy chrání před ničivým zánětem, nelze je používat dlouhodobě. Nové tzv. chorobu modifikující léky (DMARDs) přicházely od roku 1993, celkem jich je dnes v ČR používáno kolem čtrnácti a další stále přibývají. DMARDs snižují počet akutních atak a zároveň oddalují progresi invalidity. Kromě této terapie probíhá v jakémkoli stadiu nemoci i symptomatická léčba a velmi důležitá jsou režimová opatření a úprava životního stylu. Ta mají za cíl především maximalizovat zdraví mozku.

 

„Kdybychom začali léčit pacienta na vozíku, utratíme miliony, ale nikdy nemůžeme vrátit zpět nervová vlákna zodpovědná za danou funkci. Proto je nejlépe začít s léčbou ve chvíli, kdy jsme schopni nemoc diagnostikovat. V tom momentě můžeme nejvíce oddálit invaliditu,“ říká prof. Havrdová s tím, že v roce 2019 došlo v ČR ke změně center pro demyelinizační onemocnění na centra vysoce specializované péče. Těch je nyní v ČR patnáct a zahrnují celý multidisciplinární tým, který o pacienta s RS pečuje.

 

Po dokončení diagnostiky zde dochází k zahájení léčby, kterou je nutné monitorovat. Pokud není terapeutický efekt dostatečný, dochází k eskalaci léčby. V případě, kdy pacient léčbu netoleruje, se přechází na jiný lék. „Dále pak zavádíme symptomatickou léčbu, ale také poskytujeme sociální a rodinné poradenství. Nezbytná je ale i edukace pacientů, např. materiál o zdraví mozku ukazuje, nakolik může zdravý životní styl nemocnému pomoci. Vůbec první požadavek pro zachování zdravého mozku je reportování prvních příznaků lékaři včas,“ zdůrazňuje lékařka s tím, že pacient musí vědět, že jde o onemocnění, které je právě životním stylem hodně ovlivnitelné.

 

K potřebným změnám v životním stylu patří:

 

 • zvýšení aktivit, které zvětšují kognitivní rezervu,
 • zvýšení kardiovaskulární fitness,
 • péče o svaly
 • snížení konzumace alkoholu
 • omezit, nejlépe úplně vynechat kouření
 • dostatečný přísun vitaminu D.
 •  

Mnoho pacientů také profituje z nabízené psychoterapie zaměřené na zvládání stresu. Lékaři se zároveň snaží, aby nemocní pečovali i o případné další přidružené choroby, protože ty mohou zhoršit průběh RS nebo invaliditu.

 

„RS se posunula mezi léčitelné choroby, což je od 80. let obrovský posun. Vývoj léčby změnil za posledních 25 let přirozený průběh a tvář choroby, takže dnes již vozík není pro nově diagnostikovaného pacienta strašákem. Efekt léčby však závisí na včasnosti diagnostiky a na zahájení správné léčby a její eskalaci dle potřeb nemocného. Pacient ale musí aktivně spolupracovat. Změnu životního stylu může přijmout a nemusí, a tím rozhoduje o své budoucnosti,“ shrnuje prof. Kubala Havrdová s tím, že právě zdravý životní styl a aktivita pacienta mají na vývoj nemoci obrovský vliv.

 

Znalosti veřejnosti jsou povrchní

 

Internetový průzkum, který provedla agentura STEM/MARK v březnu 2020 u populace 510 lidí ve věku 15–59 let, ukázal, že Češi sice mají základní povědomí o RS, avšak jde-li o konkrétnější věci, znalosti již chybějí nebo si protiřečí. Téměř dvě třetiny lidí vědí o tom, že RS může mít různé fáze, nebo za její projevy označují špatnou koordinaci pohybů, výpadky paměti, zapomínání a únavu. Přesto se 54 procent dotázaných domnívá, že nemoc nelze léčit.

 

„Existuje řada mylných předpokladů nebo dezinformací. Celých 24 procent dotázaných se domnívá, že nemoc se týká hlavně starých lidí, a podle 22 procent jde o nemoc způsobující zapomínání ve stáří,“ uvádí zástupkyně výzkumné agentury STEM/MARK Jana Proboštová s tím, že se stářím mají RS spojenu zejména mladí lidé. Takováto dezinformace je přitom podle ní častá i u jiných onemocnění, která se mladých lidí týkají.

 

Osm z deseti dotázaných se správně domnívá, že léčbou RS se zabývá neurolog, ale téměř pětina nedokázala ani přibližně lékaře určit. Tito lidé vesměs nemají vůbec žádné povědomí o RS. S tvrzením, že RS je léčitelná, i když nevyléčitelná, souhlasí 65 procent dotázaných. Značná část populace je ale stále přesvědčena, že nemoc nelze léčit. „Z těchto dat je zřejmé, že lidem chybí edukace a základní informace. Řada respondentů zaškrtlo kontra výroky, např. zaškrtli, že se jedná o léčitelnou nemoc, ale že životní styl zde nehraje vůbec žádnou roli. Ukazuje se, že povědomí je sice vyšší než před pěti lety, ale stále nedostatečné,“ hodnotí Jana Proboštová.

 

Šetření potvrzuje, že existuje určité obecné povědomí o onemocnění (62 %), ale chybějí detailní informace. Jen čtyři procenta respondentů uvedla, že vědí, co znamená sekundárně progresivní RS, 31 procent termín slyšelo, ale nevědí, co znamená. Třetina dotazovaných se mylně domnívá, že ataky u RS jsou krátká období v řádu hodin, jen 12 procent dotázaných ví, že trvají nejméně 24 hodin. Jak Jana Proboštová uvedla, ve veřejnosti stále převažují stereotypy, kdy si lidé pod pojmem roztroušená skleróza představují člověka na vozíčku, a neuvědomují si, že nemoc se může týkat mladých lidí, vůbec nemusí být spojena s imobilitou a že pacient s RS může vést relativně plnohodnotný život.

 

Na výsledky průzkumu reagovala prof. Havrdová, podle níž je sice zřejmé, že internet může za to, že lidé mají více informací, lékaři však často nově diagnostikované pacienty před hledáním informací na internetu varují. „Kromě informací, které jsou pravdivé a objektivní, tam naleznete neuvěřitelné kvantum informací, které si nepřejeme, aby pacienti četli, protože jednak nejsou pravdivé, jednak pacienta jen vystraší, protože ukazují jen jeden pól a neukáží ten druhý. Obecně s internetem máme velmi špatné zkušenosti, ale pokud pacient chce někde hledat, jsme schopni mu dát odkaz na stránky, kde může potřebné informace najít,“ vysvětluje lékařka.

 

Stereotypizace informací se ukazuje jako běžný jev. Nové informace mají krátkou životnost, a neznáme-li konkrétně někoho, koho se nemoc týká, velmi rychle se člověk, nejen v oblasti medicíny, má tendenci vrátit zpět ke svému stereotypnímu pohledu. Stereotypní zatím zůstává i chování veřejnosti vůči nemocným.

 

Zdroj: Medical Tribune

 

 

V Žirči přivoníte k bylinkám a prožijete svůj levandulový, dobromyslový nebo tymiánový léčivý příběh

 

 

 

čro_hk
 
 

Od jara do podzimu se Bylinková zahrada Josefa Kamela v barokním areálu Žireč proměňuje v oázu klidu, odpočinku a rozjímání nad životem. A také se tam odehrávají léčivé příběhy. Jeden uslyšíte i v reportáži, kterou mezi voňavými záhony natočila v doprovodu správce zahrady Jana Lonce redaktorka Vlaďka Wildová.

 

Barokní areál Žireč je místem příběhů. Některé z nich ožívají i v nejstarší bylinkové zahradě ve východních Čechách. Právě tady a v sousedním přírodním žirečském parku rádi odpočívají i klienti Domova sv. Josefa, které roztroušená skleróza upoutala na vozík.

 

Vy svou návštěvou potěšíte nejen sebe, ale podpoříte i péči o tyto pacienty. A dozvíte se také, proč zdejší zahrada nese jméno jezuitského misionáře Georga Josepha Kamela.

 

Jezuita Josef Kamel, významný botanik a lékárník pocházel z Moravy. Popsal mnoho léčivých bylin a věnoval se také charitativní práci. I proto patří jeho jméno k žirečské bylinkové zahradě, která navazuje na tradici klášterních zahrad, jež zakládali už benediktini ve 13. století.

 

Chráněný pěstební příběh v Žirči

 

 

Bylinková zahrada Josefa Kamela v Žirči byla otevřena v květnu roku 2013 na místě staršího zahradnictví, které navazuje hlavně na středověké klášterní bylinkové zahrady. Příchozím se tu věnují lidé se sníženou pracovní schopnost a s pomocí asistentů tady podle svých možností „zahradničí”, ale hlavně odpočívají, žirečtí pacienti.

 

Objevíte zde i tematické záhony od biblického přes mátový, šalvějový a mnohé další. A co o světě bylin ještě nevíte, to se dozvíte přímo na místě. Mezi záhony můžete procházet, relaxovat na lavičkách, cesty jsou přizpůsobené i pro vozíčkáře.

 

Kovanou branou u historické oranžérie projdete ze zahrady do přírodního parku, prožijete si svou cestu růžovým loubím a můžete také obdivovat secesní altán, ve kterém se konají i svatební obřady.

 

V parku je od roku 2017 přístupné cyklomuzeum s největší stálou expozicí cyklistiky ve střední Evropě. I tady je chráněné pracoviště, ve kterém vás obslouží pracovníci se sníženou pracovní schopností.

 

zdroj: https://hradec.rozhlas.cz/v-zirci-privonite-k-bylinkam-a-prozijete-svuj-levandulovy-dobromyslovy-nebo-8282145

 

 

Ženám s roztroušenou sklerózou těhotenství neublíží, je však třeba pečlivě volit léčbu

 

 

mama-2077517_1920
 
 

U žen s roztroušenou sklerózou (RS) je třeba o možném těhotenství mluvit hned od stanovení diagnózy. Graviditu je nutno pečlivě plánovat a u žen s těžším průběhem RS je třeba jejich stav nejdříve stabilizovat. U většiny žen má ovšem těhotenství protektivní vliv na vývoj nemoci, říká doc. MUDr. Martin Vališ, Ph. D., z Neurologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové.

 

 

Dříve lékaři ženy s R S před těhotenstvím varovali, jak je to nyní?

 

Pohled na mateřství nemocných žen se v průběhu let dramaticky změnil, až do 90. let minulého století se těhotenství pacientkám s RS nedoporučovalo. Myslelo se, že těhotenství má významně negativní dopad na onemocnění RS. Pohled odborné veřejnosti změnila prospektivní studie z roku 1998, která jednoznačně dokumentovala pokles aktivity choroby v graviditě a statisticky významné snížení počtu relapsů, hlavně ve třetím trimestru.
Těhotenství tedy má protektivní vliv na vývoj nemoci. V současné době tak ženám nedoporučujeme otěhotnět pouze v individuálních případech, kdy jde o rychle progredující formu RS a my se především snažíme pacientku uchránit od těžké invalidity. Naštěstí se tyto případy objevují relativně málo.

 

 

Co tedy ženám říkáte, pokud chtějí otěhotnět?

 

RS se většinou objevuje u žen ve fertilním věku, to znamená kolem dvaceti, třiceti let. Těhotenství by u nich mělo být vždy plánované, ideálně by mělo začít ve chvíli, kdy je žena minimálně 6–12 měsíců bez ataky. Proto s nimi už po stanovení diagnózy o tom mluvíme a ptáme se jich: M áte partnera? Plánujete dítě? Kdy byste ho chtěla mít? U žen plánujících graviditu musí být volen takový preparát, jehož podávání se jeví bezpečné i v prvních týdnech po početí. Primárně tedy volíme léky 1. linie, tedy interferony a glatiramer acetát, které lze podávat v těhotenství, jestliže prospěch převýší možná rizika. Z léků první linie je kontraindikován pouze teriflunomid, u něhož ženy ve fertilním věku musí mít spolehlivou antikoncepci a při plánovaném početí je nevyhnutelné léčbu ukončit.

 

 

A pokud se jedná o rizikovější formu onemocnění?

 

Pochopitelně volíme modernější a účinnější léčbu, přičemž ženám doporučujeme účinnou antikoncepci a snažíme se eventuální graviditu plánovaně posunout do budoucna, do doby stabilizace nemoci. Výhodu má natalizumab, který lze rychle vysadit a poměrně bez problémů těhotenství. V individuálních případech je možné natalizumab používat i v graviditě, případně ho rychle nasadit hned po porodu. U ostatních modernějších preparátů dosud nemáme dostatek informací o jejich bezpečnosti.

 

 

Kdy je budeme mít?

 

Je to otázkou několika příštích let. Zdá se, že se u většiny z nich neobjeví žádné překvapivé nebo silné nežádoucí účinky, ale opatrnost je nyní na místě. Zkoumání jejich vlivu na těhotenství stále probíhá, například v roce 2018 byl iniciován „Ocrelizumab Pregnancy Register“, multicentrická, prospektivní, observační studie cílená na bezpečnostní profil ocrelizumabu ve vztahu k průběhu gravidity, porodu a výskytu vrozených malformací u dětí exponovaných matek.

 

 

Zatímco těhotenství tedy není považováno za takový problém, v šestinedělí už je to jinak…

 

Jak už jsem uvedl, těhotenství má protektivní vliv na vývoj nemoci, tato ochrana však náhle končí porodem. Šestinedělí je významnou hormonální změnou a klade vyšší nároky na matku ve smyslu péče o dítě, zvyšuje i aktivitu RS. Ve světě se všeobecně doporučuje omezená doba kojení, za hraniční se považuje šest měsíců, protože delší doba přináší i některé negativní aspekty i na další přirozený vývoj dítěte.
Léčba RS během šestinedělí je velmi individuální, záleží vždy na průběhu nemoci. Pokud začne být onemocnění aktivní, doporučujeme ukončit kojení a co nejdříve nasazujeme biologickou léčbu.

 


Zdroj: Ze Zdravotnictví | Rubrika: Příloha – Profi Medicína

 

 

Upozornění pro konopné pacienty na rizika trestněprávní odpovědnosti při domácím pěstování a zpracování konopí

 

 

herb-2915337_1920
 
 

V České republice má stále více pacientů přístup ke konopí na předpis. Stejně tak se stále rozšiřuje nabídka potravin a kosmetiky z konopí. V situaci, kdy probíhá politická a veřejná diskuze o legalizaci pěstování konopí s obsahem THC vyšším než 0,3 %, se ve veřejném prostoru objevují informace, že pěstování konopí s vyšším obsahem THC nepřináší žádná rizika. Tyto informace jsou často velmi zavádějící.

 

 

V důsledku těchto nejasností se pacientský spolek KOPAC na valné hromadě usnesl připravit a publikovat varování před riziky trestněprávních důsledků. Pěstování konopí s vyšším obsahem než 0,3 % THC není v České republice legální. Pěstování 5 rostlin a méně je pouze dekriminalizováno, a to v případě pěstování pro vlastní potřebu. Toto jednání je však přestupkem, za který lze uložit pokutu až do 15 000 Kč a dále propadnutí vypěstovaných rostlin. Navíc se jedná o přestupek (správní řízení pod pokutou) ve chvíli, kdy 5 a méně rostlin je pěstováno pro osobní užití a sklizené konopí není nijak dále zpracováno, nebo ho osoba nemá v úmyslu zpracovávat. Pěstování více než 5 rostlin je trestným činem § 285 trestního zákoníku Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku se základní trestní sazbou do 6 měsíců trestu odnětí svobody.

 

Domácí pěstování libovolného počtu konopných rostlin pro jiného, např. nemocné příbuzné či přátele, stejně jako sklízení, sušení a zpracování vypěstovaného konopí pro jiného i pro vlastní potřebu, může být, a stále častěji je posuzováno odlišnými paragrafy trestního zákoníku. Pěstitelé se tak dostávají do rizika trestního stíhání pro trestný čin dle § 283 trestního zákoníku Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy se základní trestí sazbou od 1 do 5 let trestu odnětí svobody, a to bez ohledu na počet rostlin.

 

KOPAC dlouhodobě apeluje na politiky napříč politickými stranami, aby konopí pro léčebné účely nebylo dostupné pouze skrze lékárny, ale také v rámci sebepéče. Pro mnohé pacienty jejichž diagnózy nejsou uvedeny v aktuální vyhlášce č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, zůstává domácí pěstování jedinou dostupnou možností, jak účinky konopí využít v péči o své zdraví či si zajistit účinnou úlevu od příznaků svého onemocnění.

 

Dokud nebudou Parlamentem České republiky schváleny další změny platné legislativy, považuje KOPAC za nutné informovat o rizicích a možných následcích této činnosti. Neznalost zákona neomlouvá nikoho, včetně konopných pacientů. Obhajoba před trestním soudem založená na prokazování přínosů konopí pro pacienta je obvykle neúspěšná.

 

 

Stacionář pro pacienty s RS Druhý život je v zemi mimořádný

 

druhy_zivot
 

 

 
 

Denní stacionář Druhý život, který se zaměřuje na pomoc lidem s neurologickými problémy, nově začal fungovat Kladně. 

 

Určený je lidem mezi 19 a 64 lety s postižením po poranění mozku, k němuž dochází nejčastěji při autonehodách, ale i po mozkové mrtvici, s roztroušenou sklerózou či stavech po nádorových onemocněních mozku.

 

Kapacita stacionáře dosahuje osmi míst – a v případě většího zájmu by bylo možno otevřít i další pracoviště; jejich návštěvy by pak klienti mohli střídat, aby získávali víc nových podnětů.

 

S rozjezdem činnosti zde pomohla milionová dotace od kraje, zaplacení nájmu městem – ale třeba i ošetřovatelské lůžko nebo polohovací křeslo darované výrobcem. Nyní už je činnost financovaná díky zařazení stacionáře do krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb.

 

Z činnosti stacionáře

 

 • Druhý život
 • Cvičení
 • Příprava svačiny v kuchyňce
 • Nácvik psaní
 • Oblékání, nácvik zapínání košile
 • Debatní kroužek o přírodě
 • Poznávání filmů ve skupině podle vyprávění
 • Použití e-mailu na počítači
 • Malování
 • Angličtin
 • Nácvik nakupování s papírovými penězi
 • Pěvecký kroužek
 • Deskové hry
 • Vertikalizační stroj (přístroj rozvíjejí pohyb s napojením na virtuální realitu, kdy obraz v televizi reaguje na skutečné pohyby)

 

 

Pro nácvik soběstačnosti zařídili v Sanatoriích Klimkovice vzorový byt

 

 

Klimkovice
 
 

Ergoterapeuti tady pracují především s pacienty po cévních mozkových příhodách, traumatických poškozeních mozku, neuro mozkových postiženích a lidmi s roztroušenou sklerózou. K modernizaci ergoterapie se v době nařízení uzavřít lázně kvůli koronaviru rozhodla Sanatoria Klimkovice.

 

Místo dílny s hrnčířským kruhem a konzervativními terapiemi zaměřenými na jemnou motoriku ale vznikl zařízený byt s kuchyní, hygienickým zázemím, pracovnou i ložnicí, kde se lidé s handicapem učí soběstačnosti. Úprava přišla na 800 tisíc korun.

 

„Dříve to tady vypadalo podobně, jen to nebylo tak funkční jako nyní. Například jsme měli kuchyň pro zdravé, a nyní pro člověka s omezením,“ poukázal ergoterapeut Mikuláš Turčinský.

 

Lidé ve známém prostředí trénují, jak se o sebe mají postarat, ale mohou se inspirovat k tomu, jak si mají přizpůsobit své bydlení a naučit se řešit nečekané situace. „Trénujeme kupříkladu i přesuny a pády, protože i ty se v běžném životě stávají, a připravit se na možná úskalí,“ popsal.

 

 

Klienti jsou spokojeni

 

Nové prostory i vybavení oceňují především klienti lázní. „Je to tu všechno přizpůsobeno na výšku vozíčkářů, abychom dosáhli na všechno, co potřebujeme. Oproti tomu, co tu bylo, je to lepší,“ pochvaluje si mladá Slovenka Michaela Kevelyová, která ochrnula před pěti lety na Kypru. Postihla ji míšní ischemie: ucpala se jí tepna, která vyživuje míchu. Lékaři netuší, proč dívka onemocněla, odhadovali, že do 60 dnů po ochrnutí umře.
Míša ale bojuje, v Klimkovicích je už pojedenácté. „Trénuji soběstačnost, abych nepotřebovala žádnou pomoc v kuchyni, koupelně ani při jiných pracích, které člověk přes den běžně dělá. Doma na Slovensku takové zařízení, kde se člověk učí zařadit do obyčejného života, není,“ poukázala.

 

Zdroj:Právo

 

 

Ergoterapie pomáhá v každodenním životě s roztroušenou sklerózou

 

Ergoterapie vám dokáže opravdu významně zpříjemnit každodenní život s roztroušenou sklerózou. Víte, čím se zabývá, kde ergoterapeuta hledat a co vám může nabídnout?

 

Ergoterapie je relativně nový obor, to mu ale neubírá na důležitosti. Představuje jednu ze základních součástí léčby i prevence. Má mnoho rysů podobných s fyzioterapií. Ergoterapie však začíná tam, kde fyzioterapie končí. Fyzioterapeut vám pomůže s cvičením a posílením potřebných svalů. Už se ale nezabývá praktickým využitím těchto dovedností.

 

 

Ergoterapie řeší praktické otázky

 

Roztroušená skleróza je jednou z mnoha diagnóz, u kterých ergoterapie pomáhá. Hlavním terapeutickým prostředkem v ergoterapii je smysluplná činnost či zaměstnání, které pomáhají k obnově postižených funkcí. Zvolené činnosti musí zohledňovat individuální potřebu každého člověka, aktuální zdravotní stav i podmínky prostředí, ve kterém žije. Důležité je poskytnout ergoterapeutovi co nejpřesnější informace, aby pochopil danou situaci a mohl zvolit efektivní metody řešení.

 

 

Ergoterapeut

 

Provádí nácvik porušených aktivit potřebných k sebeobsluze (např. oblékání, umývání, stravování, nácvik úchopu, jemné motoriky) a později i náročnějších aktivit ke zvládání činností v domácnosti nebo v zaměstnání; pomáhá s výběrem vhodných kompenzačních pomůcek; zabývá se trénováním kognitivních funkcí (trénink paměti, pozornosti) a zvládáním únavy; poradí vám s úpravami domácího prostředí (změna umístění předmětů a nábytku, instalace speciálního zařízení a pomůcek, event. stavební úpravy a úpravy většího typu – rozšíření dveří, výměna vany za sprchový kout, instalace schodolezu, ramp apod.); napomáhá s plným zapojením do aktivit sociálního prostředí a komunity; podporuje zdraví a duševní pohodu prostřednictvím smysluplné aktivity; navrhuje vhodnou prevenci ztráty soběstačnosti.

 

 

Zaměstnání je důležité

 

Ergoterapeutická vyšetření se zaměřují na hodnocení běžných denních činností, funkční hodnocení a hodnocení prostředí. Základem je samozřejmě rozhovor. Je třeba být k ergoterapeutovi upřímný a nic mu nezatajovat. Bude se zajímat, co od ergoterapie čekáte, jaká jsou vaše přání a co vás trápí. Pravděpodobně dojde i na testy, dotazníky či sebehodnoticí škály. Kvůli zhodnocení prostředí vás ergoterapeut může navštívit doma, případně i v práci.

 

Vhodné zaměstnání jednoznačně přispívá ke kvalitnějšímu životu. Mnozí lidé s roztroušenou sklerózou opouštějí zaměstnání kvůli únavě, funkčnímu postižení nebo narušení kognitivních funkcí. Ztráta zaměstnání ovšem narušuje nejenom rodinné příjmy, ale i sebedůvěru. Díky ergoterapii a v lepším případě i vstřícnosti zaměstnavatele je u řady lidí možné pokračovatv práci i přes zdánlivě nepřekonatelné překážky.

 

Pro ty, kteří opravdu odejdou ze zaměstnání, jsou důležité náhradní aktivity – i s tím ergoterapeut poradí. Měly by vás bavit a zároveň udržovat vaše schopnosti a dovednosti, trénovat nejenom hybnost, ale i paměť či soustředění.

 

 

Ergoterapii hradí zdravotní pojišťovna

 

Ergoterapeuta se specializací na neurologickou problematiku je možné najít v rehabilitačních ústavech nebo na větších rehabilitačních odděleních nemocnic. Kontakty na konkrétní ergoterapeuty se znalostí problematiky neurologického onemocnění naleznete i na webu www.msrehab.cz nebo www.ergoterapie.cz.

 

Pokud je ergoterapie doporučena lékařem, hradí ji zdravotní pojišťovna. Služeb ergoterapeuta je možné využít i jako samoplátce.
Máte-li starosti se zvládnutím některých aktivit běžného života, promluvte si o tom se svým lékařem a zkuste ergoterapii. Možná budete příjemně překvapeni, kolik toho pod vedením odborníka zvládnete vlastními silami.

 

Zdroj: ulekare.cz

 

 

 

Nenechte si milostný život kazit roztroušenou sklerózou

 
 

Sexualita je důležitou součástí života. Sexuální problémy, které postihují značnou část lidí s roztroušenou sklerózou, mohou negativně ovlivňovat pacientovo sebevědomí a spokojenost s vlastním životem.

 

Jaké obtíže se s tímto neurologickým onemocněním pojí a jak je řešit?

 

Trojí past

 

 

Roztroušená skleróza ovlivňuje mužskou i ženskou sexualitu, a to hned na několika frontách:

 

 • Některé zánětlivé změny v mozku a míše ovlivňují sexualitu přímo.
 • Symptomy roztroušené sklerózy jako únava, křeče v nohou nebo inkontinence stolice i moči na náladě nepřidají.
 • V neposlední řadě se roztroušená skleróza pojí s duševním vypětím, stresovými situacemi a emocionálními i sociálními problémy.
 •  

Kvalitní sexuální prožitek vyžaduje dobré vegetativní fungování, citlivost, svalovou koordinaci, nepřítomnost bolesti, dobrou termoregulaci, ovládání svěračů močového měchýře a konečníku. Dále je potřeba se na sex optimálně naladit (pocity bez přítomnosti deprese a úzkosti) a pozitivně vnímat vlastní tělo. Všechny tyto požadavky může roztroušená skleróza narušit.

 

 

„S urologickými a sexuálními obtížemi se setká během onemocnění a léčby roztroušené sklerózy téměř 100 % pacientů,“ zdůrazňuje primář Urologické kliniky VFN MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., PEFU, FECSM. Zároveň dodává, že žádná z těchto překážek není nepřekonatelná. „Pacienty jsme schopni léčit a pomoci jim. Je velmi důležité tyto obtíže diagnostikovat a to, aby se pacienti o nich nestyděli mluvit.“

 

 

Nemocní by měli hovořit jak se svým lékařem, tak s partnerem. Odborník může pomoci zejména v oblasti symptomů roztroušené sklerózy, které ovlivňují sexualitu přímo. Intimní partner by měl napomoci vyrovnat se s chorobou, psychická pohoda i důvěra jsou totiž pro spokojený sexuální život základem. Přínosem může být i psychologická podpora.

 

 

Muži by měli hledat pomoc u urologa

 

 

Roztroušená skleróza postihuje mladé lidi v produktivním věku, které problémy v sexuálním životě velmi trápí.

 

U mužů se jedná především o erektilní dysfunkci, nemožnost vyvrcholení, ztrátu citlivosti penisu, ztrátu libida.

 

Původ erektilní dysfunkce je způsobený hlavně poškozením nervových drah v přímé souvislosti s roztroušenou sklerózou. Může jít o hormonální, cévní nebo psychogenní poruchu. V případě takových obtíží je důležité svěřit se svému lékaři nebo přímo oslovit neurourologa, který se touto problematikou zabývá. Jejich seznam najdete na webových stránkách České urologické společnosti ( www.cus.cz ).

 

Vyšetření probíhá formou pohovoru, fyzikálním i laboratorním vyšetřením a ultrazvukem. Léčbou první volby obvykle bývají tabletové léky. Na vzájemné dohodě a příčině obtíží pak závisí, které léčivo si odnesete domů. Někdo preferuje pravidelné užívání malé dávky každý den, jiný užití léku hodinu před plánovanou sexuální aktivitou. Další variantou jsou tzv. podtlakové erektory.

 

Léčbou druhé volby je aplikace tzv. vazoaktivních látek přímo do topořivých těles penisu injekční stříkačkou s tenkou jehlou. Pacient se musí naučit si látku aplikovat sám. Ve výjimečných případech lze podávat také mužský pohlavní hormon – testosteron – nebo léky působící spíše jen jako afrodiziaka.

 

Problém se týká i žen

 

 

U žen s roztroušenou sklerózou jsou sexuální problémy minimálně 2× častější než v běžné populaci. Přesto se většina z nich nikdy se svým problémem nesvěří.

 

Jedná se především o sníženou citlivost v genitální oblasti, poruchy zvlhčování pochvy, bolest při pohlavním styku, snížení libida.

 

Významnou roli hrají i ostatní symptomy roztroušené sklerózy, jako jsou poruchy hybnosti, bolestivost nebo únava. Pacientky by měly překonat stud a svěřit se se svým problémem. Teprve pak může být řešen. Léčba musí být komplexní a podílí se na ní řada odborností (endokrinolog, gynekolog, urolog, event. fyzioterapeut či psycholog).

 

„Zpočátku jsem se utápěla ve vzpomínkách a bála se, že se můj problém už nevyřeší. Mám pro vás jednu radu. Žijte v současnosti a pracujte s tím, co máte. Nemusíte obětovat svoji sexualitu. Důležitá je fantazie a komunikace s partnerem. Naučila jsem svého přítele, kde se mě má dotýkat, kde to naopak necítím a kde dotyk přímo bolí. Zkoušíme nové věci, jedna cesta se zavře, ale hodně jiných možností se otevře,“ radí pacientka s roztroušenou sklerózou.

 

Plodnost a ochrana před početím

 

 

U mužů trpících roztroušenou sklerózou může vzniknout omezená neplodnost, pokud mají problémy s erekcí nebo ejakulací. Ženy s roztroušenou sklerózou nemají zpravidla problém otěhotnět. Těhotenství je však třeba v souvislosti s léčbou vhodně načasovat a naplánovat. Některé léky je třeba s určitým odstupem před početím vysadit. S tím může pomoci antikoncepce. Jsou použitelné všechny druhy, žádné specifické omezení v tomto případě neexistuje.

Zdroj:ulekare.cz

 

 

Spustila se registrace na pražskou konference “O RS (ne)jen pro rodinu”

 

 

Praha
 
 

28. listopadu (sobota) od 10 hodin v Kongresovém centru IKEM. Vystoupí prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, MUDr. Ivana Obhlídalová, MUDr. Pavel Hradílek a MUDr. Tomáš Bauko.

 

 

Chcete se zúčastnit? Pak se, prosím, do 20. listopadu zaregistrujte na email natalie.kavulicova@revenium.cz Děkujeme!

 

 

POZVÁNKA

 

 
Přednášky z předchozích ročníků najdete ZDE

 

 

 

Vyhrajte lázeňský pobyt ve fotosoutěži “Šťastní rodiče navzdory eresc

 

Všem rodičům s ereskou: Máme tu soutěž přímo pro vás! Stačí poslat tři fotografie (před rodičovstvím, z období “očekávání” a po narození potomka) a můžete vyhrát relaxační pobyt v lázních pro dva dospělé a dvě děti.

 

 

V návaznosti na loňskou soutěž “Jak mi ereska změnila život“, do níž účastníci posílali své krátké videopříběhy, letos pořádáme další ročník. Tentokrát očekáváme krásné fotografie z vašeho rodinného alba.

 

Téma rodičovství jsme zvolili, abychom ukázali lidem s roztroušenou sklerózou a celé veřejnosti, že ani tato zákeřná choroba nemusí být na překážku v záměru  založit rodinu. Chceme poukázat mimo jiné na to, že pro maminky s ereskou nemusí být těhotenství strašák, a že i s tímto typem onemocnění může každý „fungovat“ jako rodič.

 

Ať už jste máma nebo táta s ereskou, vychováváte děti v páru nebo “single”, je soutěž určena právě vám.

 

Stačí, když nám do 20. září 2020 pošlete tři fotografie. Vůbec nevadí, pokud jste už jako rodič dospěl do věku prarodiče – posílat můžete fotky třeba i s dospělými potomky.

 

 • První z kterékoli doby, než jste se stali rodiči (z vlastního dětství, promoci, svatby atp.)
 • Druhou z doby, kdy jste čekali děťátko
 • Třetí z období aktivního rodičovství
 •  

Stejně jako loni máme pro výherce krásnou cenu – týdenní pobyt v lázních Teplice pro dva dospělé a dvě děti, během kterého se krásně zrelaxujete a obohatíte o nové zážitky. Kdo ví, třeba vznikne nový materiál pro další ročník soutěže ?

 

Fotky posílejte do 20. září 2020 na adresu soutez@inspirante.cz

 

Do emailu, prosím, uveďte plná jména osob na fotografiích a město, ze kterého jste. Výsledky vyhlásíme v listopadu 2020.

 

Všechny zaslané fotografie, včetně jmen osob na nich zdokumentovaných, budou moci být použity na www.aktivnizivot.cz a k propagaci projektu na sociálních sítích, v médiích nebo při veřejných projekcích.

 

Máte nějaké dotazy? Napište na email info@aktivnizivot.cz

 

Těšíme se na Vaše fotografie!

 

Pořadatelem soutěže je Aktivní život.cz ve spolupráci se společností Merck, spol. s r. o.

 

Ceny do soutěže věnuje nezisková organizace Revenium, z. s.

 

Mediálním partnerem je online magazín Insprirante.cz

 

 

 

Odložte cigaretu, pomozte v boji s virem!

 

Přestat kouřit může příznivě ovlivnit průběh a aktivitu RS! Společná výzva lékařských odborných společností apeluje na kuřáky v Česku, že právě teď je správný čas znova zkusit skončit s kouřením.

 

 

Vážení kuřáci, víme, že většina z vás nekouří ráda: sedm z deseti by si raději kupovalo něco jiného než cigarety. Také víme, že naprostá většina z vás už přestat zkoušela, a že se to zatím nepovedlo. Je to naprosto pochopitelné – kouření ovlivňuje i ty části mozku, které vůlí neovládáme. Ale z každého neúspěšného pokusu se lze poučit – co pomohlo, proč se mi to nepovedlo, a co udělám příště jinak.

 

Pokud to „příště“ odkládáte, je teď výborná chvíle zase to zkusit. Kouření poškozuje celé tělo, ale plíce zejména, také významně snižuje imunitu.

 

Kuřáci se obecně snadněji nakazí a infekční onemocnění u nich mají těžší průběh než u nekuřáků. Kuřáci jsou také častějšími pacienty nemocnic, včetně intenzivní péče, a to z mnoha dalších důvodů.

 

V době koronavirové epidemie mohou být tyto skutečnosti dobrou motivací zkusit se cigaret vzdát. Jen zavedení nekuřáckých veřejných prostor znamenalo o několik desítek tisíc méně hospitalizovaných pro akutní srdeční příhody.

 

Čistý vzduch namísto směsi několika tisíc látek obsažených v tabákovém kouři prospěje nejen vašim plicím, ale i plicím vašich blízkých. Kromě vašeho zdraví a osobního zájmu můžete pomyslet i na to, že své místo na jednotce intenzivní péče přenecháte těm v akutním stavu kvůli současné epidemii, a zdravotníci se budou moci věnovat jiným.

 

Vliv kouření se bohužel táhne po léta i potom, co přestanete kouřit, ale mnohé se zlepší okamžitě: hned začne klesat riziko akutního onemocnění srdce a cév, tedy srdečního infarktu či mozkové mrtvice, riziko akutních problémů s chronickou plicní nemocí či astmatických záchvatů, naopak se zvýší vaše obranyschopnost.

 

S trochou nadsázky by vám mohlo pomoci i to, že s ochrannou rouškou na ústech se opravdu špatně kouří. Tak zkuste nekouřit.

 

omoc můžete najít i na dálku (telefony, mobilní aplikace, maily) v kontaktech na webu Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku www.slzt.cz nebo na národním webu www.koureni-zabiji.cz . A nepřestávejte přestávat.

 

zdroj: Helpnet.cz a aktivnizivot.cz

 

 

Benefity jógy u roztroušené sklerózy

 

 

joga
 
 

Jóga podporuje naše fyzické zdraví mnoha různými způsoby. „Některé z nich plynou z lepší odolnosti vůči stresu, jiné pak přímo z pohybové aktivity a jógových pozic, které podporují sílu i flexibilitu a mohou tak napomáhat třeba i úlevě od bolestí kloubů,“

 

 

vysvětluje Věra Vojtěchová, instruktorka a zakladatelka center zdravého životního stylu Domů jógy.

Jiná zlepšení zdravotního stavu přichází jako přirozené důsledky uvolnění napětí v těle a lepší fyzické kondice jako je třeba migréna, či zlepšení krevního tlaku. Některé pozitivní výsledky cvičení jógy jsou již dobře zpracované a vědecky podložené.

O kterých benefitech jógy není důvod pochybovat?

 

1. Lepší flexibilita
Při provádění jógových pozic protahujeme svaly. „Díky tomu se zlepšuje kvalita pohybu, stejně jako pocit z něj. Prodlužuje se doba, za jakou se svaly unaví a snižuje se také jejich tendence k tuhnutí,“ popisuje Mgr. Eva Juráková, fyzioterapeutka z Lékařského domu Praha 7. A nejlepší na tom je, že nezáleží, jak moc zkušení v józe jste. Její pozitivní vliv se začíná projevovat během několika týdnů pravidelného cvičení.

 

2. Větší síla a lepší postoj

Jakými pozicemi posílíte…
… horní polovinu těla: například pozice pes hlavou dolů, pes hlavou nahorů, plank
… dolní polovinu těla: ásany ve stoji jako je pozice hory, stromu
… oblast beder: pozice kleští, židle

 

Ač se může jóga zdát jako nenáročná, pomalá pohybová aktivita, rozhodně to neplatí pro všechny její styly. „Některé z nich, jako power jóga či ashtanga, mají na fyzickou sílu vysoké nároky, ale i další styly, jako například hatha jóga, vám pomohou zpevnit a posílit svalstvo, a dodat vám tím pádem sílu a vytrvalost,“ upozorňuje Věra Vojtěchová.

 

Pokud provádíte ásany (jednotlivé pozice) správně a dodržujete i správné dýchání, téměř vždy posilujete tzv. core, tedy střed těla a hluboké břišní svalstvo. „S rozvojem hlubokého stabilizačního systému se pojí také lepší tělesný postoj, díky němuž přirozeně stojíme a sedíme vzpřímeně. A to pak ve výsledku může vést k úlevě od bolestí zad,“ nastiňuje Eva Juráková.3. Méně bolestí zad


Pozitivní vliv jógy na psychiku
Lepší odolnost vůči stresu
Kvalitnější spánek
Pozitivní náhled na svět
Redukce depresí a úzkostí
Zlepšení paměti a koncentrace
Zklidňuje mysl

 

Lékařsky i vědou podložený je pozitivní vliv praktikování jógy při bolestech zad. Ty jsou společně s hypertenzí nejčastějším chronickým onemocněním a důvodem, proč Češi bezradní končí v lékařských ordinacích. Cvičení jógy přitom může při bolestech zad pomoci jak v krátkodobém, tak dlouhodobém měřítku. „V případě vážnějších zdravotních komplikací je však vždy důležité konzultovat typ pohybové aktivity se svým lékařem a józe se věnovat pod dohledem zkušeného lektora,“ apeluje Eva Juráková, aby nakonec namísto zlepšení nedošlo ke zhoršení stavu.

 

S citem prováděná jóga ale nemusí řešit pouze akutní problémy, ale především může být prevencí budoucích obtíží. „Pravidelným posilováním vnitřního svalstva tak můžeme preventivně působit proti pozdějšími rozvoji bolestí zad a páteře,“ dodává.

 

4. Úleva od bolestí spojených s artrózou


Artrózou, degenerativní onemocněním kloubů, trpí v České republice asi pětina obyvatelstva. Její výskyt narůstá se zvyšujícím se věkem. Projevuje se bolestmi a tuhnutím kloubů, které mohou začít znemožňovat aktivní život.

„Jóga je přitom ideální jemnou pohybovou aktivitou, která napomáhá zlepšit celkově hybnost a posilovat svaly obklopující bolestivé klouby,“ tvrdí Věra Vojtěchová, podle níž se tím snižuje tlak na klouby a může dojít k úlevě od jejich bolestí. „A podobně pozitivní vliv má jóga také v případě autoimunitní revmatoidní artritidy,“ dodává k tomu.

 

5. Skvělá pro kardiovaskulární soustavu


Pravidelné praktikování jógy snižuje krevní tlak a zpomaluje srdeční tep, což se hodí zejména osobám s hypertenzí nebo onemocněním srdce, stejně jako lidem s historií infarktu či mrtvice. To ale není jediným benefitem jógy pro kardiovaskulární systém. Jak vysvětluje Eva Juráková, její cvičení bývá spojováno s nižší hladinou cholesterolu a triglyceridů. Pro srdce a cévy je to hned dvojitá ochrana.

Pozitivní vliv má jóga i jako doplněk dalších pohybových aktivit, protože navyšuje kardiopulmonální zdatnost a vytrvalost. „Díky cvičení jógy se snižuje spotřeba kyslíku při sportu a množství laktátu v krvi, a naopak roste výkon,“ prozrazuje Věra Vojtěchová.

 

Zdroj: run-magazine.cz

 

 

Desatero pacienta s nevyléčitelnou nemocí

 

 

Dozvěděli jste se, že máte rakovinu v pokročilém stadiu nebo jiné nevyléčitelné onemocnění? Tady je několik rad, jak tuto závažnou situaci zvládnout co nejlépe.

 

1. Zeptejte se svého ošetřujícího lékaře na všechny informace, které se týkají vašeho zdravotního stavu. Jaký je rozsah onemocnění, které orgány jsou zasaženy, jaké jsou možnosti léčby, jak bude léčba probíhat, jaké jsou možné vedlejší nežádoucí účinky. Pokud něčemu nebudete rozumět, nechte si to od lékaře znovu vysvětlit. Máte právo na pravdivé informace o svém zdravotním stavu. Pokud chcete své nálezy konzultovat s dalším odborníkem, udělejte to.

 

2. Rozhodněte se, komu tuto informaci řeknete. Pokud potřebujete, nechte si nějaký čas na rozmyšlenou. Určitě je dobré podělit se o tuto starost s někým blízkým, komu důvěřujete. V první chvíli to nemusí být manžel nebo manželka, ale třeba kamarádka nebo kolegyně, která již má podobnu zkušenost. Je jen na vás, komu a kdy informace o sobě sdělíte.

 

3. Pokud vám to zdravotní stav dovolí, dělejte všechno jako před onemocněním. Někdy nejsou obtíže spojené s nemocí příliš závažné a onemocnění mohlo v těle probíhat už řadu měsíců nebo i let. Rozdíl je jen v tom, že nyní o diagnóze víte. Pokud se budou vaše příznaky zhoršovat, snažte se využít každou chvíli, kdy vám bude lépe a dělejte to, co máte rádi.

 

4. Snažte se být otevření k příbuzným a přátelům, kteří vám chtějí pomoci. „Někdy je pro okolí nemocného těžké normálně komunikovat s pacientem. Obávají se, aby mu během rozhovoru nepřipomněli přítomnost nemoci nebo aby se nerozplakali. Je důležité otevřít cestu mezi pacientem a blízkými. Nemocný by měl dát blízkým najevo, že cítí jejich podporu,“ uvádí onkoložka Petra Garnolová.

 

5. Neskrývejte emoce. Chce se vám plakat nebo křičet udělejte to. Kdybyste byli úplně klidní ve chvíli, když se dozvíte špatné zprávy, nebylo by to úplně v pořádku. Dovolte svému okolí, aby také uvolnili své pocity. Určitě to pomůže k lepší a pravdivější komunikaci mezi vámi.

 

6. Sepište si seznam věcí, které ještě chcete udělat nebo vidět. Až ho budete mít, začněte si jednotlivá přání plnit. A nezapomeňte, že ho můžete průběžně doplňovat.

 

7. Zhoršují se vaše obtíž? Řekněte to svému lékaři a donuťte ho hledat řešení ke zmírnění nepříjemných projevů nemoci. Některých potíží vás medicína úplně zbavit neumí, ale obvykle existuje možnost, jak je alespoň zmírnit.

 

8. Cítíte, že vám ubývá sil? Začněte řešit důležité věci. Pro každého je důležité něco jiného. Někdo potřebuje převést firmu na děti, jiný se chce usmířit s přítelem, zkrátka kolik je lidí na světě, tolik je důležitých záležitostí.

 

9. Zamyslete se, kde chcete strávit konec života a informujte o tom svoji rodinu. „Většina pacientů si přeje strávit poslední období svého života doma v kruhu rodiny. Pacientům se samozřejmě snažíme toto přání splnit,“ říká onkoložka a jednatelka agentury Péče doma Petra Garnolová. V současné době naštěstí existují organizace, které nemocným i příbuzným pomohou toto přání splnit. Jde o týmy mobilních hospiců a vybraných agentur domácí péče, které spolupracují s paliativními lékaři. Tyto organizace mohou zajistit zdravotní péči v domácím prostředí ve stejném rozsahu jak v nemocnici. Pokud se rozhodnete pro péči ve zdravotnickém zařízení, najděte sami nebo ve spolupráci s rodinou nejbližší kamenný hospic a zajeďte se tam společně podívat. Další variantou může být také léčebna dlouhodobě nemocných, pokud není hospic blízko vašeho bydliště dostupný.

 

10. Neztrácejte naději a víru ve zlepšení. Každý člověk je jiný a také nemoc může probíhat různě. I když vám tělo vypoví službu a lékaři již nedávají moc naděje, vždycky existuje alespoň malá možnost, že se vše obrátí k lepšímu. Navíc, každý máme něco nebo někoho, pro co stojí za to bojovat a žít.

 

Autor: Jan Raška

 

Lidé s roztroušenou sklerózou potřebují rehabilitaci, odborníků je však málo

 

 

 

Nemocní s roztroušenou sklerózou (RS), která napadá nervový systém, se mohou dostat do podobného stavu jako lidé po mozkové mrtvici. Ale zatímco po mrtvici máte nárok na rehabilitaci, lidé s RS musejí hledat fyzioterapeuty sami, což jim nejenže zabere mnoho času, ale často nejsou ani úspěšní. Zatímco totiž na léky mají automaticky nárok, na rehabilitaci nikoliv. A navíc je fyzioterapeutů stále méně.

 

 

Lidský mozek - Ilustrační fotolupa-plus
Lidský mozek - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock
 
 

Štěpánka (45) na tom byla před sedmi lety velmi špatně. „Kvůli roztroušené skleróze jsem nedokázala ani normálně sedět, pořád jsem přepadávala, protože se neuměla opřít o nohy jako zdravý člověk. Ale nešlo jen o to, trpěla jsem chronickou únavou, byl pro mne problém třeba jen vzít do ruky tužku. Představte si, že cítíte tak, jako byste ve dne v noci trpěli těžkou chřipkou,“ přibližuje svůj tehdejší stav.

V posledních letech přišli na trh nové léky, které tehdy nebyly k dispozici, ale to problém Štěpánky úplně neřeší. Léky sice umí postup této nevyléčitelné nemoci napadající nervy zpomalit či i na nějakou dobu zastavit, Štěpánka ale potřebuje i pravidelnou péči fyzioterapeuta, který jí například pomáhá obnovovat pohybové funkce, jež vinou nemoci ztrácí.

 

Štěpánka měla štěstí, že se dostala do péče fyzioterapeutky a přední odbornici na rehabilitaci nemocných s RS docentky Kamily Řasové. „Asi rok jsme pracovaly na tom, aby se udržela v sedě. Kdyby dostala péči dříve, bylo to by to rychlejší. Nyní musí každý týden absolvovat sezení u fyzioterapeuta znovu, tělo totiž získaný návyk po třech dnech začne zapomínat,“ říká Kamila Řasová.

 

Při RS organismus může přestat zvládat nějaký pohyb, který zdraví lidé považují za samozřejmost, na kterou nemusejí myslet. „Nevnímám svoje tělo, nohy mám v křeči. Opakujeme, jak si mám sednout, stoupnout… Když zvládnu stát, což není automatické, tak mne učí chodit. Tělo se naučí, co mám dělat, abych na to nemusela myslet,“ popisuje opakující se sezení Štěpánka.

 

Že se jí podařilo dostat se k fyzioterapeutce, považuje za velké plus: „Když vám řeknou, že trpíte roztroušenou sklerózou, kterou nelze vyléčit, je to velký šok. Nevíte, co máte dělat, jak se zachovat. A lékaři vám řeknou, abyste si všechno zařídili sami. Potřebujete terapeuta, který má zkušenosti s RS, ale nevíte, kde ho sehnat.“

 

V České republice sice existují specializovaná centra pro léčbu roztroušené sklerózy, ale v tuto chvíli se v podstatě plně soustředí na farmaceutickou léčbu. „Většina z nich nabízí léčbu, případně psychologickou pomoc, ale ne už rehabilitaci. Ale my potřebujeme ucelený systém péče o lidi s RS,“ říká Kamila Řasová.

Sama vytvořila v rámci vědeckého grantu takový program pro lidi, u nichž lékaři nemoc objeví. „Tito lidé ještě nemají problémy s pohybem, ale je třeba se jim preventivně věnovat, aby třeba věděli, jak si mají sednout, aby ovládali nohy. Jde také předcházet bolestem, kterými řada lidí s RS později trpí. Nemocní se také potřebují naučit se správně cvičit, stravovat a vůbec se vyrovnat s řadou problému, které jim tato nemoc postupně degenerující nervy přináší," zdůrazňuje Kamila Řasová.

 

Program je tedy připraven, jsou proškoleni i lidé, ale náš zdravotní systém s ním nepočítá. "Nejsou na něj peníze," říká zklamaně Kamila Řasová. Další problém tkví v tom, že fyzioterapeutů je stále méně. Jen ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, kde působí, by měla pracovat padesát, ale ve skutečnosti jich je o dvacet méně. "Stěží pak zvládají rehabilitovat lidi po operacích, na tož aby měli čas na chronicky nemocné," podotýká Kamila Řasová.

 

Naším vzorem by podle ní mohlo být Norsko, kde mají pro nemocné různé programy podle potíží, kterými trpí: jeden pro chronickou únavu, další pro urologické potíže, jiný pro ty, kteří trpí bolestmi. „Dostávají samozřejmě léky jako u nás, ale tyto problémy lze ovlivnit i nefarmalogickými způsoby, které nemocným velmi pomáhají a díky tomu mají celkem kvalitní život i se závažnou nemocí,“ zdůrazňuje Kamila Řasová.

 

 

Roztroušená skleróza se dá odhalit dřív

 

 

neurons-1773922_960_720
 
 
 
 

Dříve odhalit roztroušenou sklerózu, tedy onemocnění napadající centrální nervovou soustavu, napomůže nový způsob vyšetření na magnetické rezonanci. Přišli na to ve spolupráci se svými americkými kolegy vědci z brněnské Masarykovy univerzity. Nutné je k tomu zkoumat u pacienta mozek jiným způsobem, než jak je tomu při vyšetřeních nyní.

 

Průvodními jevy onemocnění je postupné ochrnutí, deprese a vzácně i demence. Včas zahájená léčba může nástup všech těchto příznaků oddálit. Nově sledované změny v mozku pacienta mohou navíc podle vědců pomoci dříve odlišit projevy Parkinsonovy nemoci od jiných poruch hybnosti.

 

Zavedení této nově vytvořené metody do praxe ale zřejmě potrvá léta. Problém je s vyhodnocením dat. Je k tomu potřebná jejich poměrně složitá analýza. Přístroje je neumí bez pomoci odborníků zcela zpracovat. Vytvoření celého zobrazovacího protokolu, tedy záznamu mozku z magnetické rezonance, zabere superpočítači až 36 hodin na jednoho pacienta.

 

„Nutná je pomoc lékaře při vyhodnocení dat. Není to úplně běžné. Obvykle je to spíše záležitost techniků,“ řekl Právu neurolog Pavel Filip z lékařské fakulty univerzity.

 

Na analýze nových dat získaných pomocí magnetické rezonance spolupracuje s kolegy z Minnesotské univerzity z USA. V Brně pak byl k výzkumu využit přístroj s magnetickou rezonancí ve vědeckém institutu CEITEC Masarykovy univerzity, který patří k nejvýkonnějším v ČR. Vyšetření na něm absolvovaly desítky lidí.

 

Nejvhodnější léčba

 

Odborníci zjistili, že jim lepší informace o zdravotním stavu pacienta mohou napovědět například proměny v obalu nervových vláken nebo malé změny v bílé hmotě mozku, které na běžných snímcích a protokolech z rezonance nejsou vidět.

 

Konkrétně u pacientů s roztroušenou sklerózou nejde jen o to, že bude nemoc dříve zjištěna, a bude tedy možné rychleji zahájit léčbu. Zjištěná data navíc napomohou k určení nejvhodnějšího způsobu léčby.

 

Léky tlumící projevy a zpomalující průběh onemocnění jsou poměrně drahé a neumíme odhadnout, jak dobře a jak rychle u daného pacienta ten konkrétní zabere. Jako lékaři tak musíme někdy počkat, abychom zjistili úspěšnost léčby. Pokud budeme moci na snímcích z magnetické rezonance sledovat, zda léčba zabírá, může být léčba kvalitnější,“ dodal Filip.

 

Zdroj: Právo

 

 

Marta Vachová: Konopí nelze ignorovat

 

 
 

V porovnání s konopnými aktivisty i jinými zastánci léčby konopím z řad české lékařské obce působí skromně a nenápadně, odvádí však nesmírně důležitou práci. Primářka Neurologického oddělení Nemocnice Teplice Marta Vachová ve své praxi už přes tři roky předepisuje léčebné konopí několika desítkám pacientů s roztroušenou sklerózou a o nabytých zkušenostech pravidelně přednáší kolegům i studentům medicíny. 

 

Potkáváme se v Kongresovém centru v Praze, kde právě probíhá čtyřdenní česko-slovenský neurologický sjezd. Kolik se tu sejde neurologů a řeší se tu i konopí?

 

Přesný počet účastníků neznám, ale jde o největší akci české a slovenské neurologické společnosti. O konopí se hovořilo minimálně v mé přednášce o symptomatické léčbě roztroušené sklerózy. Myslím si, že mnoho neurologů neví, jakým způsobem bude probíhat léčba konopím od 1. ledna 2020. Diskutovali jsme proto nejen o tom, jaké konopí lze používat na jaké stavy, ale i o kontrolním hlášení, co vše je potřeba splnit, aby měl pacient nárok na tuto léčbu, a tak dále.

 

Kdy jste poprvé předepsala léčebné konopí a jaké okolnosti to provázely?

 

Léčebné konopí v podobě rostlinného materiálu jsem poprvé předepsala v roce 2017, kdy se nám podařilo vyřídit elektronický recept.

 

Největší problém je, když musíme měnit lék, který dojde.

 

Jednalo se o pacienta se spasticitou (svalová ztuhlost – pozn. redakce), který měl roztroušenou sklerózu nereagující na běžný typ léčby. Šlo o kapsle, které pomohly natolik, že je pacient užívá dodnes. 

 

Co vás k tomu vedlo?

 

Celý ten byrokratický kolotoč jsem se rozhodla absolvovat z jednoho důvodu. Už dříve jsme u nás v nemocnici dělali studie se Sativexem, což je extrakt z přírodního konopí, a pozorovali jsme velmi dobrý efekt u mnoha našich pacientů.

 

 

U stánku magazínu Konopí na veletrhu Cannafest 2019. Foto: Archiv redakce

U stánku magazínu Konopí na veletrhu Cannafest 2019. Foto: Archiv redakce

 

 

Nicméně po ukončení studie léčba skončila, a přestože je Sativex povolen k použití pro léčbu spasticity a bolesti u pacientů s roztroušenou sklerózou, není hrazen ze zdravotního pojištění. Ten výdaj by přitom pro jednoho pacienta představoval desetitisíce korun měsíčně. 

 

Je pro české lékaře dnes jednodušší předepisovat léčebné konopí?

 

Významně. Za prvé v těch začátcích léčebné konopí věčně nebylo. Předepisovali jsme ho třeba první tři měsíce a najednou došlo, takže jsme dlouho čekali, až bude. Pak sice bylo, ale upřímně řečeno to první konopí nebylo úplně vhodné pro neurologické pacienty, protože mělo příliš vysoký obsah THC a málo CBD.

 

U konopí jde o symptomatickou léčbu nepříjemných stavů spojených s roztroušenou sklerózou.

 

Podle studie se Sativexem je pro neurologické pacienty vhodnější – a myslím si, že se mi to i osvědčilo v klinické praxi – vyváženější poměr mezi těmito dvěma kanabinoidy. V současnosti předepisujeme české konopí s obsahem 6 procent THC a 7,5 procent CBD. To je velmi dobře tolerované. Někteří z těch prvních pacientů nemohli konopí s vysokým množstvím THC užívat pro závrativé stavy, nedokázali ho tolerovat. U odrůdy s vyrovnaným poměrem jsme se s ničím takovým zatím nesetkali. 

 

 

Diskuze na konferenci veletrhu Cannafest 2019. Foto: Archiv redakce

Diskuze na konferenci veletrhu Cannafest 2019. Foto: Archiv redakce

 

 

Jak hodnotíte konopí s vyrovnaným poměrem THC a CBD z terapeutického hlediska? 

 

Pozitivní účinky jsou zejména u povolení spasticity nebo utlumení bolesti. Pacienti pak následně reportují i zlepšení spánkového rytmu, celkové zklidnění a dokonce zlepšení vyprazdňování. 

 

Setkala jste se někdy i s neurologickým pacientem, kterému by odrůda s vysokým obsahem THC a praktickým žádným CBD vyhovovala?

 

Mám jednu pacientku, ale ta je dlouhodobý uživatel klasického konopí. U ní si myslím, že je zvyklá na vyšší poměr. U prvouživatelů, kteří konopí zkouší poprvé u nás, si opravdu vystačíme s tím vyrovnaným.  

 

(…)

MUDr. Marta Vachová

 

Narodila se v roce 1972 v Teplicích. Studium medicíny absolvovala na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. Od dokončení studia v roce 1996 pracuje na Neurologickém oddělení Nemocnice Teplice – zprvu v pozici sekundárního lékaře, po složení atestace II. stupně v roce 2002 jako vedoucí lékař standardní části lůžkového oddělení. Od školy se věnuje problematice roztroušené sklerózy mozkomíšní (RS). Její úsilí vedlo v roce 2005 k zařazení původní ambulance pro RS do sítě RS center, kterých je u nás nyní celkem patnáct. Jako vedoucí lékař tohoto centra vysoce specializované péče pracuje doposud. Centrum se účastní mezinárodních studií s léky pro nemocné s RS od roku 2006 a v tomto směru zastává MUDr. Vachová funkci hlavního investigátora.

 

V roce 2013 byla jmenována primářem Neurologického oddělení Nemocnice Teplice, dále je členkou vědecké rady Krajské zdravotní a. s. a pracuje jako pedagog na UJEP v Ústí nad Labem, kde přednáší neurologii pro Katedru zdravotních studií. MUDr. Marta Vachová je členkou České lékařské komory, České neurologické společnosti a jedním ze členů atestačních komisí v oboru neurologie. Věnuje se edukaci neurologů zejména prostřednictvím přednáškové činnosti. O léčebné konopí se začala zajímat z pohledu symptomatické léčby roztroušené sklerózy.

Text: Lukáš Hurt

 

 

Marie Míčová, zdravotní sestra RS centra FN Plzeň, radí

syringe-3848830_960_720
 
 

Jak pečovat o kůži a minimalizovat nežádoucí účinky, které mohou nastat po aplikaci injekcí.

 

 

Podívejte se na video a dozvíte se :

 

 • o složení a stavby kůže
 • co způsobuje oslabní pokožky
 • jaké jsou vhodné a nevhodné tekutiny
 • jaké alergeny působí na kůži
 • jak pečovat o pokožku
 • jak působní injekce

 

Video ke stažení https://youtu.be/SPZIrRneEUg.

 

 

Pohodové prožití vánočních svátků

 

 

 

 

Lumbální punkce v diagnostice neurologických onemocnění

syringe-3848830_960_720

Co je lumbální punkce a v čem pomáhá?

 

U celé řady neurologických onemocnění pomáhá stanovit diagnózu právě lumbální punkce. V povědomí pacientů nemá toto vyšetření příliš dobrou pověst, ale ve skutečnosti nejde o nic dramatického a tato metoda pomáhá lékaři diagnosticky odlišit některá závažná onemocnění, jako klíšťová meningoencefalitida, hnisavá meningitida, krvácení mezi pleny mozkové, roztroušená skleróza a další. Mozkomíšní mok, který získáme lumbální punkcí, slouží zejména k cytologickému, biochemickému, spektrofotometrickému, mikrobiologickému a imunologickému vyšetření.

Lumbální punkce je vyšetřovací metoda, při níž se v bederní krajině (těsně pod průsečíkem spojnice lopat kostí kyčelních a trnovitých výběžků páteře) odebere malé množství mozkomíšního moku, tekutiny, která obklopuje mozek a míchu a chrání je před poraněním. Odběr se provádí v místě, kam už mícha nedosahuje, její poranění či poškození tedy v žádném případě nehrozí. Odběr se provádí atraumatickou jehlou mezi dvěma bederními obratli. Při lumbální punkci je nemocný v poloze vsedě s flektovanou páteří, což je z hlediska topografické orientace pro lékaře poloha nejvýhodnější.

Lumbální punkce neslouží pouze k diagnostickým účelům, může však být využita pro měření tlaku likvoru nebo aplikace léku, případně kontrastní látky do páteřního kanálu.

 

Kdy se lumbální punkce používá?

 

S prudkým rozšířením sofistikovaných zobrazovacích metod (CT, MRI) se na přelomu 70. a 80. let minulého století mohlo zdát, že význam lumbální punkce v klinické medicíně bude výrazně oslaben. Praxe však ukazuje, že se bez ní zcela jistě neobejdeme dnes ani v blízké budoucnosti (Humphreys, 1979, 1991–1992), a to v širokém spektru předpokládaných diagnóz.

Lumbální punkce je indikována jak u akutních stavů, tak u onemocnění s chronickým průběhem. Základní význam má její provádění u podezření na neuroinfekci. Je zcela nezbytná nejen u podezření na meningitidu, ale rovněž u jinak nejasných febrilních stavů, zvláště u dětí.

V diagnostickém úsilí se lumbální punkce stává významným zdrojem informací u některých neurologických a onkologických onemocnění, např. u Guillainova-Barrého syndromu, roztroušené sklerózy a karcinomatózní meningitidy. Bez lumbální punkce není myslitelné stanovení diagnózy mozkového pseudotumoru.

Také extrémně obézní nemocní (zhruba nad 140 kg) nejsou přístroji pro CT a MR vyšetřitelní, a tak v těchto případech nezbývá než se vrátit k provedení perimyelografie i za cenu velmi obtížně uskutečnitelné lumbální punkce (Johnson, Deeb, 1991).

Lumbální punkce je také součástí anesteziologických postupů – spinální anestezie. Rovněž se využívá při podávání intratékální chemoterapie, zejména při infiltraci mening akutní leukémií nebo maligním lymfomem, případně u vzácné karcinomatózní meningitidy. Při meningitidě slouží k intratékální aplikaci antibiotik. V rukou algeziologů je lumbální punkce základním přístupem pro intratékální podání opioidů, lokálních anestetik či jiných preparátů ovlivňujících bolestivé stavy (Procházka, 2001). V léčbě spasticity bývá intratékálně podáván baclofen. V současné době se v indikovaných případech provádí intratékální aplikace léčebných preparátů pomocí implantované programovatelné infúzní pumpy (Houdek et al., 1996).

 

Kontraindikace lumbální punkce

 

Kontraindikace lumbální punkce je třeba pečlivě zvažovat, ale ne přeceňovat, protože jen málo kontraindikací je absolutních. Dramatické příhody jsou však naštěstí velmi vzácné. Po lumbální punkci by měl zůstat rizikový nemocný na jednotce intenzivní péče k pozorování po dobu přibližně 24 hodin.

Provedení lumbální punkce je kontraindikováno u nemocných s hemokoagulačními poruchami, dále u zánětlivých afekcí kůže či dekubitů (proleženin) v oblasti bederní páteře. Lumbální punkce je kontraindikována u nemocných se symptomy zvýšeného nitrolebečního tlaku a při současné přítomnosti expanzivně se chovající patologické léze v mozkové tkáni. Riziková je lumbální punkce u nemocných s diagnózou mozkového abscesu. Evakuace mozkomíšního moku lumbální punkcí vede ke snížení nitrolebečního tlaku. K dalším rizikovým stavům patří sepse či infekce v místě vpichu.

Za relativní kontraindikaci jsou v literatuře pokládány rychle progredující procesy (myelitidy, polyradikuloneuritidy) – pro riziko vzniku Landryho vzestupné obrny (Tichý, 2002).

 

Komplikace lumbální punkce

 

S dříve popisovaným a častým postpunkčním syndromem se dnes již prakticky nesetkáváme, a to díky použití nového typu jehly s oblým hrotem (tzv. atraumatická jehla). Dříve se používala jehla s ostrým hrotem, který způsobil poranění dury a další únik mozkomíšního moku. Výsledkem pak byla bolest hlavy, nejčastější stesk nemocných po lumbální punkci. Postihovala třetinu všech nemocných (Boon et al., 2004). Bolest hlavy začínala za 1 až 2 dny po punkci a trvala několik dnů, ale i 1–2 týdny. Někdy bylo pozorováno i přechodné zhoršení sluchu (Schiffer et al., 2006) nebo zraku. K dalším popisovaným komplikacím se řadí nauzea, parestézie (brnění) dolních končetin, otok či krvácení v místě vpichu, rozvoj migrény nebo mikční poruchy.

Lumbální punkce se většina nemocných obává a přes veškeré poučení nemusí být zmírnění strachu dostatečně účinné. U anxiózních nemocných a u dětí je na místě vhodná premedikace, volená podle konkrétního stavu a věku nemocného. Před provedením výkonu je třeba získat informovaný souhlas. Při samotném výkonu se vyžaduje dostát všem etickým nárokům a zároveň vytvořit klidné prostředí. U dětí respektujeme jejich práva plně v souladu s Chartou práv dětí v nemocnici.

 

Závěr

 

Lumbální punkce stále patří k vyšetřovacím metodám klinické likvorologie, která je v diagnostice některých neurologických onemocnění nezastupitelná i přesto, že v současné době existuje řada nových, méně invazivních diagnostických metod. Budoucnost vyšetřovacích metod v klinické likvorologii pak spočívá zejména v imunocytologických a imunohistochemických ultramikrotechnikách a také v komplexním přístupu s ohledem na procesy, které jsou řízeny geneticky a mohou se podílet na vzniku a rozvoji onemocnění nervové soustavy.

 

 

Těhotenství – nové možnosti pacientek s roztroušenou sklerózou

 

 

 

 

 
 

Podívejte se na aktuální přednášku MUDr. Evy Meluzínové, vedoucí RS centra v Motole, o nových možnostech léčby pacientek s RS, které plánují těhotenství nebo již jsou maminkami v očekávání.

 

Přednáška proběhla 16. listopadu 2019 v rámci konference “O RS (ne)jen pro rodinu”.

 

 

Úhrady inko pomůcek od 1. 12. 2019

 

 

wall-3087292_960_720
 

V rámci novely zákona č. 48/1997 Sb., o zdravotním pojištění, prosadila asociace CZEPA ve spolupráci s odbornými společnostmi zvýšení množstevního limitu cévek pro intermitentní katetrizaci z průměrných 5 ks na 7 ks/den.

 

Termín uvedení legislativní změny do praxe se již blíží, požádali jsme proto Českou urologickou společnost ČLK JEP (ČUS) o bližší informace pro uživatele inkontinenčních pomůcek.

 

Z vyjádření ČUS vybíráme významné informace:

 

 • každý měsíc (vždy 20. den) bude Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vydávat aktualizované přehledy zdravotnických prostředků s úhradou zdravotních pojišťoven pro následující měsíc, včetně přiřazených kódů
 •  
 • nově je zavedena spoluúčast pacienta na financování inkontinenčních pomůcek (na poukaz vystavený před 1. 12. 2019, ale vyzvednutým po datu 1. 12. 2019 již pojištěnec platí spoluúčast)
 •  
 • pro stanovení stupně inkontinence moči je zákonem stanovena metodika (např. mimovolný únik moči nad 200 ml/24 hod. znamená III. stupeň inkontinence), stupeň inkontinence bude nově zaznamenán na poukazu, je zásadní pro určení výše spoluúčasti pojištěnce
 •  
 • cévky pro intermitentní katetrizaci může předepsat urolog (URN) či nefrolog (NEF) bez schválení revizním lékařem, v maximálním limitu 210 ks/měsíc, bez spoluúčasti pojištěnce, maximálně na 3 měsíce
 •  
 • POZOR – katetry, které budou předepsány v období 1. – 31. 12. 2019 budou hrazeny stále s limitem/regulací paušálu zdravotnického zařízení pro rok 2019 (v praxi může nastat situace, kdy zdravotnické zařízení poukaz na zvýšený počet katetrů nepředepíše z důvodu překročení ročního limitu zdravotnického zařízení). ČUS aktuálně vyjednává s VZP o vyjmutí katetrů z limitovaných úhrad od 1. 1. 2020 – informace o výsledcích jednání jsou očekávány na konci listopadu 2019. ČUS proto doporučuje katetry předepsat ještě v listopadu 2019 či až v lednu 2020.
 •  
 • množstevní limit pro urinální sáčky se zvýšil z 10 na 15 ks/měsíc, množství urinalů zůstává stejné (30 ks/měsíc)
 •  

Plné vyjádření doc. MUDr. Jana Krhuta, Ph.D. a doc. MUDr. Romana Zachovala, Ph.D., MBA z České urologické společnosti najdete zde.

zdroj: helpnet.cz

 

 

Kam nemůže slunce, tam chodí lékař

 

Vitamin D  – sluneční vitamin - vzniká účinkem slunečních paprsků na kůži, kde se tvoří cholekalciferol, vitamin D3. Přeměna na další formu vitaminu D dále probíhá v játrech kde je syntetizován 25-hydroxyvitamin D (kalcidiol), který sice  ještě není biologicky aktivní, ale  je hlavní zásobárnou vitaminu D v lidském těle. Jeho hladinu v krvi běžně měříme v laboratořích pro posouzení celkového stavu vitaminu D. V ledvinách, ale i v celé řadě dalších orgánů z něj vzniká aktivní vitamin D - (kalcitriol), jehož hladina je  regulována, hormonem příštítných tělísek - parathormonem. Kromě toho jej získáváme také v potravě, hlavně v tučných mořských rybách, v mléce, vaječných žloutcích, houbách…

 

Dokladem významu vitaminu D pro lidský organismus je skutečnost, že s novými poznatky o jeho vlivu na funkci většiny lidských buněk se setkáváme každodenně. Nedostatek vitaminu se podílí na vzniku i na růběhu většiny civilizačních nemocí.

 

Mnoho let je známá role vitaminu D při podpoře vstřebávání vápníku a fosforu ve střevě, vlivu na kostní metabolismus a tedy zdraví kostí a zubů. Nedostatek vitaminu D vede u dětí k onemocnění známém jako křivice. U starších lidí jsou nízké hladiny vitaminu D velmi časté a jsou spojovány s osteoporózou, nižší svalovou silou a hmotou (sarkopenie), nižší fyzickou aktivitou a častějšími pády seniorů. Důsledkem pádů jsou pak zlomeniny, zejména kosti stehenní, což souvisí i s mortalitou. Vitamin D ovlivňuje skrze své receptory řadu funkcí centrálního i periferního nervového systému.  Vitamin D má vliv též na kognitivní funkce a např. u seniorů s nedostatkem vitaminu D je vyšší počet zlomenin přičítán i snížené koordinaci pohybů a vnímání rovnováhy. Vitamin D zvyšuje syntézu svalových proteinů, má vliv na transport vápníku a fosfátů skrze buněčné membrány, růst a diferenciaci svalových vláken, pozitivní efekt na kontraktilní vlákna a tedy svalovou sílu. Předpokládá se, že má i vliv na rychlejší regeneraci svalu po intenzivním tréninku a spekuluje se i o udržování výkonové kapacity sportovců.

 

Vitamin D ovlivňuje stimulačně jak imunitu vrozenou, tak získanou v průběhu života. Byla prokázána souvislost zimních a jarních virových a bakteriálních oslabení funkce imunitního systému nedostatkem vitaminu D. Zejména u skupiny s nejnižšími hladinami vitaminu D (pod 25 nmol/l) se výskyt respiračních infekcí po suplementaci vitaminem D zmenšil  na polovinu.

 

Normální hladiny vitaminu D snižují výskyt astmatu, který je běžně aktivován právě respiračními viry. Obecně byl efekt doplnění vitaminu D u osob s původně vážně nedostatečnými hladinami vitaminu D zhruba shodný jako je efekt vakcinace proti chřipce.

 

Lidé žijící ve vyšších zeměpisných šířkách jsou podstatně více ohroženi autoimunitními onemocněními, směrem k rovníku ohrožení klesá. Například u roztroušené sklerózy je výskyt ve vyšších zeměpisných šířkách až dvojnásobný oproti rovníkovému pásmu, což se dává právě do souvislosti s efektem vitaminu D a slunečního záření.

 

Obdobně se poukazuje na souvislost nízkých hladin vitaminu D a diabetu I. a II. typu. U diabetu typu I. se poukazuje na vyšší výskyt tohoto onemocnění u dětí narozených v jarním období, předpokládá se i nedostatek vitaminu u matky v době těhotenství. Naopak suplementace vitaminem D snižuje výrazně výskyt  diabetu 1. typu u dětí  

 

Již v polovině dvacátého století byl odborníky diskutován jev, že se zvyšující se vzdáleností od rovníku stoupá riziko výskytu zhoubných nádorů. Výjimkou byly jen nádory kůže, kde riziko naopak klesalo. Velké množství publikací z více než 100 zemí, dokládá silnou korelaci mezi nízkou hladinou vitaminu D a 15 typy nádorů (vaječníků, prsu, prostaty, močového měchýře, jícnu, žaludku, tlustého střeva, rekta, plic, ledvin, pankreatu, vulvy a maligních lymfomů atd.). Je známo, že nemocní s různými typy již diagnostikovaných nádorů mají při nedostatku vitaminu D vyšší riziko smrti na progresi nádoru. Měření hladin 25-hydroxyvitaminu D i korekce deficitu vitaminu je v onkologii řadou autorů doporučována a používána .

 

Léčba nízkých hladin vitaminu D působí pozitivně na plodnost, riziko osteoporózy u žen a celkový vývoj a růst plodu k normální porodní hmotnosti, dále na snížení výskytu některých komplikací jako je například těhotenská cukrovka a preeklampsie. Pozornost se věnuje také roli nízkých hladin vitaminu D už v těhotenství u matky ve vztahu k širokému spektru onemocnění v dětském věku včetně poruch jako je např. schizofrenie či autismus.

 

V řadě doporučení je uváděna (pro populaci od 1 roku výše) denní potřeba vitaminu D3 (cholekalciferol) ve stravě nebo suplementaci (pokud chybí zdroj vitaminu D „ze slunce“) na 15–20 ug/den (600-800 IU/den). Tato hodnota je dnes většinou autorů považována za poměrně nízkou. Dávku 20 ug/den (600-800 IU/den) považují za vyhovující pouze u jedinců s pravidelnou expozicí slunečnímu záření. Je-li expozice slunečnímu záření omezená, u pacientů s prokázanou osteoporózou, malabsorpcí a u obézních osob doporučuje se 2000 IU denně či vyšší. Potřebná dávka se liší dle vstupní hladiny 25-hydroxyvitaminu D, Body Mass Indexu (BMI), podílu tukové tkáně, expozici slunečnímu záření, fyzické zátěže a dalších faktorů. Suplementace není nutná každý den, součet denních dávek lze vzít v delších intervalech např. 1 x týdně.

 

U nás v České republice lze získat vitamin D „ze slunce“ naposledy v prvním týdnu měsíce září a pak znovu až asi od poloviny měsíce dubna, tedy velkou část roku nám tento zdroj chybí. Průchod UVB záření snižují mraky, znečištění ovzduší, účinek silně snižují opalovací krémy, oděv, také je ovlivněno typem kůže (typy I.–VI.), tj. její reakcí na oslunění a pigmentací. U starších lidí kůže produkuje násobně méně vitaminu D ve srovnání s mladšími lidmi a stejnou dávkou slunečního záření.

 

Doufám, že jsem vás přesvědčil, že přísloví v názvu článku stále platí.

 

Ondřej Topolčan

 

 

Přečtěte si rozhovor s prof. Evou Kubala Havrdovou

 

Má úžasnou schopnost vysvětlovat i složité věci jednoduše a dávat je do logických souvislostí. Neuron je v jejím podání vyloženě kámoš, takže máte chuť začít žít zdravěji okamžitě a dobrovolně. Profesorka Kubala Havrdová rozhovory téměř nedává, proto je mi ctí povídat si s ní nejen o eresce a ťuflících na mozku, ale i o bacilech z lékárny a přetahování úředníků s lékaři.

 

 

Profesorka Eva Kubala Havrdová se neurologii věnuje po celou kariéru a za čtyři desítky let právem patří mezi českou lékařskou elitu. Přednáší na světových kongresech, vzdělává studenty i odborníky, je členkou mnoha poradních orgánů a komisí v oboru, vede RS centrum při VFN a 1.LF UK v Praze, vydává publikace. Přesto se stále ráda věnuje i svým pacientům.

Pacientům, kteří mají roztroušenou sklerózu, chronické autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému a míchy. Těch je v České republice přibližně dvacet tisíc a dvanáct tisíc z nich podstupuje léčbu – tři tisíce přímo v centru, které profesorka Kubala Havrdová vede. Statistiky ukazují, že každý rok se objeví zhruba sedm set nových případů a roztroušená skleróza postihuje obvykle mladé lidi mezi dvaceti a čtyřiceti lety, ženy pak třikrát častěji než muže.

 

JEDLIČKA A RS CENTRA – ČESKÝ ZÁZRAK. NOVĚ SE STATUTEM

 

Do víru problematiky tohoto onemocnění vtáhl Evu Havrdovou hned na počátku její praxe profesor Jedlička, který navzdory tehdejším medicínským zvyklostem věřil, že imunitní systém pacientů má smysl kontrolovat a léčit nepřetržitě. Výrazně tak předběhl dobu a připravil půdu pro moderní a terapeutické pojetí této diagnózy, které se datuje od roku 1996.

 

Čím byl rok 1996 tak zlomový?

 

Na český trh se dostaly léky, které přímo ovlivňují průběh roztroušené sklerózy, respektive první interferon hrazený pojišťovnami. Právě díky profesoru Jedličkovi jsme byli připraveni ho vůbec začít podávat, měli jsme už vytipovaná pracoviště, kde se eresce někdo věnoval. Tehdy bylo takových míst sedm, dnes je RS center patnáct. Právě centralizace léčby se ukazuje jako naprosto klíčová, protože lékaři, kteří vidí hodně pacientů, mohou nemoc rychleji diagnostikovat, nastavit medikaci a odstínit nežádoucí účinky nových léků. Zároveň se tak průběžně vzdělávají v oboru a nemusí mít stejně vynikající znalost i pro tisíce dalších neurologických chorob.

 

RS centra nově získávají statut pro vysoce specializovaná pracoviště. Co to znamená v praxi?

 

Je to obrovský krok kupředu, který pacientům zaručuje, že ve všech takto označených centrech dostanou stejně kvalitní péči a že tam budou mít k dispozici další odborníky, například fyzioterapeuty nebo psychoterapeuty. Managementu nemocnice tím naopak sdělujeme, kolik a jakého má být vybavení a personálu na daný počet pacientů. Každý odborník tak bude moci s pacientem strávit výrazně více času.

 

CO JE TA ERESKA ZAČ A KAM S NÍ

 

Roztroušená skleróza se projeví během života. Jak to vypadá? Čím to začíná?

 

Na začátku se vám na sobě něco nezdá. Takže je fajn být vnímavý pacient a potkat „osvíceného“ lékaře, nejčastěji praktika. Když třeba náhle divně upadnete nebo výrazně hůř vidíte, pak si k lékaři určitě dojdete. Jenže prvním příznakem roztroušené sklerózy může být i deprese, vleklá únava nebo výpadek citlivosti. Brní vás ruka, ale protože se to srovná, tak si namluvíte, že jste si ji přeleželi. Dlouho se pak nemusí dít nic a vy na to zapomenete nebo si řeknete, že jste prostě přepracovaní. Případně se objednáte, ale než přijdete za pár dní na řadu, tak to přejde a vy už nikam nepůjdete. A prošvihne se ten první důležitý moment.

 

Co když mi lékař neuvěří nebo mé obtíže bagatelizuje?

 

Pokud máte pocit, že něco není v pořádku, je třeba si za tím jít. Najít si klidně i jiného lékaře. K některým odborníkům můžete navíc i bez doporučení. My se samozřejmě snažíme lékaře edukovat, vydali jsme pro ně i publikace, kde je zdůrazněno, jak zásadní je diagnostikovat včas.

 

Možná se zeptám hloupě, ale proč?

 

Protože je nesmírně důležité potlačit zánět, tedy akutní projev té choroby. Mít roztroušenou sklerózu totiž znamená, že imunitní systém vám nesprávně napadá buňky vašeho nervového systému, vlastně vám „ukusuje“ mozek. A protože každý z nás se rodí přibližně se čtyřiceti procenty rezerv nervových buněk, nemusí se poškození dlouho zásadně projevovat nebo rychle odezní, protože se nahradí z těch rezerv a zafunguje neuroplasticita mozku. Jenže s přibývajícími roky, kdy onemocněním trpíte, s postupem té choroby nebo s nevhodným životním stylem se rezervy vyčerpají, buňky už není jak nahradit a nastane nezvratná invalidita. Tomu se snažíme léčbou předejít, každá nervová buňka je důležitá a čas hraje zásadní roli. Tím se lišíme od ostatních neurologických diagnóz, eresku neléčíme symptomaticky, ale působíme rovnou na patogenetický proces, mírníme zánět, který způsobuje mizení mozkových buněk.

 

LÉČBA POVINNĚ DO ČTYŘ TÝDNŮ OD DIAGNÓZY

 

Znamená to tedy, že čím je pacient mladší, tím lépe? A že eresku lze i zcela vyléčit?

 

Ne, to ne. Roztroušená skleróza se vyléčit nedá. A nejde tolik o věk pacienta, ale o stav jeho mozku. Ta choroba v těle zůstává napořád. Navíc běží už nějakou dobu předtím, než ji objevíme, než se projeví první příznaky. A záleží nejen na tom, jak dlouho v těle je, ale i jak rychle postupuje, kolik toho „ukousala“, což se pozná z magnetické rezonance. Když máte ve čtyřiceti na mozku patrné dva, tři ťuflíky, je naděje na běžný život s včasnou léčbou úplně jiná, než když někomu těch buněk a míst už v pětadvaceti atrofovalo znatelně více. Jasně, v určitém věku se do toho navíc přidávají i procesy stárnutí, ale třeba u menších dětí nemoc zasahuje přímo do vývoje, což může být velký průšvih. Přesto snaha ten průběh ovlivnit a člověka léčit má smysl vždy. Eresku sice nedokážeme vyléčit úplně, ale můžeme ji zásadně zmírnit, skoro až zastavit.

 

Bolí ereska? A jak je to s dědičností?

 

Ne, bolestivé či nepříjemné jsou spíš až některé následky, například dlouhodobé nesprávné funkční přetěžování svalů, spasmy, neuropatie a podobně. Dědičnost roli hraje, ale v tom smyslu, že po rodičích zdědíte sklon k autoimunitním chorobám obecně. A právě kvůli imunitě je důležité mít povědomí o zdravém životním stylu.

 

Co se vlastně děje potom, co se u pacienta objeví podezření na eresku?

 

Praktik ho pošle k neurologovi, kde mu udělají magnetickou rezonanci a lumbální punkci a ten primární zánět mu většinou přeléčí kortikosteroidy. Když už je z rezonance vše jasné a diagnóza se potvrdí, pacient musí ze zákona dostat do čtyř týdnů léčbu v RS centru, kde si péči o něj převezmeme a vedeme ho v evidenci. Administrativa je pro řádnou léčbu pacienta také nezbytná. Na akutní příznaky dostává léky nebo infuze, jinak podstupuje dlouhodobou biologickou léčbu, která se bere jako injekce, nebo tablety podle toho, jaký typ léku to je, a pravidelně dochází na kontrolu. Nejprve po měsíci, pak po dvou, dále po třech, frekvence se postupně rozvolňuje. Pokud je pacient stabilizovaný, může chodit i po šesti měsících. Magnetickou rezonanci opakujeme při zahájení nové léčby také jednou za půl roku, jinak zpravidla po roce. A vždycky pomůže, když má pacient připravené otázky, aby je v ordinaci nelovil z paměti.

 

Zmínila jste, že pacient má v RS centru k dispozici i další odborníky a specialisty…

 

Ano, dostane například rozpis na fyzioterapii. Fyzioterapeut by měl pacienta vidět, i když zrovna netrpí pohybovými obtížemi, aby mu vysvětlil míru zátěže, kterou si může dovolit. Aby se neodpálil hned na začátku tím, že bude chodit na hodiny do fitka, nedá to, a pak to úplně vzdá. Přiměřený a pravidelný pohyb se totiž ukazuje pro kvalitu života všech neurologických pacientů jako zásadní. Usilujeme také o to, aby byl samozřejmostí psychoterapeut, protože je třeba se nějak vyrovnat s tím, co tato choroba do života vnáší. Je sice spousta jiných nemocí, smrtelných, s horší prognózou a hůř léčitelných, ale to vám nepomůže. Psychoterapeut vás zároveň může naučit pracovat se stresem, spousta lidí se mu totiž vystavuje až sebevražedně.

 

HÝBAT SE, DOBŘE JÍST, NEKOUŘIT. A ZKOUMAT MIKROFLÓRU

 

Hodně se hovoří také o výživě. Je nezbytné navštívit přímo nutričního specialistu?

 

Nutriční specialista je dobrý zejména pro pacienty v pokročilejší fázi nemoci, ale samozřejmě je dobré si rozumně nastavit jídlo a udržovat normální váhu. Dietních doporučení je celá řada, obecně je dobré vrátit se k uměřenosti. Dřív člověk spíš hladověl, než aby se přejídal, neměl pravidelně maso, nekonzumoval tolik cukru a mouky, jedl více bobulí a zeleniny. O výživě a kvalitě stravy se hodně mluví i proto, že střevní mikrobiom má v imunitním systému klíčovou roli, i tam se snažíme o návrat k větší přirozenosti. Ukazuje se totiž, že evropská a americká populace má ty bacily uměle téměř vyhubené. Představte si tu úzkostnou městskou hygienickou matku, jak nejdřív odevšad ty bacily vydezinfikuje, ale pak je běží koupit do lékárny nebo se to snaží dohnat jogurtem s živými bakteriemi. Výzkum jde v téhle oblasti neskutečně rychle dopředu, nové poznatky můžeme očekávat v řádu let.

 

Co ještě pro pacienta znamená doživotně dodržovat zdravý, nebo alespoň zdravější životní styl?

 

Kuřáky nutíme přestat kouřit, protože to prokazatelně zvyšuje zánětlivou aktivitu a zhoršuje prognózu nemoci. Samozřejmě je také špatné konzumovat alkohol nebo drogy, protože to nervové buňky neúměrně a zbytečně zatěžuje. Důležité je nepřecházet infekce, mít dostatek vitaminu D, přiměřeně se otužovat a být celkově v kondici.

 

A co třeba televize, počítač?

 

Je rozdíl mezi aktivním sledováním televize a pasivním zíráním na bednu. Už je prokázané, že trávit u obrazovky víc než tři hodiny denně vede k demenci i u zdravé populace, to je opravdu lepší jít se projít do lesa. Počítač ze života úplně eliminovat nejde, ale je dobré si práci na něm rozumně dávkovat, nezapomínat na přestávky. Ale některé typy strategických her nebo programů procvičují paměť, postřeh a představivost, mají tedy na mozek a jeho funkci naopak pozitivní vliv. Jen to umět rozlišovat.

 

Někteří lidé si eresku hned spojí s tím, že pacient začne zapomínat nebo rovnou bláznit, blbnout. Jak to tedy s poruchami kognice je?

 

Určitě tam není okamžité rovnítko, to ne! Na paměť a soustředění má vliv například stres nebo deprese, ale to i u zdravého člověka. Proto je dobré pacienta vyšetřit, abychom měli počáteční objektivní informace. Dnes už navíc existuje řada pomůcek, které mohou soustředění a paměť procvičovat, částečně i nahradit.

 

Mají pacienti nárok na lázně?

 

Ano, jednou za dva roky, navíc v pozdějších stadiích může lázeňská rehabilitace de facto nahradit hospitalizaci. Ale lázně mají smysl hlavně pro disciplinované pacienty, kteří ve cvičení pokračují i doma. Je nesmysl očekávat zázraky, když na sobě zapracují jen jeden měsíc v roce.

 

POZOR NA FALEŠNOU NADĚJI A NESMYSLY NA SÍTI

 

Co ereska a alternativní medicína, jde to spolu dohromady?

 

Ano, ale pouze za určitých striktně daných podmínek. Jednak doporučujeme jen prověřené odborníky z oblasti ajurvédy či tradiční čínské medicíny. Ale pozor, ani ti neumějí eresku vyléčit, v těch zemích se totiž téměř neobjevuje. A vždy vyžadujeme aktivní spolupráci všech zúčastněných s tím, že základní léčba je nastavená od nás. Alternativní přístup je doplňkový tam, kde si už tolik neporadíme, například ve zmírnění dopadu léčby či stresu, v celkovém vyladění organismu. Pacient tomu vždy musí dobře rozumět a vědět, co od koho z nás očekávat. On je však z podstaty věci velmi zranitelný a důvěřivý, dá se poměrně snadno nachytat. Důrazně varujeme před šarlatány, co radí šmahem léčbu přerušit, už nám takhle několik lidí zemřelo. Zároveň je nepřijatelné zkoušet exotickými bylinami posilovat imunitní systém, což se také objevuje jako zázračná metoda. Tím totiž vybudíte i ty imunitní buňky, které vám škodí a způsobují zánět. Máme jednoho pacienta, který si to na sobě vyzkoušel a vždycky dostal ataku. Bohužel nedokážeme zabránit všemu, kolikrát tu máme pacienty a jejich rodiny zcela poblouzněné tím, co se dozvěděli na webu. Proto je důležitá osvěta z relevantních zdrojů a blízcí nemocného.

 

Protože vrátí pacienta nohama na zem?

 

Ano, nebo jednoduše odmítnou zaplatit nějaký nesmysl. Rodinní příslušníci a blízcí jsou pro pacienta nesmírně důležití hlavně proto, že ho podporují psychicky. Aktivizují ho, pošťuchují, aby pořád něco zkoušel, aby nezlenivěl a nerezignoval.

 

Ale co když toho o eresce ještě moc nevědí a na netu brouzdat nechtějí?

 

V jednotlivých RS centrech pořádáme pravidelně přednášky pro nově diagnostikované pacienty a jejich blízké, na kterých vždy hovoří lékař, fyzioterapeut, psychoterapeut i odborník na sociální a pracovně-právní problematiku. Tady je ideální možnost dozvědět se vše podstatné, velký prostor se věnuje dotazům a představují se různé aktivity organizací zabývajících se roztroušenou sklerózou.

 

O DOSTUPNOSTI LÉČBY ROZHODUJÍ ÚŘEDNÍCI, NE LÉKAŘI

 

A jakou roli mají tyto organizace pro veřejnost či pacienta?

 

Pacientské organizace a neziskovky pomáhají tím, že chorobu jednotlivými aktivitami popularizují, ale pacienti se tam především mezi sebou potkávají a mohou se realizovat. Například Unie Roska tu mnoho let suplovala hlavně rekondiční pobyty pro pacienty v pozdějším stadiu nemoci. Pro nově diagnostikované pacienty s moderní léčbou tu vzniklo Sdružení mladých sklerotiků, ale ti nemají pevnou organizační strukturu. Pak je tu ještě Nadace Jakuba Voráčka a eReS tým, ale ty podporují pacienty spíše individuálně, tam tolik aktivity nevidíme. Žádné z těchto uskupení ovšem nemá takovou strukturu a sílu, aby mohlo vytvořit systematický tlak a bojovat za práva pacientů, jak je to běžné v zahraničí. Něco si prosadit, tlačit na větší dostupnost léčby nebo získávat peníze na výzkum. Organizace žijí z různých státních dotací a peněz farmaceutických firem, takže takové aktivity, sbírky nebo fundraising se tu neujaly. A to je velká škoda, protože my toho umíme hodně, ale bez téhle širší a systematické podpory to nemůže být dost. Obzvlášť když pravidla pro léčbu stále stanovují plátci, lékař je jen loutka v rukou úředníka.

 

Jak to myslíte?

 

Víte, moderní léčba je velice nákladná, ale je to investice, která se rozhodně vyplatí, má zásadní vliv na kvalitu života pacienta. Jenže jak a jestli bude léčba dostupná, o tom ve finále rozhoduje SÚKL a pojišťovny, lékař vůbec. My můžeme pořád dodávat rozklady a studie, jenže evidence based medicine se tu zkrátka přehlíží, aby se ušetřilo, jsme nuceni vymýšlet nesmyslné indikace. Ta investice se totiž nevrátí hned, tedy v daném volebním období, takže máme smůlu. Pořád dokola se snažíme vysvětlovat, že farmakoekonomicky se to vyplatí, pacientovi se výrazně oddálí invalidita a zůstane v práci, ale tohoto pochopení se nám docílit nedaří.

 

SKVĚLÝ REGISTR, ALE V PRÁCI STÁLE NA TAJŇAČKU

 

A ve světě je to jinak? Jak si vlastně ve srovnání stojíme?

 

V bývalých socialistických zemích, v zemích třetího světa nebo třeba v Jižní Americe jsou na tom hůř, preparáty se na trh dostávají bez kontroly. Ale ze srovnání se západní Evropou moc dobře nevyjdeme, tam je lékař opravdu především lékařem. Má i mnohem více času na pacienta, nemusí na něj všechno vychrlit během pár minut. Na druhou stranu je u nás léčba fantasticky organizovaná, máme na počet obyvatel jeden z nejlepších registrů pacientů s roztroušenou sklerózou. Třeba v Německu může léky na eresku předepsat každý neurolog, a pak se ta péče tříští.

 

Dá se od téhle práce vůbec udržet nadhled a skloubit ji s rodinou?

 

Já mám děti dospělé, takže teď už dá (smích). Navíc jsem v předdůchodovém věku, už si pomalu vychovávám nástupce. Ale odstup si udržet musím, to se člověk potřebuje naučit, aby v téhle profesi nevyhořel a unesl to. Já už ale taky dávno přišla o iluze (smích). Někdy mám totiž dojem, že jsme se za ty roky neposunuli ani o píď, to celkové povědomí se mění strašně pomalu.

 

Copak je roztroušená skleróza pořád takové stigma?

 

Bohužel ano, i když diagnóza už naštěstí není sdělením osudu, vozíku, protože moderní a včasnou léčbou se invalidita oddaluje a kvalita života se výrazně zvyšuje. Pacienti dnes běžně plánují rodinu, jen v našem RS centru máme přes stovku dětí ročně. Ale třeba v zaměstnání o eresce lidé nemluví, protože se bojí nepochopení, podceňování nebo šikany. Sama mám už deset let v péči jednu pacientku, která pracuje ve zdravotnictví a diagnózu tají, protože byla svědkem toho, jak ji její kolegové varovali před lékařkou s roztroušenou sklerózou! Přitom to určitě nebyli zrovna šedesátníci, navíc ve zdravotnictví se předpokládá určitá úroveň znalostí, tak jak to asi chodí jinde…

 

Co se tedy dá udělat pro lepší informovanost a popularizaci roztroušené sklerózy?

 

S problematikou roztroušené sklerózy se lidé mohou seznamovat i nenásilnou formou, aktuálně třeba na výstavě Cesta za duhou, na níž vystavují sami pacienti. Tahle výstava má nádhernou tradici, letos v listopadu bude v Praze už 17. ročník. A krásně se tu ukazuje, že nepříjemnou zkušenost s nemocí lze přijmout. Nebojovat s ní, ale přetavit ji do něčeho pozitivního, do umění, které nějak oslovuje i ty, kteří nevědí, jak se k diagnóze postavit. Je to takový univerzální jazyk, kterému všichni rozumějí. Víte, ne každý pacient má chuť si o své diagnóze povídat s ostatními, což plně respektujeme, jde hlavně o to, aby ho přístup k tomuto onemocnění ještě víc nestresoval a nezatěžoval. Přesto je důležité o roztroušené skleróze mluvit všude, kde to aspoň trochu jde, aby se zlepšilo celkové povědomí. Samozřejmě pomůže, když ji „přizná“ někdo slavný, nebo když zmíníte někoho z vašeho okolí, kdo je „i s ereskou v pohodě“. Nějaká choroba stejně potká za život každého, tak proč z toho dělat drama.

 


PROF. MUDR. EVA KUBALA HAVRDOVÁ, CSC.

 

 
 

Vede RS centrum při VFN a 1.LF UK v Praze.

 

V České republice zavedla léčbu, která přímo ovlivňuje průběh roztroušené sklerózy a významně se zasadila o celorepublikovou síť RS center a dostupnější léčbu. Zároveň vytvořila léčebné a diagnostické standardy pro roztroušenou sklerózu a Devicův syndrom a koncept, který se používá pro srovnání účinnosti léků na roztroušenou sklerózu.

Napsala několik knih pro pacienty a více než sto odborných tematických publikací, včetně Roztroušené sklerózy, Příručky pro praktické lékaře, Neuroimunologie a Farmakoterapie roztroušené sklerózy.

Vyhledávaná je také pro svou přednáškovou činnost.

Je členkou lékařského a vědeckého výboru Mezinárodní federace roztroušené sklerózy (MSIF) a členkou výboru České neurologické společnosti. V roce 2007 uspořádala v Praze prestižní kongres Evropského výboru pro léčbu a výzkum roztroušené sklerózy (ECTRIMS).

Medicínu vystudovala v roce 1981 na 1. LF UK v Praze a v roce 2010 se na témže místě stala profesorkou neurologie. Průběžně se také věnuje výzkumu buněk imunitního systému  a léčbě nejzávažnější formy roztroušené sklerózy.

 

Foto: archiv (Eva Kubala Havrdová)

 

 

Ereska ohrožuje i klouby – pozor na změnu pohybů a léky!

 

Roztroušená skleróza může poškodit nejen nervy, ale také klouby. Ne přímo, spíše nenápadně a oklikou. Které části těla trpí nejvíce a jak se rychle dostat do kondice?

 

Ereska ohrožuje i klouby – pozor na změnu pohybů a léky!

 

   

Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění, které poškozuje myelinové obaly nervových vláken. Klouby samotné nechává na pokoji, ale to rozhodně neznamená, že jsou v bezpečí.

 

Malá odchylka vede k velkým bolestem

Zvláště kolenní a kyčelní klouby bývají často bolestivé. Důsledkem je pak zhoršení chůze. Příčinou může být spasticita svalů, která omezuje rozsah pohybu kloubu a tím znemožňuje jeho přirozenou funkci. Nemalý vliv má ale i jakákoli změna chůze. Klidná a vyvážená chůze je velmi křehká věc, která vyžaduje dokonalou souhru svalů a volně hybné klouby. K nástupu potíží stačí i drobná změna, třeba když se najednou začnete naklánět na jednu stranu či nesprávně používáte hůl nebo chodítko. Klouby začnou trpět a brzy se může dostavit i bolest. Ta pak může chůzi dál zhoršovat.

 

Odborník poradí, jak být fit

Dobrou zprávou je, že problémy s klouby při roztroušené skleróze mají řešení.

 • Výzkumy ukazují, že pacientům se zhoršenou mobilitou a kloubní bolestí pomohlo pravidelné cvičení ve vyváženém programu (aerobní, posilovací a balanční tréninky).
 • Za zvážení stojí i jóga. Její vliv na tyto problémy sice není detailně prozkoumaný, ale některé studie naznačují, že může zlepšovat funkční sílu a rovnováhu, zmírňovat únavu a možná i spasticitu.
 • Nejlepší je začít konzultací s odborníkem – rehabilitačním lékařem nebo zkušeným fyzioterapeutem. Ten doporučí cvičení, které je pro vás a vaše potíže vhodné a bezpečné. Také zkontroluje, zda používáte hole nebo chodítko správným způsobem, a v případě potřeby vás to naučí dělat lépe.
 •  

Nemohou za potíže prášky?

Některé léky na roztroušenou sklerózu mohou způsobovat bolest kloubů jako nežádoucí účinek. Tuto bolest poznáte podle toho, že se dostavuje po aplikaci preparátu. Nesoustřeďuje se navíc do jednoho nebo několika kloubů, ale postihuje spíše celé tělo. Když budete mít podezření, že vám terapie nesedí a způsobuje nadměrné nežádoucí účinky, poraďte se s lékařem. Sami ale léky nevysazujte – riskovali byste zhoršení eresky.

 

 

(pez)

Zdroj: https://www.verywell.com

 

 

 

Roztroušená skleróza – mýty a skutečnost 

                              Roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza (RS) patří k onemocněním, která nejsou ani ve 21. století dostatečně objasněna. Nejen mezi laickou, ale bohužel i mezi odbornou lékařskou veřejností, panuje celá řada předsudků a mýtů týkajících se vzniku, léčby a průběhu tohoto onemocnění. Mnohdy je roztroušená skleróza považovaná za „sklerózu“ tzn. zapomnětlivost, jindy zase vyslovení diagnózy RS vede k představě života na kolečkovém křesle.

Roztroušená skleróza (také nazývána jako RSereska, nebo sclerosis multiplexspadá do péče neurologa. V ČR je léčba a sledování RS pacientů prováděno ve specializovaných RS centrech. Záludností roztroušené sklerózy je to, že může mít nejrůznější projevy a u každého pacienta může probíhat naprosto odlišně a bohužel zcela nepředvídatelně. První příznaky mohou být tak nenápadné, že uniknou pozornosti i samotného pacienta, např. pokud se jedná o brnění rukou nebo únavu, která je přece vysvětlitelná tolika jinými faktory.

K lékaři většinou pacienta přivedou potíže, které do té doby neznal a které se objevily zcela nečekaně. Může se jednat o zhoršení zraku na jednom okuo slabost nohou a zhoršení chůze, může se objevit dvojité viděnízávraťbrnění poloviny těla, může se zhoršit močení. Vzhledem k různorodosti prvních příznaků je někdy velmi obtížné na toto onemocnění pomýšlet a nemoc správně diagnostikovat. Některé neurologické potíže mají navíc tendenci se spontánně zlepšovat, proto si jich pacient může povšimnout až po jejich znovuobjevení. Roztroušená skleróza je stále nevyléčitelná, nicméně současné léky dokáží projevy a průběh RS natolik potlačit, či dokonce zastavit, že pacient může být v optimálním případě i desetiletí bez příznaků.

Jelikož je RS nejlépe ovlivnitelná léčbou na svém začátku, platí, že čím dříve se nemoc diagnostikuje a zejména, čím dříve se začne se správnou léčbou, tím je šance na příznivé ovlivnění průběhu větší.

Léčba by měla být komplexní a nezahrnuje jen užívání nákladných preparátů. Je nutné, aby se každý pacient sám aktivně zapojil a naučil se s roztroušenou sklerózou žít. Podpůrnou a nedílnou součástí léčby roztroušené sklerózy je fyzioterapie, někdy může být nápomocna i psychoterapie nebo podpora pacientských sdružení.

MUDr. Jana Volná

 

Přednáška ke stažení Prof. E. Kubala Havrdová “Co je RS” 

Přednáška ke stažení MUDr Marta Váchová Aktuální pohled na roztroušenou sklerózu

 

 

 

Spravedlivější příspěvek na auto pro postižené: dosud výrazně znevýhodňoval pracující

 

 

handicap-parking-3865315__340

 

 

Od 1. března 2020 dosáhne část pracujících zdravotně postižených, kteří mají nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla, na výrazně vyšší sumu v rámci tohoto příspěvku.

 

Nyní jim je již při dosažení příjmů převyšujících osminásobek životního minima příspěvek krácen, což je znevýhodňuje oproti nepracujícím postiženým. Tato hranice se nyní zvedne na šestnáctinásobek. Zákon již podepsal prezident. Na změně se významně podílelo vedení České asociace paraplegiků – CZEPA.

O výši příspěvku na pořízení motorového vozidla pro zdravotně postižené, kteří pro něj splňují zákonná kritéria, rozhoduje výše příjmů postiženého a osob s ním společně posuzovaných vzhledem k násobkům životního minima. Do příjmů se počítá mj. i invalidní důchod.

Dosud jednotlivci stačí součtem invalidního důchodu a mzdy překonat osminásobek životního minima (27 280 Kč), aby došlo ke krácení příspěvku, jehož maximální výše je 200 000 Kč. Vyšší výdělek znamená větší krácení.

Od března 2020 sice zůstane mechanismus výpočtu stejný, ale částka se bude snižovat teprve od šestnáctinásobku životního minima. Limit příjmu 54 560 korun u jednotlivce umožní pobírat mzdu pohybující se okolo průměru a s ní invalidní důchod a neztratit nárok na příspěvek v plné výši.

Novelou se do značné míry vyřeší stávající demotivující situace, kdy jsou velice přísně posuzovány příjmy postiženého a jeho rodiny a ekonomicky aktivním je příspěvek krácen. Automobil přitom pracující vozíčkář potřebuje naléhavěji než nepracující. Za vhodným pracovním místem musí totiž často dojíždět desítky kilometrů. V kalendářním roce 2018 byl příspěvek na pořízení motorového vozidla vyplacen 2 719 příjemcům.

 „Být osobou se zdravotním postižením je těžká životní zkušenost. Můžeme své snahy vzdát a přežívat. Nebo sebrat všechny síly a znovu se aktivně zapojit do života. Není možné, aby ti, kteří se navzdory těžkému postižení aktivně vracejí do práce, nedosáhli na maximální výši příspěvku na auto. Vždyť obvykle právě díky němu mohou do svého zaměstnání dojíždět a odvádět tak zpět státu daně a odvody. Velmi mě těší, že se nám podařilo prosadit změny v zákoně o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a upřímně děkuji paní poslankyni Olze Richterové za spolupráci,“ uvedla ředitelka České asociace paraplegiků – CZEPA Alena Jančíková, sama dlouholetá vozíčkářka.

Změna nastane s účinností zákona č. 228/2019 Sb. Ten novelizuje mimo jiné zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a dotkne se i příspěvku na pořízení motorového vozidla. Na plný příspěvek tak od března dosáhne například i pan V. B., vysokoškolsky vzdělaný padesátník z Prostějova.

„Od roku 1991 jsem pracoval ve státní správě. V roce 2003 jsem měl autonehodu s následkem trvalé invalidity. Již začátkem roku 2004 jsem se vrátil zpět do zaměstnání, kde pracuji dodnes. Dojíždím cca 50 km tam a zpět. Můj příspěvek na automobil byl vždy krácen, naposledy jsem získal pouze 120 000 Kč z možných 200 000 Kč. Měsíční výdaje na dopravu do zaměstnání jsou cca 6500 Kč. Auto potřebuji větší a dražší, aby se mi do něj vešel vozík a vše potřebné. Cítím se být potrestán za to, že se snažím fungovat co nejsamostatněji a být platným a užitečným členem společnosti,“ uvedl v době, kdy se o novele teprve jednalo.

zdroj: http://www.helpnet.cz/

 

Ročně 700 nových případů roztroušené sklerózy v Česku. Poznejte příznaky včas

 

Kouření, nedostatek vitaminu D nebo genetika. Co stojí za roztroušenou sklerózou a jak se léčí? (Video: Seznam.cz)

 
 

V Česku přibývá lidí s roztroušenou sklerózou. Ročně asi o 700 nových případů. Mnoho lidí ale o své nemoci stále neví, nebo se bojí přiznat, že jí trpí. Příchod nemoci nemohou příliš ovlivnit. Uvádí se, že onemocní lidé s nedostatkem vitaminu D, kuřáci a hlavní roli mají genetické předpoklady.

 
Článek

Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění, tedy nemoc, kterou vyvolává naše tělo. A jde o nemoc progresivní, postupující a zasahuje centrální nervový systém. Postihuje především mladé lidi většinou mezi dvacátým až čtyřicátým rokem. Mnohem častěji je u žen.

„V současné době nemoc neumíme vyléčit, ale umíme ji zpomalit, umíme ji zaléčit a snížit příznaky,“ říká přednostka Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Ivana Štětkářová.

Pacienti chodí s různými příznaky. Někdo přichází s tím, že vidí rozmazaně nebo má bolest za okem. Nebo má špatnou rovnováhu a motá se. Nebo dokonce ochrne a nemůže se postavit na nohy.

 

„Některé problémy ale probíhají skrytě. Chronická únava, občasné brnění, někdy pobolívání hlavy nebo bolest trojklanného nervu,“ říká Ivana Štětkářová.

Tyto věci mohou uniknout pozornosti. Ale pokud se kumulují, je to řada specifických příznaků a určitě je potřeba navštívit specialistu.

Jak probíhá léčba roztroušené sklerózy, se dozvíte ve videu nad článkem.

Rozhovor je součástí pořadu Letní ráno, který vysílá Televize Seznam celé prázdniny každý všední den od 8 do 10 hodin.

Návod k naladění Televize Seznam najdete zde.

 
 
 

 

 

 

Léčebné konopí nepomůže každému

 

herb-2915337__340

 

„U RS konopí zmírňuje napětí svalů, svalovou ztuhlost a křeče nebo bolesti, které chorobu často doprovázejí,“ říká Marta Vachová z RS centra při neurologickém oddělení Nemocnice Teplice. „Mívá rovněž protizánětlivý účinek. To je užitečné, protože zánět doprovází poškozování obalů, které kryjí nervy.“

 

Léčebné konopí se používá asi z 80 procent případů na léčení bolesti. „Zhruba u třetiny pacientů nemá žádné účinky,“ vysvětluje lékař Ondřej Sláma z Masarykova onkologického ústavu v Brně, který ho využívá ve své praxi.

„Prostě u nich nefunguje. U další přibližně třetiny má mírně pozitivní a zároveň i negativní efekty. Lehce u nich tlumí bolest, ale nemocní si připadají trochu omámení a otupělí. Většina z nich proto přestane konopí užívat. Zhruba u třetiny funguje výborně.“

Jak bude kdo reagovat, to se dopředu nedá poznat. Je nutné to vyzkoušet. Většina lékařů začíná pacientům podávat malé dávky konopí: 62,5 mg v jedné kapsli. A pak spolu hledají dávku, která zmírní potíže, ale pacient po ní má jasnou hlavu a cítí se dobře.

„Na nízkých dávkách začínáme i proto, že chceme odzkoušet, jestli se u něj neobjeví alergická reakce nebo jiné nežádoucí reakce,“ říká Radovan Hřib z Centra pro léčbu bolesti z FN u sv. Anny v Brně.

 

Proti nevolnostem a pro chuť k jídlu
Onkologickým pacientům může konopí pomoci i v tom, že u nich zlepší chuť k jídlu a zmírní nevolnosti. To je vítaný efekt hlavně při chemoterapiích a ozařování.

„Často zlepší také problémy se spánkem a úzkostné stavy,“ říká doktor Sláma. „To mívá pozitivní vliv na lepší tolerování bolesti. Úzkostní lidé ji často vnímají intenzivněji. Někdy se může stát, že konopí u pacienta úzkostné stavy naopak vyvolá. Není to časté, ale stává se to. I proto je potřeba postupovat při léčbě uvážlivě a malé dávky zvyšovat postupně.“

 

Pomůže i při roztroušené skleróze
Konopí se často používá při léčbě roztroušené sklerózy (RS), při které vlastní imunita člověka napadá obaly jeho nervů, jako by to byly cizorodé tkáně, a tím je poškozuje.

„U ní konopí zmírňuje napětí svalů, svalovou ztuhlost a křeče nebo bolesti, které chorobu často doprovázejí,“ říká Marta Vachová z RS centra při neurologickém oddělení Nemocnice Teplice.

„Mívá rovněž protizánětlivý účinek. To je užitečné, protože zánět doprovází poškozování obalů, které kryjí nervy.“Mírní také mimovolné pohyby a tiky, jež pacient neovládá, nebo neurologický třes (ten bývá typický také pro Parkinsonovu chorobu) a další svalové nebo neurologické potíže. Zlepšuje třeba pohyblivost, kvalitu spánku, úzkostné stavy, poruchy rovnováhy atd.

 

První dávka by se měla brát pod dohledem lékaře
„U roztroušené sklerózy je důležité, aby použitý konopný preparát obsahoval vyrovnané množství dvou hlavních účinných látek, THC a CBD,“ říká doktorka Vachová.

„Pacienti ho pak lépe snášejí, zvlášť ti, kteří konopí nikdy neužívali. CBD, tedy canabidiol, působí hlavně proti úzkostem, křečím a odstartování psychotických stavů.“

Protože první reakce pacientů bývají individuální, doporučují jim specialisté, aby si první dávku vzali pod dohledem lékaře nebo poučené osoby, třeba rodinného příslušníka.

Občas se stane, že se nemocnému může motat hlava, udělá se mu nevolno, rozbuší srdce, cítí se slabý, objeví se u něj mírné arytmie či jiné potíže. I když vzhledem k nízkým dávkám, se kterými začínají, to není příliš časté ani dramatické, přece jen k tomu může dojít. Zvlášť u starších lidí.

 

Domácí konopí je riziko
Za lékaři přichází řada pacientů s tím, že kouří marihuanu, kterou si sami vypěstovali nebo kterou jim někde sehnali příbuzní či vnuci.

Doktoři jim obvykle doporučují, aby přešli na léčebné konopí, které se prodává v lékárnách. U něj je totiž jasný a kontrolovaný obsah účinných látek. Dá se tedy snáz vyhnout vedlejším účinkům a přesněji určit léčebná dávka, což je zásadní.

 

Kouření marihuany může způsobovat genetické změny u ještě nepočatých dětí 
„U rostlin vypěstovaných doma pro vlastní potřebu je obsah látek velkou neznámou,“ říká doktor Hřib. „Povinné analýzy produktů, které se prodávají v lékárnách, navíc garantují to, že nejsou kontaminované nežádoucími látkami, třeba těžkými kovy.“

Nelze pak vyloučit nežádoucí reakce. Třeba ekzém, pokud je používají jako mazání na bolest.

 

Kdy se užívat nesmí:
– v těhotenství a v době kojení,
– při psychiatrických diagnózách, zejména pak schizofrenii a schizoidních – atakách, pro které je typická vnitřní rozpolcenost pacienta,
– při poruchách srdečního rytmu a závažných jaterních chorobách,
nesmí se kombinovat s alkoholem.

Výhodou je naopak to, že se konopí může užívat zároveň s opiáty a dalšími léky na léčbu bolesti. Doplňuje jejich efekt, pokud nestačí.

„Rozhodně však pro lékaře není lékem první volby, ale spíš až té další volby,“ říká doktor Sláma. Ale najdou se i výjimky.

Doktor Sláma měl pacientku, která nesnášela opiáty a další léky na tlumení bolesti. Nezbývalo než místo nich vyzkoušet léčebné konopí, které jí skutečně pomohlo, i když se její nádor zvětšoval. To byl ovšem hodně netypický případ.

 

Hrozí závislost?
U konopí užívaného pod dohledem lékaře hrozí malé riziko závislosti, ale nelze ho vyloučit. Zvlášť u chronických bolestí a roztroušené sklerózy, kdy ho pacienti berou řadu let.

Dávky sice nebývají příliš vysoké a obvykle zůstávají relativně dlouho stabilní, ale při užívání, které trvá deset a více let, může dojít k jejich pozvolnému navyšování. Ke vzniku závislosti dochází asi v devíti procentech případů.

 

Jak se užívá a co stojí
Nemocní většinou užívají konopí v želatinových kapslích, které si koupí v lékárnách. To umožňuje přesné dávkování.

Jinou aplikací je vaporizér, ve kterém se přesně odměřená dávka konopí zahřívá, takže nevznikají nežádoucí zplodiny hoření jako při kouření. Pacient vdechuje výpary. Mají rychlejší nástup účinku (kolem 5 minut místo 30 až 60 minut běžných u kapslí), ale působí kratší dobu (4 až 5 hodin místo 6 až 8 hodin).

Pacienti si léčebné konopí platí. Gram do vaporizéru stojí kolem 170 Kč, při zpracování do kapslí zhruba 200 Kč. Průměrná měsíční dávka na léčbu bolesti se pohybuje kolem 3 g, ale jsou pacienti, kteří užívají mezi 25 až 30 g.

Od příštího roku by zdravotní pojišťovny měly nemocným lidem hradit 90 % ceny konopí.

zdroj: novinky.cz

 

 

17. ročník Cesty za duhou

abc-3523454__340

Zapojte se jako autorka či autor textu, obrazu, fotografie či jiného díla i Vy! Letošní téma je „PÍSMENO A VŠE, CO S NÍM SOUVISÍ“.

Podtitul nového ročníku přímo vybízí ke hraní se slovy, k vyslovení toho, co zůstává mezi řádky nebo k poctě těm, které mluvené a psané slovo už živí.

Vyzdvihuje také důležitost komunikace a vzájemnosti.

Sebevyjádření je samozřejmě důležité i pro všechny, kteří trpí roztroušenou sklerózou a kteří často musejí hledat vlastní cesty v těch už rádoby vyšlapaných. Malé i velké boje, výhry i radosti stojí za to zaznamenat a předávat je dál, protože není za co se stydět a není proč zůstávat stranou a sám.

Rádi bychom tedy touto cestou oslovili všechny autorky a autory, ať umělecky ztvární, co pro ně téma „PÍSMENO A VŠE, CO S NÍM SOUVISÍ“ znamená. Jestli zvolí fotografii, grafiku, báseň či něco jiného, je zcela na nich. Důležité je jen držet se několika pokynů uvedených na konci tohoto dopisu.

Veškerá díla se všemi náležitostmi potřebujeme mít nejpozději 4.9. 2019.

Doručit je můžete dvěma způsoby, poštou nebo osobně.
Poštou na adresu: Revenium, z.s. , Na Pankráci 1062/58, Praha 4, 140 00
Osobně na: RS Centrum, Karlovo náměstí 32, Praha 2, Fakultní poliklinika VFN. Zde díla předávejte paní Janě Michalcové, a to ve všední dny od 8:00 do 15 hodin.

Nezapomeňte prosím k dílům uvést rovněž jméno, příjmení a kontakt na autora, dále také krátký popisek (v rozsahu max 300 znaků i s mezerami), který použijeme jako text do katalogu výstavy.

Výstava Cesta za duhou s tématem „PÍSMENO A VŠE, CO S NÍM SOUVISÍ“ se bude konat ve dnech 16. 11. – 30. 11. 2019 před vydavatelstvím Economia (Pernerova 673/47, Praha 8).

Vyhrazujeme si právo provést výběr autorských děl.

Vystavená díla vrátíme autorům poštou během prosince 2019.

Těším se na spolupráci s vámi, neváhejte se na mne kdykoliv obrátit.

Tereza Nagyová,
kurátorka výstavy Cesta za duhou a projektová manažerka Revenia
www.cestazaduhou.cz
email: cesta.za.duhou@gmail.com
tel: 775 633 730

 

 

 

Vztah EU k léčebnému konopí? To je demagogie, neskrývá vědec a podnikatel Jan Storch

 Řeknete třikrát za sebou bezchybně slovo kanabinoid? Chemik Jan Storch to určitě dokáže. Do studia Radiožurnálu přišel vyprávět příběh, který tohle zdánlivé zaklínadlo představuje. V centru zájmu Jana Storcha přitom není THC, které mění stav vědomí. Zajímá ho CBD, další kanabinoid, který konopí obsahuje. „Umí toho spoustu,“ neskrývá.

 

https://youtu.be/rPVlrEqL8UY

 

 

Zapojte se do videosoutěže “Jak mi ereska změnila život”

Cenou bude týdenní pobyt pro celý tvůrčí tým v Lázních Teplice.

Video můžete natočit sám/sama nebo si k tvůrčí práci přizvat až tři osoby. Kreativitě se meze nekladou – vyhrajte si se scénářem, můžete používat třeba i efekty.

Video musí mít maximálně 90 sekund a stačí natočit ho na mobil a nastříhat v nějaké běžně dostupné aplikaci. Hotové video nám zašlete nejpozději do 21.9.2019 na adresu soutez@inspirante.cz Videa pak bude posuzovat nezávislá porota.

Do emailu, prosím, uveďte také plná jména, věk všech členů tvůrčího týmu (max. 4 osoby) a město, ze kterého jste. Jméno, věk a zaslané video příspěvky mohou být použity v rámci propagace.

Všechna zaslaná videa budou moci být použita na www.aktivnizivot.cz a k propagaci projektu na sociálních sítích, v médiích nebo při veřejných projekcích.

Máte nějaké dotazy? Napište na email info@aktivnizivot.cz

Těšíme se na Vaše video!

Soutěž organizuje Aktivnízivot.cz za podpory společnosti Merck spol.s r.o. Ceny do soutěže věnuje partner projektu Revenium, z.s.

 

 

Nenechte se (nejen) v létě diskriminovat

V letních měsících lidé tráví více času mimo domov, častěji využívají různé služby poskytující kulturní či sportovní vyžití. Chodí na koupaliště a plovárny, navštěvují hrady a zámky, cestují a ubytovávají se, častěji chodí do kaváren a restaurací. Provozovatelé a poskytovatelé služeb se je snaží přilákat různými slevami či výhodami, někdy naopak poskytnutí služeb omezují určitými zákazy.

Obecně platí, že pozitivní opatření, jimiž se podnikatel snaží přilákat skupinu zákazníků, kteří by jinak službu nevyužívali, jsou v pořádku. Výjimkou by mohly být situace, kdy by poskytnutí slevy mohlo zasáhnout do důstojnosti zákazníků. Zcela vyloučeno je odlišné zacházení z důvodu rasy, etnického původu a národnosti.

Slevy a výhody
Poskytovatel služeb má obecně právo zaměřit se na zákazníky, od nichž očekává nejvyšší zisk. Diskriminací není, pokud sleva slouží k navýšení počtu zákazníků, a běžně používané slevy jsou z hlediska antidiskriminačního zákona v pořádku, problematické mohou být ty méně obvyklé. Více o cenovém rozlišování najdete zde.

Sleva pro děti, studenty, seniory: je v pořádku, protože zpřístupňuje službu lidem s nižšími příjmy, kteří by ji jinak nevyužili nebo by o ni neměli zájem. V případě dětí bývá často sleva spojena i se zvýhodněním rodiny (rodinné vstupné), tj. sleva se vztahuje i na dospělého, který dítě doprovází.

Sleva pro lidi s postižením: držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají na některé výhody nárok ze zákona (např. bezplatná doprava MHD a sleva na vnitrostátní autobusové a železniční dopravě, u průkazu ZTP/P se to vztahuje i na průvodce osoby s postižením). Provozovatelé však mohou těmto zákazníkům poskytovat i další slevy např. na vstupné do divadla, kina, na koncert, na sportovní a jiné kulturní akce apod.

Sleva spojená s trvalým pobytem: nejčastěji se objevuje u služeb, na nichž se finančně podílejí obce – například městské koupaliště, městská doprava apod. I když je pochopitelné, že obce v rámci péče o své občany chtějí poskytnout slevu především jim, může takové zvýhodnění představovat podle současné judikatury diskriminaci. Zvýhodnění zákazníků pouze na základě státního občanství nebo trvalého bydliště je totiž v rozporu s právem EU, které garantuje volný pohyb služeb a zaručuje tedy občanům z jiných států EU v oblasti služeb přístup ke stejným výhodám, jaké mohou získat občané ČR.

Vyskytují se i další typy slev, na které nedopadá antidiskriminační zákon, např.

Sleva pro děti podle výšky: používá se především na koupalištích a jde o jinou variantu slevy pro děti. Pro provozovatele je jednodušší, protože nemusí ověřovat věk, stačí, když dítě projde pod měřidlem.

Sleva „za vysvědčení“ využívaná především knihkupectvími. Jde o snahu přilákat k nákupu knih novou skupinu zákazníků-čtenářů.

Nejrůznější slevy za včasný nákup nebo za nákup předem na internetu: Využívají se nejen v prostředí zájezdů, ale i vstupného na různé kulturní akce. Cílem je jednak přilákání zákazníků, ale často také zamezují frontám, protože zájemci si vstupenky pořídili předem.

Zákazy a nevýhody
Zákaz vstupu dětí: využívají ho zejména kavárny a restaurace, případně ubytovací zařízení. Jde o značně problematický zákaz, protože dopadá nejen na děti, ale i na jejich rodiče. Ti se mohou cítit diskriminováni z důvodu rodičovství, tj. z důvodu pohlaví, což je zakázaný důvod nerovného zacházení. Provozovatelé někdy využívají tento zákaz k přilákání skupiny zákazníků, kterým by přítomnost dětí mohla vadit. V případě sporu by ale musel provozovatel zařízení důkladně odůvodnit, proč je přítomnost dětí v zařízení nevhodná či dokonce riziková. Obdobou tohoto zákazu je i např. zákaz vstupu s kočárkem, s nímž se lze někdy setkat u kaváren, restaurací nebo prodejen. I tento zákaz může být diskriminací z důvodu rodičovství a provozovatel by musel prokázat, že je zákaz opodstatněný (např. bezpečnostními důvody) a že nelze přijmout opatření, která by rodičům s dětmi v kočárku umožnila službu využívat. To samé by platilo i v případě, kdy by se takový zákaz vztahoval i na lidi na vozíku a docházelo by k diskriminaci z důvodu zdravotního postižení.

Vyšší ceny pro cizince: obvykle je možné se s nimi setkat u vstupného do hradů, zámků a muzeí, kde mají opodstatnění, pokud je součástí vstupného i výklad v cizím jazyce.

Zákaz vstupu psů: může se objevit u koupališť, vstupu do kulturních institucí, restaurací nebo ubytovacích zařízení. Pokud by byl uplatňován i na vodicí a asistenční psy, šlo by zpravidla o diskriminaci z důvodu zdravotního postižení, protože by kvůli zákazu došlo k znepřístupnění služby pro lidi s postižením, kteří psy se speciálním výcvikem využívají. Více o tom, kam lze s vodicím či asistenčním psem, najdete zde.

Nepřístupnost pro lidi s postižením: všechny nové objekty sloužící veřejnosti musí být bezbariérové. Hrady, zámky, ale i další starší objekty tuto podmínku nesplňují. Pokud je to ale možné (technicky nebo to není nepřiměřeně nákladné), mají vlastníci/provozovatelé povinnost jiným způsobem zajistit, aby objekt mohli navštěvovat a služeb využívat i lidé na vozíku nebo lidé se zhoršenou pohyblivostí. To samé platí i pro dopravu, kdy má dopravce povinnosti přijmout opatření, která i těmto cestujícím umožní přepravu, pokud přijetí těchto opatření lze po dopravci rozumně požadovat.

Pokud se lidé setkají se zákazy, které představují diskriminaci nebo jiné nepřiměřené omezení přístupu k nabízené službě, měli by se nejprve snažit s poskytovatelem služby domluvit. Pokud se smírné řešení nenajde, je namístě obrátit se na Českou obchodní inspekci s podnětem k provedení kontroly.

 

Zastavení aktivity roztroušené sklerózy: mise pokračuje

Cílem sympozia o roztroušené skleróze na červnovém 5. kongresu European Academy of Neurology bylo zdůraznění potřeby časné diagnózy onemocnění včetně té formy, která začíná již v dětském věku, ale i postupy, jak rozeznat přechod remitentní‑relabující formy do sekundárně progresivní roztroušené sklerózy a včas předcházet rozvoji disability. Nechyběl ani náhled na potřeby pacientů a na zásady personalizovaného přístupu.

Sympoziu předsedal prof. Kjell‑Morten Myhr, University of Bergen, Norsko, který upozornil, že časná intervence je klíčová pro dosažení lepších dlouhodobých výsledků u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) a pro snížení rizika progresivního zhoršení choroby. Je známo, že remitentní‑relabující RS může po určité době přecházet do progresivní formy, která je závažnější a má větší dopad na disabilitu pacienta. „Působit na progresi roztroušené sklerózy máme ale možnost v každém stadiu onemocnění,“ připomněl prof. Myhr. Hodnocení průběhu RS lékaři se, jak uvedl, liší od zkušeností samotných pacientů, což je dáno tím, že lékař na klinice sleduje markery progrese intermitentně a nemusí vždy reflektovat zhoršení, která zaznamenává pacient. Změny v symptomatologii progrese RS však mohou být natolik jemné, že nemusejí být zaznamenány ani samotným pacientem. „Je proto důležité zůstat pozorný i vůči jemným známkám progrese a udržovat dialog s pacientem o symptomech, které právě probíhají, od únavy přes zhoršující se náladu, bolest, poruchy kontinence až po kognitivní obtíže a zhoršení mobility,“ řekl prof. Myhr. Lékař má pro hodnocení RS v čase k dispozici řadu nástrojů, jejichž paleta se s pokrokem medicíny rozšiřuje.

RS u dětí – vzácná, ale je třeba na ni myslet

Roztroušená skleróza je vůbec nejčastější demyelinizační onemocnění CNS a také nejčastější příčina netraumatické neurologické disability u mladých osob. Nejčastěji je diagnostikována ve věku mezi 20 až 40 lety. Jak řekl Kumaran Deiva, MD, z University Hospitals of Paris‑Sud, Francie, v dětství propuká 0,4–10,5 pocenta případů RS. Jde o vzácné onemocnění s nízkou incidencí, např. v USA je incidence 0,5 případu na 100 000 obyvatel, v Německu 0,6 a v Británii 0,98. V České republice trpí dětskou RS několik desítek dětí. Protože jde o málo se vyskytující onemocnění, hrozí riziko pozdní diagnostiky, přitom u dětské RS je snad ještě důležitější než u dospělých pacientů včasné nasazení léčby. Každá ataka, která postihne člověka do 18 let, totiž výrazně zhoršuje celkovou prognózu.

RS začínající v dětství může být definována podle různých diagnostických kritérií, která se liší svou citlivostí. Např. jako dvě nebo více neencefalopatické příhody postihující CNS s odstupem větším než 30 dnů, přičemž jde o postižení více než jedné oblasti CNS. Nebo je definována jako jedna izolovaná klinická příhoda se známkami na MRI podle McDonaldových kritérií 2010 pro diseminaci v čase a prostoru. Současná a podle dr. Deivy nejcitlivější mezinárodní kritéria pro diagnostiku RS u dětí, které mají první relaps podobný ADEM (akutní diseminované encefalomyelitidě), požadují jako potvrzení diagnózy RS další dva relapsy, které jsou již typické pro RS, nebo jeden takový relaps s novou asymptomatickou lézí na MRI. Vyšetření MRI je vhodné z diagnostických důvodů u těchto dětí opakovat, protože jak ADEM, tak iniciální manifestace RS mohou mít přítomny léze sytící se gadoliniem. McDonaldova kritéria z roku 2017 nelze použít u dětí mladších 11 let a pokud je příhoda ADEM. Proběhla nicméně mezinárodní validace těchto kritérií u pediatrických kohort, takže je možnost aplikovat je i u dětí mladších 12 let, ale opět nikoli u pacientů s ADEM.

Dětská RS může začít kdykoli, medián je 12 let věku, ovšem 30 procent onemocnění začíná u dětí mladších deseti let, 14 procent dokonce u dětí mladších šesti let. „Frekvence relapsů je téměř třikrát vyšší u roztroušené sklerózy začínající v dětství než u té začínající v dospělosti,“ řekl dr. Deiva. Dokládá to jedna ze studií, podle níž je vyšší poměr relapsů v prvních dvou letech onemocnění (ARR, annualised relapse rate, u dětí byl 1,12–2,76, u dospělých pak 0,35–1,78). Jiná práce, která se také zabývala charakteristikou RS vzniklé v dětství (Amato MP et al., Neurology 2010), zhodnotila kognici pacientů během dvouletého sledování. Ukázalo se, že 70 procent dětí mělo závažný kognitivní deficit. Větší měli pacienti ve věku 15 let a starší. Dr. Deiva konstatoval, že hlavními a současně nejproblematičtějšími symptomy RS vzniklé v dětství jsou únava (21–43 % pacientů) a deprese (17–24 % pacientů). „Děti často usínají ve třídě při vyučování, je však obtížné tyto stavy spojit s probíhajícím neurologickým onemocněním,“ uvedl.

Více než 95 procent dětských pacientů má iniciálně remitentní‑relabující průběh RS, přechod do sekundárně progresivní formy však nastává u dětské RS o zhruba deset let dříve než u dospělé RS, na druhou stranu se ale vyvíjí v čase pomaleji než u RS vzniklé v dospělosti (Renoux C et al., NEJM 2007). Tato práce rovněž zjistila, že u RS vzniklé v dětství byl medián věku, kdy došlo ke konverzi do sekundární progrese, 41 let. Osoby, které měly RS až v dospělém věku, dospěly do sekundární progrese cca o 10 let později než osoby s dětskou RS. „O dětské roztroušené skleróze víme i to, že při ní dochází k větším mozkovým lézím patrným na magnetické rezonanci, tyto léze jsou také více zánětlivé než při onemocnění vzniklém v dospělosti,“ řekl dr. Deiva. Další zobrazovací studie ukazují, že mozková atrofie, tedy zmenšení objemu mozku, postihuje bílou i šedou hmotu mozkovou a je přítomna už při první klinické prezentaci dětské RS. Po dvouletém sledování atrofie mozku akcelerovala ve srovnání se zdravými kontrolami, ale jen v případě bílé hmoty mozkové. Mozková atrofie u dětské RS koreluje s infratentoriálními lézemi a s počtem relapsů.

„Protože dětská roztroušená skleróza vyvolává časné negativní neurologické změny – s rostoucím věkem stoupá počet relapsů, T2 lézí, zmenšuje se objem mozku a rozvíjí se neurodegenerace, je klíčové nemoc včas diagnostikovat a začít s časnou léčebnou intervencí,“ zdůraznil dr. Deiva. Léčba je možná prostřednictvím nemoc modifikujících léků (interferony) nebo glatiramer acetátu (retrospektivní studie ukazují podobnou účinnost a toleranci jako u dospělých). Natalizumab, který má podle studií u dětí také srovnatelnou účinnost a bezpečnost jako u dospělých pacientů, není pro děti v Evropě zatím schválen. První schválenou léčbou pro dětskou RS u dětí starších deseti let je fingolimod, který je prvním perorálním lékem pro léčbu remitentní roztroušené sklerózy. Jde o první modulátor sfingosin‑1‑fosfátového (S1P) receptoru, který se váže na S1P receptor na lymfocytech a cestou snížení jeho exprese brání lymfocytům opustit lymfatickou tkáň a dostat se do cirkulace. Tím je redukována infiltrace centrálního nervového systému autoagresivními lymfocyty. Není cytotoxický a většina komponent imunitní odpovědi zůstává po dobu léčby nedotčena (aktivace, proliferace a efektorové funkce T buněk a B buněk). Dvě velké klinické studie fáze III prokázaly vyšší efektivitu dvou dávek fingolimodu jak ve srovnání s placebem, tak i ve srovnání se standardní léčbou interferonem beta‑1a. Mezi nežádoucí účinky patří přechodná bradykardie při zahájení léčby, proto je doporučeno monitorování srdeční frekvence a krevního tlaku po dobu šesti hodin po podání první dávky. Během léčby je třeba věnovat pozornost infekcím, jaterním funkcím a oftalmologickým změnám. Dr. Deiva ve svém sdělení popsal také výsledky post hoc analýzy studií třetí fáze s fingolimodem FREEDOMS, FREEDOMS II a TRANSFORMS (Gärtner J et al., Mult Scler J Exp Transl Clin 2018). Tato analýza ukázala, že mladí pacienti částečně profitují z léčby fingolimodem. Jím léčení pacienti měli vyšší pravděpodobnost dosažení NEDA 3 ve srovnání s nemocnými léčenými placebem nebo interferonem beta‑1a.

Studie PARADIGMS (Chitnis T et al., NEJM 2018) se rovněž zabývala srovnáním fingolimodu s interferonovou terapií – randomizovala 215 pacientů buď k fingolimodu, nebo k interferonu beta‑1a. Až 60 procent pacientů bylo iniciálně terapeuticky naivních. U fingolimodu dokončilo léčbu 94 procent pacientů a v kontrolní skupině 82 procent. Průměrný věk byl 15 let a RS trvala kolem dvou let. Fingolimod během dvouleté léčby signifikantně snižoval ARR a MRI aktivitu. Byly také zaznamenány nižší změny v objemu mozku ve srovnání s kontrolní léčbou (–0,48 % vs. –0,80 %). Řečí čísel, ARR poklesl relativně o 82 procent (p < 0,001) ve srovnání s interferonovou léčbou a byla potvrzena 53% relativní redukce nově vzniklých T2 lézí (p < 0,001) a 66% relativní redukce počtu Gd+ T1 lézí. Co se týče bezpečností léčby, nejčastějším nežádoucím účinkem byly bolesti hlavy, virové infekty horních cest dýchacích a leukopenie, tedy nežádoucí účinky známé z předchozích studií. „Trochu překvapivé bylo, že u sedmi pacientů došlo k záchvatovitým stavům, z toho šest případů bylo ve skupině léčené fingolimodem. Je otázkou, zda se jedná o specifický nežádoucí účinek. V reálné klinické praxi to zatím pozorováno nebylo. Více informací by mělo přinést následné sledování, zatím víme, že se jednalo o pacienty mladší a s kortikálními lézemi,“ konstatoval dr. Deiva.

V oblasti terapie dětské RS dále probíhají studie s teriflunomidem (studie TERIKIDS) a s BG00012, dimetyl fumarátem (studie CONNECT). TERIKIDS je dvouletá, multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná studie třetí fáze hodnotící účinnost a bezpečnost teriflunomidu podávaného denně perorálně u relabující formy dětské RS, s následující otevřenou extenzí. Studie byla zahájena v roce 2014 a kompletní výsledky by měly být známy v roce 2021.

Jak lépe rozpoznat rozvoj sekundárně progresivní RS?

Podle současných konsensů je progresivní onemocnění klinicky charakterizováno jako soustavně se zvyšující objektivně dokumentovaná neurologická dysfunkce či disabilita, u níž nedochází k jednoznačnému zotavení. Mohou se však objevit fáze stabilizace. Pokud jde o zobrazovací metody, je zavedeno nestandardizované měření progrese onemocnění pomocí MRI, nicméně hodnocení parametrů jako zvýšení počtu a objemu T1 hypointenzních lézí, ztráta objemu mozkové tkáně a změny v zobrazení magnetizačního transferu či zobrazení tenzorů difuze jsou moderní přístupy, které jsou stále zkoumány (Lublin FD et al., Eur Neurol 2014). Magnetizační transfer je technika založená na aplikaci prepulsu, který je předřazen použité sekvenci. Prepuls ovlivňuje vodíkové protony, které jsou součástí tzv. volné a vázané vody v lidské tkáni. Každá se vyznačuje jinou rezonanční frekvencí. Saturací protonů vázané vody se naruší rovnovážný stav, a tím se změní výsledný signál. Protože mezi zdravou a patologickou tkání je rozdíl v podílu volné a vázané vody, dochází ke zvýraznění patologických ložisek. Užitím magnetizačního transferu se zobrazují aktivní ložiska přibližně do stáří šesti měsíců. Zobrazení tenzorů difuze (diffusion tensor imaging, DTI) je poměrně nová technika vyšetření magnetickou rezonancí, která je v současné době jako jediná schopna zobrazit bližší strukturální detaily bílé hmoty mozku.

Jak připomněl Martin Duddy, MD, z Newcastle University ve Velké Británii, průběh RS je charakterizován stále se zvyšující a objektivně zaznamenanou neurologickou disabilitou nezávislou na relapsech. Jak už bylo uvedeno výše, může být přítomno období stability nebo superponovaných relapsů. Rozlišuje se primárně progresivní RS (progresivní průběh již od začátku onemocnění) a sekundárně progresivní RS, kdy progresivní průběh následuje po iniciálním remitentním‑relabujícím průběhu onemocnění (Thompson AJ et al., Lancet Neurol 2018). Aby mohlo být účinně zamezeno progresi onemocnění, je důležité její nástup včas rozpoznat. „Jedna ze studií si položila užitečnou otázku: jak konzistentní jsou lékaři při reklasifikování roztroušené sklerózy? U lékařů z ordinací v Britské Kolumbii v Kanadě se ukázalo, že 65 procent pacientů mělo známo skóre EDSS (Expanded Disability Status Scale) při začátku sekundárně progresivní RS. Diagnóza sekundárně progresivní RS pak byla stanovena v době, kdy EDSS bylo ≤ 3,0, v 24,6 procenta případů, při EDSS ≤ 6,0 v 80 procentech případů a EDSS ≤ 8,0 v 99,5 procenta případů. Nejvíce pacientů tedy bylo reklasifikováno v době, kdy již měli pokročilou disabilitu,“ uvedl řečník.

„Lze rozpoznat progresi před změnami v EDSS, tedy při postupném nárůstu disability?“ zeptal se dr. Duddy. Ukazuje se totiž, že pacienti mají na relapsech nezávislou disabilitu i při nízkém skóre EDSS (Kobelt G et al., Mult Scler 2017). Kobeltova studie hodnotila u více než 16 000 pacientů závažnost únavy, kognitivní obtíže a u pracujících pokles pracovní produktivity na vizuální analogové škále (VAS, 0 až 10, kdy 10 jsou nejzávažnější problémy). Únavu stupně 5 na VAS měli pacienti s hodnotami EDSS již 0–3 a VAS vyšší než 6 udávali při EDSS 4–6,5 a 7–9. Skóre VAS mezi 4–5 udávali pacienti s EDSS 4–6,5 a 7–9 v oblasti produktivity a VAS 3–4 v oblasti kognitivního fungování. Ukázalo se také, že kvalita života je ovlivněna už při nízké hodnotě EDSS. Strmě klesá počet zaměstnaných pacientů s tím, jak stoupá jejich EDSS (např. při EDSS 0 je zaměstnanost 82 procent, při EDSS 3 již jen 54 procent, při EDSS 7 jen 17 procent atd.). Kvalitativně zaměřená studie (Simmons RD et al., J Neurol 2010) ukázala, že hlavním důvodem pro ztrátu zaměstnání je u pacientů s RS únava, zhoršení kognitivních schopností, stres, horší mobilita a motorika ruky. Je potěšující, že jen necelých 18 procent pacientů bylo propuštěno nebo bylo požádáno o odchod ze zaměstnání.

Jak podotkl dr. Duddy, včasné rozpoznání progrese může být často ovlivněno obtížnou komunikací mezi lékařem a pacientem, dopady léčby na nemocného, úhradovými podmínkami nebo tím, že pacient jednoduše vstoupí do procesu léčby RS na špatném místě. Které procesy pak řídí akumulaci disability nezávisle na relapsech? Především nerozpoznané relapsy, nové subklinické léze, expandující stávající léze, zánět v normálně vypadající bílé hmotě, kortikální demyelinizace, meningeální zánět či sekundární neurodegenerace.

„Lze shrnout, že setrvale se zhoršující objektivně doložitelná neurologická disabilita je nezávislá na relapsech a není nutně definována změnou v EDSS. Progrese roztroušené sklerózy je klinická diagnóza založená na observaci a měření. Progrese roztroušené sklerózy není způsobena jen jedním patologickým procesem, řídí ji zánětlivé a nezánětlivé změny,“ uzavřel dr. Duddy.

„Nová roztroušená skleróza“

Prof. Amit Bar‑Or z University of Pennsylvania v americké Filadelfii uvedl, že v současnosti se ujímá slova předpoklad, že kombinace časnější diagnostiky a léčby a péče orientované na individuální potřeby pacienta budou měnit výsledky pacientů s RS a snižovat dlouhodobá rizika a komplikace tohoto onemocnění. „Chceme‑li poskytovat tu nejlepší péči v každém stadiu onemocnění a napříč spektrem roztroušené sklerózy, musíme zvážit individuální nenaplněné potřeby našich pacientů. Současným modelem péče o pacienty s roztroušenou sklerózou je personalizovaná a precizní medicína, která je založena na integraci reportování orientovaného na pacienta, prospektivního monitoringu klinického hodnocení a zobrazovacích vyšetření,“ popsal prof. Bar‑Or. Dodal, že jde zkrátka o péči šitou na míru, která ovšem není novinkou. Tento přístup sklízí ovoce v podobě pokroků v analýze dat, nových digitálních nástrojů nebo nových markerů aktivity RS. Všechny pomohou lépe porozumět pacientovi a jeho nemoci, lépe ji sledovat a lépe řešit individuální potřeby nemocných osob v čase. „Mluvíme o takzvané nové roztroušené skleróze. Cílem už není snížit aktivitu nemoci jen ‚průměrně‘. Cílem je zastavit nová poškození u všech typů RS včetně primárně a sekundárně progresivní. Tento přístup samozřejmě vyžaduje pravidelné a důsledné monitorování onemocnění,“ konstatoval prof. Bar‑Or. Dodal, že inovativní přístup k péči o pacienty s RS musí být podložen lepším pochopením preferencí nemocného a průběhu jeho onemocnění.

Pacienti s RS trpí širokou škálou symptomů (deprese, úzkosti, zhoršená kognice, bolestivé poruchy zraku, dvojité vidění, ztuhlost svalů a bolestivé spasmy, nemotornost, poruchy spánku a řeči, závratě, sexuální obtíže, inkontinence, třes, emocionální dysbalance atd.). F. Patti et al. (Neuroepidemiology 2014) provedli průzkum dopadu RS na život pacientů mladších 35 let. Z 200 respondentů až 86 procent mělo sníženou schopnost pracovat nebo studovat, 68 procent muselo ukončit některé sociální aktivity a koníčky a 72 procent potřebovalo pomoc druhé osoby. RS si lze představit jako ledovec: pod vodou plavou subklinické procesy (koncentrace neurofilament v séru a likvoru, léze v bílé a šedé hmotě mozkové aktuálně nedetekovatelné pomocí standardních MRI metod, atrofie mozku, léze v bílé hmotě rozpoznatelné pomocí standardních MRI metod). Nad vodou čnějí klinické známky (pacientem reportované výsledky, nedetekované relapsy, relapsy, progrese disability). Pravidelné monitorování klinické a subklinické aktivity RS pomůže rozpoznat suboptimální kontrolu onemocnění, včetně přechodu remitentní‑relabující RS do progresivní RS.

Prof. Bar‑Or doporučil nový nástroj pro monitoraci RS – online dotazník MSProDiscuss vhodný pro běžnou klinickou praxi, který edukuje a pomáhá pochopit progresi remitentní‑relabující RS do sekundárně progresivní RS. Nástroj je určen pro odborníky věnující se léčbě RS, podporuje ale také interakci lékař–pacient. Pracuje s informacemi o pacientovi za posledních šest měsíců, pomáhá zahájit diskusi na téma přechodu do sekundárně progresivní RS. Pilotní verze byla testována a validována skutečnými lékaři v reálné klinické praxi. Nástroj je možné stáhnout na internetu zdarma (viz rámeček).

Vývojem procházejí i biomarkery pro monitoring procesu, jakým RS poškozuje CNS: v centru zájmu jsou např. neurofilamenta v séru a likvoru, jejichž koncentrace mohou odrážet stupeň poškození neuronů a axonů. Hodnocení ztráty objemu mozkové tkáně je dalším markerem progrese, neboť u pacientů s RS dochází k abnormální atrofii mozku, která progreduje v průběhu trvání onemocnění. Nabízejí se i nové metody MRI vyšetření, jež pomáhají pochopit progresi RS: chronická aktivita lézí je patologickou známkou progresivní RS. Zajímavou kapitolu představují pomalu expandující/rozvíjející se léze (SEL). Ty odrážejí chronický úbytek tkáně při absenci současně probíhajícího akutního zánětu. Zvýšený počet SEL byl nalezen u pacientů s primárně progresivní RS ve srovnání s relabující RS (Elliot C et al., Mult Scler 2018). SEL mohou představovat MRI korelát chronicky aktivních RS lézí (tzv. doutnající zánět). Jejich detekce může pomoci identifikovat progresivní průběh choroby.

Co vše výše uvedené znamená pro pacienta s RS? Jakkoli se rozvíjejí zobrazovací a laboratorní metody hodnocení progrese RS, vracíme se zpět k personalizované medicíně. Každý pacient má jiné léčebné priority, které by měly být klinicky zhodnoceny. Pro někoho může být prioritou účinnost, pak je žádoucí akceptovat vyšší riziko léčby za cenu vyšší efektivity. Prioritou pro někoho jiného může být bezpečnost, pak je preferováno pohodlnější užívání medikace, která je dlouhodobě bezpečná. Další prioritou může být způsob podání, pak je volbou lék s jednoduchým podáváním, dávkováním a monitorací. Jinak řečeno, personalizovaná léčba RS znamená vyrovnanou kontrolu choroby (rovnováhu mezi benefitem a rizikem terapie), biomarkerů, které řídí léčebnou odpověď, a pacientovy preference a priority.

Jak tedy co nejlépe naplnit potřeby jednotlivých pacientů s RS? Komunikovat s nimi. Brát v potaz pacientem uváděné výsledky. Provádět rutinní klinické a MRI hodnocení. Vědět, že nové technologie mohou podpořit precizní medicínu (např. online nástroje) a že se rozvíjejí nové možnosti MRI hodnocení (SEL, atrofie mozku, objem šedé hmoty mozkové, objem míchy) a nástroje biologické povahy, jako jsou např. koncentrace neurofilament.

 

 

 

Soutěže pro publicisty a fotografy

pair-3852277__340

 

 

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany vyhlašuje XXVI. ročník Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografickou soutěž Navzdory bariérám. 

Cena i fotografická soutěž jsou vyhlašovány s cílem upoutat pozornost médií k tématu zdravotního postižení a jejich prostřednictvím pozitivně ovlivňovat mínění a postoje veřejnosti vůči lidem se zdravotním postižením.

 

Cena VVZPO za publicistické práce

Cena je udělována za publicistické práce na téma zdravotní postižení ve třech kategoriích – televizní, rozhlasové a tiskové. Ve všech kategoriích mohou být díla uveřejněna také prostřednictvím internetu. Přihlásit lze dílo publikované od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019.

Publicistická díla lze přihlašovat do 30. září 2019 (rozhoduje razítko podací pošty nebo osobní doručení do podatelny Úřadu vlády ČR) na adresu:

Úřad vlády ČR
Sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

Dílo se předkládá ve 3 kopiích.

Nebo je možné zaslat přihlášku i díla v elektronické podobě na email valeskova.petra@vlada.cz.

Bližší informace a podmínky pro přihlášení naleznete v Propozicích Ceny VVZPO.

 

Fotografická soutěž na téma Navzdory bariérám

Do fotografické soutěže mohou být přihlášeny takové fotografie, které nejlépe zobrazují okamžiky, kdy člověk se zdravotním postižením překonal stávající bariéry, ať už architektonické, informační nebo i mezilidské.

Dílo se přihlašuje do soutěže na sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, a to na email fotosoutez@vlada.cz do 15. října 2019. Fotografie se zasílají ve formátu JPG ve velikosti max. 6 MB. Přihlásit se mohou profesionálové i amatéři z České republiky. Do soutěže budou přijaty od každého autora maximálně 3 snímky.

Bližší informace internetových stránkách Výboru.

 

 

Z rukou už mi padají věci, říká ke své nemoci Bělobrádek

 

Projevy roztroušené sklerózy už jsou u Pavla Bělobrádka zřetelné. Poslanec a bývalý předseda KDU-ČSL to řekl v našich ranních Třech Impulsech na tělo.

 

Kvůli nemoci musel například přestat hrát na kytaru, protože ho přestávají poslouchat prsty na rukou. "Já jsem rád, že jsem nějak soběstačný, protože z těch rukou už mi padají klíče, mobily, rozlévám skleničky s pitím a podobně. Taky cit i ta šikovnost se z rukou vytrácí.

 

Verdikt o roztroušené skleróze je ale nutné brát sportovně. Když lékaři před lety diagnostikovali tuto nemoc Pavlu Bělobrádkovi, tak to z lidí ve svém okolí vzal nejlépe. Bělobrádek připouští, že roztroušená skleróza člověku změní celý život, není dobré to ale brát tragicky. "Nemá smysl se obviňovat, nebo propadat nějaké trudomyslnosti, protože je to fakt, který se nedá změnit. Dá se ale mnohé uspořádat tak, aby člověk prožil poměrně kvalitní život, který ho sice bude omezovat, ale rozhodně život nekončí a stojí za to ho žít dál." Právě v těchto dnech Nadační Fond Impuls v rámci akce Rozsviťme Česko sadí za každého nového nemocného jednu slunečnici. Roztroušenou sklerózu v posledním roce lékaři diagnostikovali sedmi stům pacientů.

 

 

 

 

 

Video příběh “Jak mi ereska změnila život”

Zapojte do naší videosoutěže „Jak mi ereska změnila život“. Cenou bude týdenní pobyt pro celý tvůrčí tým v Lázních Teplice. 

Video můžete natočit sám/sama nebo si k tvůrčí práci přizvat až tři osoby. Kreativitě se meze nekladou – vyhrajte si se scénářem, můžete používat třeba i efekty.

Video musí mít maximálně 90 sekund a stačí natočit ho na mobil a nastříhat v nějaké běžně dostupné aplikaci. Hotové video nám zašlete nejpozději do 21.9.2019 na adresu soutez@inspirante.cz Videa pak bude posuzovat nezávislá porota.

Do emailu, prosím, uveďte také plná jména, věk všech členů tvůrčího týmu (max. 4 osoby) a město, ze kterého jste. Jméno, věk  a zaslané video příspěvky mohou být použity v rámci propagace.

Všechna zaslaná videa budou moci být použita na www.aktivnizivot.cz a k propagaci projektu na sociálních sítích, v médiích nebo při veřejných projekcích. 

Máte nějaké dotazy? Napište na email info@aktivnizivot.cz

Těšíme se na Vaše video!

Soutěž organizuje Aktivnízivot.cz za podpory společnosti Merck spol.s r.o. Ceny do soutěže věnuje partner projektu Revenium, z.s.

 

 

Informační dopis - Lemtrada

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) ve spolupráci se společností Sanofi Genzyme, v souladu s požadavky ze strany Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), by Vás rád informoval o upozornění na omezení používání léčivého přípravku Lemtrada.

pdf.pngInformační dopis - Lemtrada.pdf, soubor typu pdf, (158,11 kB)

Odbor farmakovigilance
24. 4. 2019

 

 

Práva pacientů a jak se jich domoci

 

Publikace ve formátu A5 přehledně popisuje na 24 stranách, jaká všechna práva mají čeští pacienti, resp. všichni pojištěnci, jako například právo na informace o zdravotním stavu, dříve vyslovené přání, second opinion (právo na druhý názor jiného lékaře) a řadu dalších.

 

Publikaci vydala nezisková organizace Průvodce pacienta, z.ú.

 

„Práva pacientů jsou výdobytkem posledních dvou desetiletí, a přesto domoci se jich vždy a všude není lehké. Tato brožurka by měla pomoci pacientům a jejich blízkým orientovat se v těchto právech a poskytnout návod, jak je naplňovat, případně s pomocí koho lze počítat,“ uvádí ředitelka Průvodce pacienta, z.ú., PhDr. Ivana Plechatá.

 

Ale také radí, jak postupovat při podání žádosti, stížnosti či žaloby, vysvětluje, jaké jsou bariéry v dostupnosti léčby a jak se domoci léčby běžně ze zdravotního pojištění nehrazené na tzv. paragraf 16 včetně aktuální metodiky Všeobecná zdravotní pojišťovny pro postup dle tohoto ustanovení.

 

Brožura rovněž vymezuje tenkou hranici mezi zákonnou normou a etikou ve zdravotnictví. Také doplňuje přehled organizací, na něž se mohou potřební obrátit s žádostí o pomoc, a odpovědi na často kladené dotazy. 

 

„Ne všechny vztahy mezi pacientem a zdravotníkem mohou být upraveny zákony a také́ většina konfliktů, nedorozumění́, napětí́ či stresu není způsobena porušováním zákonů̊ nebo práv pacienta, ale neschopností vzájemně̌ komunikovat, neschopností pochopit postavení a situaci toho druhého či jen nedostatkem slušného chování,“ upozorňuje PhDr. Plechatá.

 

Na publikaci se vedle PhDr. Ivany Plechaté autorsky podílely Mgr. Šárka Slavíková z neziskové organizace Amelie, z.s., a Ing. Marcela Alföldi Šperkerová ze společnosti Chytrý pacient s.r.o.

 

Nádhernými ilustracemi brožuru ozdobila přední česká ilustrátorka Maria Makeeva.

 

Brožura ke stažení ZDE

 

Zdroj: Helpnet.cz

 

 

Odlišnost únavy při RS a pohled fizioterapeuta

Únava je jedním z nejčastějších příznaků roztroušené sklerózy (RS). Únava při RS se však výrazně liší od běžné únavy nebo vyčerpání, které se mohou objevit u osob bez RS, protože svým rozsahem a intenzitou neodpovídá vykonávaným činnostem.

Management únavy je založen na co nejlepším využití dostupné energie a vyžaduje, aby se osoba postižená únavou naučila lépe si rozvrhnout tempo činností a určovat priority při všech prováděných aktivitách.

Únava při RS pohledem fyzioterapeuta

Nadměrná únava je velmi častý příznak RS, který pacienty velmi výrazně omezuje v pracovních, ale i osobních aktivitách. Tento příznak se může vyskytovat u pacientů nově diagnostikovaných i u těch, kteří s RS žijí již dlouho. Vlivem únavy dochází často k omezování sportovních a pohybových aktivit. To však vede k dalšímu snižování kondice a svalovému oslabení, které pak následně vedou k ještě hlubší únavě. Bohužel neexistuje žádná osvědčená cílená farmakoterapie únavy. Studie však ukazují pozitivní efekt pravidelné pohybové aktivity na snížení únavy. Mezi nejčastěji doporučované pohybové aktivity patří aerobní trénink, posilování nebo například cvičení jógy. Zatímco aerobní trénink pomáhá především díky celkovému zlepšení kondice a zdatnosti, cvičení jógy působí pozitivně díky zklidnění a relaxaci. Všechny typy cvičení pak posilují svaly (i když různým způsobem). Každý si tedy může zvolit takovou formu cvičení, která mu lépe vyhovuje. Je možné začít také pouze s pár minutami cvičení a postupně prodlužovat. Také bývá zpočátku snazší zařazovat kratší cvičební přestávky. Doporučuje se tedy vyzkoušet různé typy cvičení a najít si pro Vás vhodný typ a intenzitu cvičení, které Vám bude nejlépe vyhovovat. Důležité však je, nesnažit se únavu překonat-přecvičit, což obvykle vede ještě k většímu vyčerpání.

Kromě pravidelného pohybu je také důležité tzv. “šetření energií“. Toto šetření spočívá v první řadě ve stanovení priorit (které úkoly a činnosti opravdu musíte splnit a které je možné odložit). Při tomto stanovování priorit rovnou můžete určit úkoly a aktivity, které můžete delegovat na své okolí. Vzhledem k tomu, že únava je pro Vaše okolí „neviditelný“ příznak RS je pro ně často obtížné ho pochopit. Proto je důležité Vašim blízkým sdělit, kdy jste unavený/á a potřebujete klid (z jejich pohledu to totiž může vypadat, že se na ně zlobíte nebo že máte depresi apod.). Vaši blízcí budou ve většině případů rádi, když Vám budou moci s některými činnostmi pomoci. Dále je důležité si své úkoly a aktivity plánovat: tak abyste neměli příliš náročných aktivit za sebou nebo v jednom dni. Vyplatí se proto vždy si naplánovat např. týdenní povinnosti v předstihu. Také může pomoci seznámit se s různými pomůckami nebo službami, které Vám mohou aktivity usnadnit a energii tak ušetřit i pro další volnočasové činnosti.

Únavu také velmi prohlubuje stres. Proto doporučujeme vyzkoušet si i různé relaxační techniky a najít si tu, která Vám nejlépe vyhovuje, abyste ji v případě potřeby mohli využít. Pro někoho může být vhodné i poradit se s psychologem nebo psychoterapeutem, aby Vám pomohl eliminovat Vaše stresové situace (např. vlivem konfliktů v zaměstnání, v rodině apod.).

Problematika únavy je velice složitá, u každého individuálně různá a může být ovlivněna mnoha faktory, proto je dobré poradit se o Vaší situaci se zdravotníky (neurolog, fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, psychoterapeut nebo zdravotní sestra). Užitečné typy také můžete najít na některých spolehlivých webech pacientských organizací.

Mgr. Klára Novotná
Fyzioterapeut RS centra Neurologické kliniky a 1.LF UK a VFN v Praze

Co je to únava při RS?

Únava při RS se zcela liší od pocitu únavy nebo vyčerpání, které se vyskytují u zdravých osob po namáhavé fyzické činnosti nebo po náročném pracovním dni. Často se jedná o náhlou ztrátu energie a neschopnost pokračovat v dané činnosti. Únava může být fyzická nebo duševní nebo obojí současně. Na rozdíl od běžné únavy nelze únavu při RS snadno „překonat“, „přemoci se a pokračovat dále“. Únavu při lze překonat nelze a doba regenerace bývá obvykle mnohem delší.

Únava jako „neviditelný" projev RS je někdy nesprávně vnímána ze strany rodinných příslušníků, přátel nebo kolegů, kteří se mohou domnívat, že máte depresi nebo se jenom dostatečně nesnažíte. Je těžké chápat dopad únavy a její vysilující charakter, dokud takovou únavu sám/a nezažijete. Nadměrná únava tak bývá hlavní příčinou ukončení práce nebo zkrácení pracovní doby.

Je možné, že během záchvatů únavy se vaše příznaky RS zhorší, ale po odpočinku se opět zlepší. Únava může také ovlivňovat kognitivní symptomy, jako jsou problémy s krátkodobou pamětí, koncentrací nebo nacházením slov. Lidé s RS, kteří zvýšenou únavou trpí uvádějí, že během záchvatů únavy je pro ně těžší „jasně uvažovat“.

Osoby s RS popisují pocit únavy různým způsobem.

 • Připadám si, jako bych spadl/a do písku nebo do bažiny – je to takový hustý, těžký a trýznivý pocit, ale pokud se pokouším únavu překonat, zažívám pekelnou bolest, která mi znemožňuje dýchat.
 • Při únavě mám pocit, že jsem úplně na dně, jako kdybyste se snažili jít proti proudu po krk v hluboké, blátivé řece v těžkém, mokrém oblečení s nákupními taškami plnými kamení.
 • Při únavě mám pocit, jako bych byl nafukovací a někdo mi vytáhnul ventilek!
 • Únava je u mě spojená s pocitem těžkosti a vyčerpání. Je obtížné se soustředit a vstřebávat nové myšlenky, často jsem zmatený, hledám správná slova a zapomínám věci.
 • V některých dnech se dokážu překonat, vstanu a funguji skoro normálně. Jindy nejsem schopen ani vstát.
 • Zjistil jsem, že nikdo, ale opravdu nikdo, kdo nezažil únavu při roztroušené skleróze, nemá ani ponětí o jejím rozsahu a intenzitě.

Citáty převzaté z knihy od nadace MS Trust Living with fatigue (Život s únavou).

Co způsobuje únavu při RS?

Příčiny únavy při RS nejsou dobře známy. Předpokládá se, že únava je způsobena kombinací různých faktorů, částečně je zapříčiněna samotnou roztroušenou sklerózou (tzv. primární únava) a částečně jinými faktory (sekundární únava), které mají na jedince s RS větší dopad než na pacienty bez tohoto onemocnění.

Předpokládá se, že primární únava je způsobena poškozeným přenosem nervových vzruchů z mozku a míchy, které musí překonat oblasti nervu s porušenými nervovými obaly způsobené RS. Vaše tělo potřebuje k daným činnostem více energie, a to vede k nárůstu únavy. Únava je často také spojena se slabostí svalů. Oslabené svaly pracují méně efektivně, což opět vyžaduje větší množství energie. Únavu při RS může zvyšovat také teplo, a je tedy možné, že se vaše příznaky zhoršují během horkého letního počasí, nebo dokonce po horké sprše nebo po teplém jídle.

Sekundární únava je způsobena dopady RS na život pacienta. Únavu mohou zhoršovat například další příznaky RS, jako jsou depresebolest, poruchy spánku v důsledku křečí nebo častější chození na toaletu. Únava může také vznikat jako vedlejší účinek různých léků nebo v důsledku nečinnosti, stresu, špatné stravy nebo infekce. Únavu mohou vyvolávat nebo zhoršovat i případné jiné zdravotní problémy.

U většiny osob trpících zvýšenou únavou vzniká únava kombinací několika faktorů. Léčba by se tedy na prvním místě měla zaměřit na odhalení těchto faktorů, které přispívají k vaší únavě, a nalezení přístupu k jejich zvládání.

Kolik lidí s RS je postiženo únavou?

I když je únava jedním z nejčastějších příznaků RS, není jasné, kolik lidí je únavou postiženo. Četnosti hlášené ve výzkumu se do značné míry liší, od více než poloviny všech pacientů s RS až po téměř všechny postižené s RS (96 %).

Co mám dělat, když trpím únavou?

I když je nepravděpodobné, že by únava zcela vymizela, existují určité věci, které můžete udělat pro snížení jejího dopadu na váš každodenní život.

Zvládání únavy zahrnuje různé techniky „šetření energie“ a pak také postupy, jak energii co nejefektivněji využít. Dosažení té správné rovnováhy mezi šetřením mezi aktivitami a odpočinkem, je proces učení se metodou pokusu a omylu. Zpočátku můžete mít pocit, že ztrácíte kontrolu nad určitými oblastmi svého života, zejména pokud jste byli zvyklí dělat vše bez omezení. Určitý čas na přizpůsobení se situaci potřebují i rodinní příslušníci a kolegové, zejména pokud Vám mají pomáhat při zvládání každodenních činností.

Hlavním aktérem při zvládání únavy je samotná osoba s RS. U únavy to platí snad ještě více než u jakéhokoli jiného symptomu RS. Zdravotničtí pracovníci, jako jsou lékaři, ergoterapeuti, fyzioterapeuti nebo zdravotní sestry, vám mohou pomoci najít způsob, jak únavu zvládat. Záleží však na Vás a na Vašich životních prioritách a aktivitách.

Maximalizace energie

Spánek

Špatný spánek bývá u onemocnění RS velmi častou obtíží. Studie naznačují, že poruchami spánku je postižena přibližně polovina pacientů s RS. Možnosti léčby spočívají v nalezení příčin, které mohou špatný spánek způsobovat, a dále ve vytváření dobrých spánkových návyků. Díky těmto technikám může postupně dojít ke zkvalitnění spánku a následně díky lepšímu odpočinku také ke zvýšení hladiny energie i kvality života.

Přečtěte si více informací o spánku.

 

Citlivost na teplo

Zvýšení teploty (přehřátí) je častou příčinou zhoršení únavy. Když dojde k ochlazení těla nebo k poklesu okolní teploty, tyto obtíže obvykle rychle odezní. Zde mohou také pomoci ochlazovací techniky.

Přečtěte si více informací o citlivosti na teplo.

Nálada

Pocit špatné nálady je u pacientů s RS častý. Může vést ke ztrátě energie a motivace a prohloubit tak únavu. Pokud máte problémy s náladou, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře nebo psychologa/psychoterapeuta/psychiatra a požádejte o pomoc s vyhledáním vhodné léčby.

K přerušení špatné nálady lze také použít následující postupy:

 • provádění příjemnějších věcí, jako je např. pravidelné cvičení nebo nová aktivita
 • prodiskutování problémů s ostatními lidmi – ať už se jedná o členy odborných nebo podpůrných skupin zaměřených na RS nebo pouze o blízké osoby, s nimiž dokážete otevřeně hovořit
 • aktivní vyhledávání informací a doporučení ohledně problémů, které Vás trápí
 • hledání způsobů, jak myslet pozitivněji, ať už neformálně nebo na základě předepsaných postupů, jako je trénink koncentrace a relaxace nebo psychoterapie (např. kognitivní behaviorální terapie (CBT)). To může být obtížné a časově náročné a vyžaduje to pevnou vůli, zejména v případech, kdy se potýkáte s únavou nebo depresí, ale jejich dosažení vám může pomoci ke zlepšení schopnosti zvládat náročné situace.

Přečtěte si další informace o koncentraci a kognitivní behaviorální terapii (CBT).

 

Stres

Stres je běžnou a nevyhnutelnou součástí života a všechny jeho zdroje odstranit nelze. Existují však způsoby, jak stres lépe zvládat. K těmto způsobům patří například rozpoznání jeho účinků, identifikace jeho zdrojů a přijetí opatření k odstranění nebo snížení jeho příčin.

Přečtěte si více informací o stresu.

 

Relaxace

Pravidelná relaxace vám pomůže snížit napětí ve svalech, snížit krevní tlak a zpomalit srdeční frekvenci. Relaxace podporuje lepší spánek, zvyšuje prospěch z odpočinku v průběhu dne a pomáhá zvládat stresové situace.

Přečtěte si více o relaxačních technikách.

Stravování a výživa

Špatná strava nebo špatné stravovací návyky vás mohou připravit o energii, kterou potřebujete ke zvládání různých situací v průběhu dne. Zdravá a dobře vyvážená strava s velkým množstvím ovoce a zeleniny a malým obsahem tuku, soli nebo cukru zajišťuje tu nejlepší energetickou hladinu. Vhodná je také snaha o udržení zdravé hmotnosti, protože nadváha nebo podváha může únavu zvyšovat.

Přečtěte si více o stravování a výživě.

 

Zdatnost a pohyb

Únavu zvyšuje nedostatečná pohybová aktivita. Svaly, které nejsou pravidelně zapojovány, ochabují a oslabují se a následně pak k plnění úkolů potřebují více energie. Pravidelné každodenní cvičení je základním prvkem zdravého životního stylu.

Přečtěte si více o tělesných aktivitách.

Léky

Únavu mohou také zhoršovat některé léky. To se může vztahovat na všechny kategorie léků bez ohledu na to, zda se používají k léčbě RS či nikoli. Co se týče léků na symptomy RS, tak ty, které jsou na křeče, ztuhlost a bolest, jsou často spojeny s nárůstem únavy. V takových případech je vhodné požádat lékaře nebo lékárníka o kontrolu léků, která odhalí případné problémy i nabídne možná řešení.

Využití energie tím nejúčinnějším způsobem

Kromě zvyšování množství energie je dalším důležitým prvkem pro zvládání únavy co nejúčinnější využití energie.

Využití energie tím nejúčinnějším způsobem

Kromě zvyšování množství energie je dalším důležitým prvkem pro zvládání únavy co nejúčinnější využití energie.

 To zahrnuje:

 • Plánování – přemýšlejte o tom, čeho můžete dosáhnout, a nezabývejte se příliš překážkami. Plánujte aktivity, o kterých víte, že jsou energeticky náročné, s dostatečným časovým předstihem a dbejte na jejich vyváženost s aktivitami, které vyžadují méně energie. Plánování je vhodné v horizontu dnů, týdnů nebo měsíců. Dbejte na to, abyste vykonávali nejen běžné denní povinnosti, ale také některé osobní, společenské a zábavné činnosti, které vám pomohou udržet si dobrou náladu.
 • Stanovování priorit a delegování úkolů – oddělte to, co je třeba udělat, od aktivit, které by za vás mohli vykonat jiní lidé.
 • Strategie pro účinné využití energie – přehodnoťte všechny aktivity a ověřte, zda existují způsoby, jak je provádět úsporněji.
 • Rozvržení vhodného tempa aktivit – provádějte činnosti rychlostí, která Vám je příjemná, a plánujte si přestávky i odpočinek.

Zkoušejte různé postupy, dokud nenaleznete takový, který vám bude vyhovovat. Je možné, že s využitím těchto technik budete v konečném důsledku provádět méně činností než dřív, avšak díky úspoře energie můžete získat víc, když se budete zabývat pouze těmi činnostmi, které jsou pro vás důležité.

Kniha Living with fatigue (Život s únavou) od nadace MS Trust je založena na programu pro zvládání únavy.

Jaké existují způsoby léčby únavy?

V některých případech lze k léčbě únavy použít léky. Nicméně léky samy o sobě nejsou řešením únavy a měly se používat spolu s dalšími postupy na její zvládání. Vzhledem k tomu, že vaše únava může být způsobena kombinací různých faktorů, budete potřebovat komplexní posouzení základních příčin. Pokud jsou součástí vaší únavy například poruchy spánku nebo nedostatek tělesné zdatnosti, tak jakákoli léčba, která tyto skutečnosti nezohledňuje, bude užitečná přinejlepším pouze částečně.

 

 

 

 

Naklíčený česnek

 

 

 

Máte roztroušenou sklerózu?

Tak se zapojte do naší videosoutěže „Jak mi ereska změnila život“. Cenou bude týdenní pobyt pro celý tvůrčí tým v Lázních Teplice. Video můžete natočit sám/sama nebo si k tvůrčí práci přizvat až tři osoby. Kreativitě se meze nekladou – vyhrajte si se scénářem, můžete používat třeba i efekty.

Video musí mít maximálně 90 sekund a stačí natočit ho na mobil a nastříhat v nějaké běžně dostupné aplikaci. Hotové video nám zašlete nejpozději do 21.9.2019 na adresu soutez@inspirante.cz Videa pak bude posuzovat nezávislá porota.

Do emailu, prosím, uveďte také plná jména, věk všech členů tvůrčího týmu (max. 4 osoby) a město, ze kterého jste. Jméno, věk  a zaslané video příspěvky mohou být použity v rámci propagace.

Všechna zaslaná videa budou moci být použita na www.aktivnizivot.cz a k propagaci projektu na sociálních sítích, v médiích nebo při veřejných projekcích. 

Máte nějaké dotazy? Napište na email info@aktivnizivot.cz

Těšíme se na Vaše video!

Soutěž organizuje Aktivnízivot.cz za podpory společnosti Merck spol.s r.o. Ceny do soutěže věnuje partner projektu Revenium, z.s.

 

 

ÚP ČR radí: Jak se vyhnout frontám

Stejně jako každé čtvrtletí, musí příjemci příspěvku na bydlení doložit i od letošního ledna do konce března 2019 příjmy a uhrazené náklady za 4. kvartál roku 2018. Tyto podklady jsou nutné pro posouzení trvání nároku na tuto dávku, a to od 1. 1. 2019. Dodat potřebné doklady budou muset v nadcházejících měsících také klienti, kteří pobírají přídavek na dítě. Žadatelé ale nemusí trávit hodiny čekáním ve frontách.

 

Osobní návštěva kontaktního pracoviště ÚP ČR není vždy nutná. Vyplněné žádosti mohou lidé podávat i jinou cestou - přes podatelnu ÚP ČR, poštou či prostřednictvím datové schránky.

Pokud bude třeba cokoli doplnit nebo upravit, zaměstnanci úřadu už pak žadatele sami zkontaktují prostřednictvím písemné Výzvy k doložení náležitostí nezbytných pro přiznání nároku na dávku.

Doloží-li klinet podklady pro nárok na dávku ve stanoveném termínu, na dané čtvrtletí o ni nepřijde. Na vyřízení tak má delší dobu než jen prvních několik dní na začátku kvartálu. „Doporučujeme klientům nespěchat na ÚP ČR hned v prvních dnech nového čtvrtletí. Požádat o příspěvek na bydlení nebo doložit potřebné podklady pro výplatu přídavku na dítě je možné až tři měsíce zpětně. Na ÚP ČR je tedy možné dostavit se nejen v průběhu ledna, ale i února a března,“ upozorňuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Potřebné formuláře pro vyřízení jednotlivých dávek státní sociální podpory jsou k dispozici na Integrovaném portálu MPSV (http://portal.mpsv.cz/forms), kde si je lidé mohou stáhnout a v klidu domova vyplnit.

„Abychom klientům ještě více usnadnili a urychlili vyřizování žádostí o dávky státní sociální podpory, umístili jsme na webové stránky Úřadu práce ČR (http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/vzory-vyplnenych-formularu) také vzory vyplněných formulářů. Ty jsou samozřejmě k dispozici i na všech kontaktních pracovištích ÚP ČR,“ doplňuje ředitelka Odboru pro sociální věci Generálního ředitelství ÚP ČR Zdeňka Cibulková.

V rámci proklientského přístupu nabízí Úřad práce ČR též možnost objednat se na určitý termín. Na některých pracovištích je možné tak učinit online či si telefonicky sjednat další termín návštěvy. Bližší informace a kontakty na příslušné zaměstnance jsou dostupné na webových stránkách jednotlivých kontaktních pracovišť ÚP ČR (www.uradprace.cz).

„V případě rodičů s malými dětmi, těhotných žen nebo osob se zdravotním postižením apod. pomáhají s jejich rychlejším odbavením pracovníci informačních center či asistenti prevence kriminality,“ shrnuje Kateřina Sadílková.

Na vybraných kontaktních pracovištích ÚP ČR fungují informační centra. Také jejich pracovníci pomohou klientům s vyplněním žádosti. Žadatelům poradí v případě nejistoty při vyplňování i specialisté ÚP ČR, ke kterým si přišli podat žádost.

V neposlední řadě se pak lidé mohou obracet s obecnými dotazy, nebo pokud si nevědí rady s vyplněním konkrétního formuláře, na Call centrum ÚP ČR. Jeho operátoři jsou zájemcům k dispozici denně, a to v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin na telefonním čísle 844 844 803.

Zájemci mohou své dotazy posílat také elektronickou cestou na e-mail kontaktni.centrum@mpsv.cz či callcentrum@mpsv.cz.

Lidé mohou do Call centra ÚP ČR psát a volat i v případě, že budou potřebovat radu týkající se zprostředkování zaměstnání, evidence na ÚP ČR, podpory v nezaměstnanosti nebo rekvalifikace. Vzhledem k povinnosti mlčenlivosti mohou operátoři poskytovat informace v obecné rovině. Pokud někdo potřebuje řešit konkrétní záležitosti, je třeba obrátit se na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR

 

 

 

Nová možnost poradit se s odborníky

Revenium a redakce magazínu Inspirante od prosince spouští novou sekci – Poradny Revenia. Potřebujete se bezplatně poradit s odborníky o tématech souvisejících se zdravotním postižením? Orientovat se v nové životní situaci? Nasměrovat na experty? Bude tu právě pro Vás.

 

Jak bude vše na www.inspirante.cz fungovat?

 

Na mailové adresy odborníků je možné zaslat otázky a oni Vám na ně odpovědí. Nejzajímavější a obecná témata najdete posléze i na stránkách Inspirante. Jednou měsíčně bude také vždy jeden z  odborníků účastníkem online chatu v reálném čase. První se uskuteční ještě před vánočními svátky v pátek 14. prosince.

 

Jaké poradny se chystají? Budou čtyři a postupně se přidají další.

 

 

Zasláním dotazu do jedné z poraden Revenia souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Nejzajímavější dotazy mohou být anonymně zveřejněny.

Rádce postupně představíme. Už dnes můžeme představit studentku práv a výraznou spolupracovnici Revenia, Nicole Fryčovou. Zveme Vás ke čtení jejího profilu.

 

Nicole Fryčová

 

Momentálně jsem studentkou 4. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Právo je všude kolem nás, reguluje naše životy, setkáváme se s ním každý den a je krásné mu hlouběji porozumět, i proto bylo studium práv mojí první a jedinou volbou, kam se vydat po studiu gymnázia. Prostřednictvím práva mohu pomoci ostatním lidem, kteří se zrovna ocitli v nějakých náhlých nesnázích nebo obtížnější etapě života. Mezi má oblíbená právní odvětví patří pracovní a občanské právo, právo sociálního zabezpečení, zdravotnické právo i ústavní a trestní právo. Velmi mě zajímá proces získávání příspěvku na kompenzační pomůcky, vyřizování příspěvku na péči a invalidní důchody.

 

Tip: přečtěte si také rozhovor Nicole Fryčová: Jít si za snem má cenu

 

 

Nová pravidla pro úhrady zdravotnických prostředků

Novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění schválil Senát Parlamentu ČR, zbývá podpis prezidenta. Novela zajistí širokou dostupnost pomůcek pro pacienty.

Senát Parlamentu ČR dnes schválil novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která přináší nový systém úhrad zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz. 

„Apeloval jsem na kolegy v Senátu, že jde o prioritu, která má velký význam pro pacienty – a oni moji výzvu vyslyšeli. Věřím, že pan prezident novelu podepíše co nejdříve, aby mohla vejít v účinnost hned od začátku příštího roku, jak je potřeba,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Nová úprava zákona zajistí širokou dostupnost plně hrazených zdravotnických prostředků a zároveň minimalizuje ekonomické dopady do systému veřejného zdravotního pojištění.

 „Pacienti se dočkají celé řady pozitivních změn. Zpřesněním právní úpravy budou mít plně hrazeno větší spektrum zdravotnických prostředků, tedy i těch, které byly dosud hrazeny se spoluúčastí 25 % z ceny skutečně uplatněné vůči pojištěnci. Přijetím novely navíc předejdeme nárůstu spoluúčasti na straně pojištěnců v řádu stovek milionů korun, která by v opačném případě nastala,“ řekl ministr Vojtěch. 

Stávající způsob úhrad zdravotnických prostředků totiž přestane platit posledním dnem letošního roku v důsledku nálezu Ústavního soudu, podle kterého nebyla dosavadní pravidla zcela transparentní a měla prokorupční potenciál.

Klíčovou přílohou novely je seznam zdravotnických prostředků, v němž jsou pro jednotlivé úhradové skupiny stanoveny úhradové limity a další podmínky úhrady. 

„Nové zdravotnické prostředky budou zařazovány do systému úhrad každý měsíc a nikoli jen jednou za půl roku, jako doposud. Pacienti se tak ke svým zdravotnickým pomůckám dostanou mnohem rychleji,“ vysvětlil ministr Vojtěch. 

Každoroční aktualizaci kategorizačního stromu bude provádět Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků.

Senátem schválená verze zákona obsahuje také zvýšení úhrady u mechanického vozíku, který je předepsán současně s exteriérovým elektrickým vozíkem, a to z 16 100 Kč na 20 000 Kč, a stejně tak stanovení úhrady pro opravy vozíků, které zůstávají ve vlastnictví pojištěnce.

Rovněž byl dříve Poslaneckou sněmovnou schválen návrh vedoucí ke snížení limitu započitatelných doplatků na částečně hrazené léčivé přípravky pro poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně na 500 Kč ročně.

Novela zákona bude nyní předána k podpisu prezidentovi republiky. Předpokládaný termín nabytí účinnosti novely je 1. ledna 2019.

2018-11-15_TZ_Nová pravidla pro úhrady zdravotnických prostředků schválil Senát

 

 

Zákon o léčebném konopí není nastavený správně, lidé se dostávají za hranu zákona, říká Ivan Bartoš

Lidé v České republice by měli mít možnost beztrestně pěstovat konopí pro vlastní účely. Snaží se to prosadit Česká pirátská strana. „Jednáme se všemi kluby v Poslanecké sněmově,“ říká šéf Pirátů Ivan Bartoš s tím, že pod návrh zákona, který má legalizovat pěstování konopí pro vlastní potřebu, sehnali zhruba čtyřicet podpisů.

 

„Je to věc, která je důležitá, protože se týká zhruba 880 tisíc lidí v České republice, kteří používají konopí pro nějakou samoléčbu a péči. Netýká se to rekreačního užití,“ vysvětluje ve 20 minutách Radiožurnálu.

Lidé, kteří používají konopí jako mast, tinkturu, šampon nebo kapky, se podle Národního monitorovacího střediska buď sami, nebo zprostředkovaně, dostávají za hranu zákona. To je podle Bartoše špatně.

Návrh zákona, se kterým přišli Piráti, by měl umožnit dospělým vypěstovat, zpracovat a uchovávat produkt z pěti rostlin konopí ročně. „Zákon o léčebném konopí, což je úplně jiná část, není nastavený správně... Neřeší to těch milion lidí,“ dodává.

Připomíná také, že v celém světě se ukazuje, že je lepší nasměrovat peníze na primární prevenci a edukaci spíše než vydávat peníze na nefunkční a represivní drogovou politiku.

„V našem návrhu se hovoří o osobách dospělých, dokonce tam jsou speciální části opatření, jak se to musí znepřístupnit osobám mladším 18 let,“ uzavírá.

 

 

Designová kolekce LIGHTHOUSE z dílny sociálních podniků spustila e-shop

Unikátní námořnická kolekce LIGHTHOUSE for REVENIUM vznikla jako společné dílo předních českých grafiků, designérů, řemeslníků a zaměstnavatelů zdravotně postižených lidí. Výsledkem jsou precizně zpracované originální výrobky ze špičkových materiálů, s nádherným a dobře promyšleným designem.

Pořídit si tyto výrobky na www.revenium.cz  znamená mít hned několikanásobnou radost, protože výtěžek z kolekce půjde na rozvoj projektů neziskovky Revenium. Ta zaměstnává a podporuje uplatnění osob se zdravotním postižením a v letošním roce se stala  mimo jiné hlavním organizátorem výstavy děl autorů s roztroušenou sklerózou Cesta za duhou

 

 

Neúnosná délka vyřizování příspěvku na péči

Nedodržování lhůt při posuzování zdravotního stavu posudkovými lékaři v řízeních o příspěvku na péči je dlouhodobý problém. Zejména u odvolání jsou lhůty výrazně překračovány a není neobvyklé, že se na výsledek odvolacího řízení čeká déle než rok. Na ombudsmanku se v této věci obrací stále víc lidí, o řešení problému chce proto jednat s ministryní práce a sociálních věcí.

Ministerstvo si je problému vědomo, ale vzhledem k nedostatku posudkových lékařů a množství žádostí o posudek není v jeho silách lhůty zkrátit. Podle ombudsmanky však jde z pohledu lidí, kteří potřebují péči druhé osoby a o příspěvek žádají, o neudržitelný problém vyžadující bezodkladné řešení.

Na ombudsmanku se například obrátil muž z Moravskoslezského kraje, který pro svou nemocnou manželku vyřizoval příspěvek na péči. Stěžoval si, že před více než rokem podal odvolání proti odnětí příspěvku na péči a Ministerstvo práce a sociálních věcí dosud nerozhodlo.

Jeho manželka trpí vážnými psychickými depresemi, kvůli kterým byla uznána invalidní nejprve v 1. stupni invalidity a byl jí rovněž přiznán příspěvek na péči také v 1. stupni, tj. ve výši 880 Kč. Její stav se ale v průběhu dvou let zhoršil, takže byla uznána invalidní ve 3. stupni a manžel požádal rovněž o zvýšení příspěvku na péči.

Úřad práce provedl sociální šetření v domácnosti a spolu s vyhodnocení zdravotnické dokumentace dospěl k závěru, že žena sice je invalidní ve 3. stupni a její pracovní schopnosti jsou výrazně omezeny, ale většinu základních životních potřeb, které se pro účely příspěvku na péči posuzují (mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání, osobní hygiena aj.), samostatně zvládá. Pomoc druhé osoby potřebuje pouze u dvou životních potřeb – péče o domácnost, osobní aktivity. Žádost o zvýšení příspěvku na péči proto úřad zamítl a rovněž odejmul příspěvek na péči v 1. stupni, protože nárok na něj může mít ten, kdo nezvládne 3 životní potřeby. Tuto podmínku žena nesplňovala.

S tím manžel nesouhlasil a proti rozhodnutí se odvolal k Ministerstvu práce a sociálních věcí, které však nebylo schopno ani po více než roce rozhodnout.

Podle ombudsmanky je zcela nepřiměřené, když řízení o příspěvku na péči trvá od podání odvolání téměř 16 měsíců a stále není pravomocně skončeno. Délka odvolacího řízení u ministerstva by neměla překročit 60 dnů, k nimž se připočítá dalších 60 dnů pro vydání posudku posudkovou komisí MPSV. Pokud posudková komise nemůže ze závažných provozních důvodů lhůtu dodržet, je možné ji prodloužit o dalších 30 dnů. Podle těchto lhůt by tedy odvolací řízení skončit do 5 měsíců.

Pokud ministerstvo o odvolání nerozhodne ve lhůtě, ombudsmanka lidem radí žádat ministryni práce a sociálních věcí o provedení opatření proti nečinnosti.  Rovněž by měli žádat ministerstvo o přiměřené zadostiučinění za nesprávný úřední postup (průtahy), protože nelze pouze konstatovat, že nedostatek posudkových lékařů neumožňuje rozhodnout ve lhůtě.

I v tomto konkrétním případě ombudsmanka doporučila stěžovateli žádat o přiměřené zadostiučinění za délku řízení a ministerstvo požádala, aby stěžovateli, pokud žádost podá, vyhovělo a poskytlo mu přiměřené zadostiučinění v penězích.

Stížností týkajících se příspěvku na péči přibývá. Zatímco v roce 2016 evidovala ombudsmanka 108 podnětů, v roce 2017 už jich bylo 127 a v letošním roce za prvních 8 měsíců eviduje ombudsmanka už 154 podnětů, v nichž si lidé stěžují zejména na nepřiměřenou délku řízení o příspěvku na péči nebo nesouhlasí s posouzením zdravotního stavu a závislosti na péči.

Vzhledem nárůstu počtu stížností zařadila ombudsmanka téma nepřiměřené délky řízení na plánované jednání s ministryní práce a sociálních věcí o nejzávažnějších problémech v jejím resortu.

 

 

Nová pravidla by měla zpřístupnit bezplatnou právní pomoc

Od léta platí nová pravidla pro poskytování bezplatné právní pomoci. Ta by měla být nyní dostupnější. Zatímco doposud byla bezplatná právní pomoc poskytována obvykle v maximální délce 15 minut, od 1. července se může jednat až o 120 minut ročně. Bezplatná právní pomoc je určena těm, kdo si služby advokáta nemohou z finančních důvodů dovolit. Tuto skutečnost však musí prokázat.

Bezplatné právní služby poskytují advokáti sdružení v České advokátní komoře (ČAK). Bezplatnou právní pomoc lze využít v případě krátké informativní porady. Ta neslouží k vyřešení konkrétního problému, ale poskytne rady a doporučení, kam se lze obrátit a jak danou věc nejlépe vyřešit.

Bezplatnou právní pomoc lze využít také ve složitějších otázkách, jako je zahájení správního či soudního řízení, řízení před Ústavním soudem, anebo v jeho průběhu. Je také určená cizincům v zařízeních pro zajištění cizinců nebo v přijímacím středisku. Nová úprava se nedotkla právního zastoupení před obecnými soudy, které upravují příslušné soudní procesní předpisy (občanský soudní řád, soudní řád správní a trestní řád).

Jak postupovat v případě krátké informativní porady:

 • V případě, že si žadatel nemůže dovolit zaplatit advokáta ze svého, může požádat Českou advokátní komoru o určení advokáta.
 • Průměrný měsíční příjem žadatele za posledních 6 měsíců (před podáním žádosti) nesmí být vyšší než trojnásobek životního minima (žadatele nebo všech osob, s nimiž žije a společně hradí náklady na živobytí).
 • Nesmí být již zastoupený/á jiným advokátem nebo zástupcem.
 • Žádost se podává pouze na předepsaném formuláři (zde), nebo na pobočce v Brně.
 • Žadatel musí ČAK uhradit poplatek ve výši 100 Kč – bezhotovostně či poštovní poukázkou. (*Výjimky z poplatku jsou uvedeny níže.)
 • ČAK advokáta určí bez zbytečného odkladu.
 • Minimální délka jedné porady je 30 minut.
 • Maximálně 120 minut za jeden kalendářní rok.

Pomoc advokáta ve složitější věci: zahájení správního či soudního řízení, řízení před Ústavním soudem, anebo v průběhu takového řízení:

 • V případě, že si žadatel nemůže dovolit zaplatit advokáta ze svého, může požádat Českou advokátní komoru o určení advokáta.
 • Žádost se podává pouze na předepsaném formuláři (pro fyzickou osobu nebo právnickou osobu), nebo na pobočce v Brně.
 • Komora určí advokáta, kterého zaplatí stát, osobám nemajetným, bez pravidelných příjmů nebo s příjmem na hranici životního minima, přičemž jsou zohledňována další kritéria, například objektivní omezení možnosti žadatele dosahovat vyšších příjmů (osoby se zdravotním postižením, osoby ve starobním důchodu apod.).
 • Posuzují se celkové příjmy žadatele a všech dalších osob žijících s ním ve společné domácnosti. Dále se zohledňuje například vyživovací povinnost žadatele, upotřebitelný majetek, tj. objektivní omezení získat ze svého majetku příjem apod.
 • Příjmy se opět dokládají za posledních 6 měsíců (před podáním žádosti) – není zde ale hranice trojnásobku životního minima.
 • Žadatel nesmí být zastoupený/á jiným advokátem nebo zástupcem.
 • V případě žádosti o advokáta pro jiné řízení než před správním orgánem či Ústavním soudem je navíc třeba doložit, že žadatele alespoň dva oslovení advokáti odmítli.
 • ČAK advokáta určí bez zbytečného odkladu.
 • Pokud ČAK určí advokáta, v rozhodnutí vymezí, v jaké věci a v jakém rozsahu advokát poskytne své služby a případně další podmínky.
 • ČAK žádosti nevyhoví v případě zneužití práva či zjevně bezdůvodné žádosti.
 • Žadatel je povinen informovat ČAK bez zbytečného odkladu o změně ekonomické situace.
 • ČAK určení advokáta zruší, pokud zjistí, že ekonomická situace žadatele neodůvodňovala nebo nově neodůvodňuje bezplatné poskytování právní pomoci na náklady státu – advokáta pak platí žadatel.
Cizinec, který se nachází v zařízení pro zajištění cizinců nebo v přijímacím středisku:
 • Ředitel zařízení nebo střediska může podat ČAK podnět, aby ta určila advokáta.
 • Určený advokát přijede do zařízení a bude k dispozici všem, kdo potřebují právní radu.
 • Komora na základě podnětu přihlédne i k jazykové vybavenosti určeného advokáta.
Další informace o bezplatné právní pomoci:

Leták ombudsmana k právní pomoci: https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Letaky/Pravni-pomoc.pdf

Česká advokátní komora: https://www.cak.cz/

Vyhledávač advokátů: http://vyhledavac.cak.cz/

 

Formuláře pro podání žádosti o advokáta: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=19163

* Povinnost uhradit poplatek se nevztahuje na držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoby mladší 15 let, osoby pobírající příspěvek na péči ve stupni III (těžká závislost) anebo IV (úplná závislost), osoby pečující o osoby pobírající příspěvek na péči ve stupni III anebo IV, osoby pobírající dávky v hmotné nouzi nebo cizince umístěné v zařízení pro zajištění cizinců nebo v přijímacím středisku. Skutečnost, že se na žadatele vztahuje osvobození z poplatkové povinnosti, musí žadatel doložit.

 

 

Reakce prof. MUDr. Evy Havrdové na článek "Kmenové buňky znamenají naději pro pacienty s roztroušenou sklerózou"

 

Datum: 06. 7. 2018
Téma: Transplantace kmenových buněk mohou doslova změnit životy miliónům pacientů s roztroušenou sklerózou, prohlásili britští lékaři. Studie na více než stovce pacientů prokázala, že tato metoda dokáže zastavit rozvoj dosud nevyléčitelné nemoci.
Zdroj: https://www.novinky.cz/veda-skoly/468288-kmenove-bunky-znamenaji-nadeji-pro-pacienty-s-roztrousenou-sklerozou.html
Odpovídá:

Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc., členka výboru Neuroimunologické společnosti ČLS JEP

 

Roztroušená skleróza není dosud chorobou vyléčitelnou, ale s přibývajícími léky ovlivňujícími imunitní systém pacienta je u většiny pacientů chorobou léčitelnou, tedy ovlivnitelnou. Protože je onemocnění velmi individuální, lze logicky očekávat, že nebudou na stejné léky reagovat všichni stejně. Jsou zavedeny určitě postupy, kdy se většinou začíná bezpečnějšími léky, ale s nižší účinností (dostačují asi u 30-40% pacientů), monitoruje se jejich efekt, a při trvající aktivitě choroby se léčba tzv. eskaluje, tzn. přechází se na účinnější léčbu, která ale většinou představuje i větší rizika nežádoucích účinků u některých osob.

Tato léčba má za cíl omezit nadměrnou aktivitu nemoci, je to léčba léky ovlivňujícími pdřirozený průběh choroby.

Před érou eskalačních léků byla používána u pacientů s agresivním průběhem cytostatika k likvidaci bílých krvinek zodpovědných za aktivitu nemoci. Tato léčba byla spojena se známými nežádoucími účinky cytostatik, i když jejich dávky zdaleka nedosahovaly dávek používaných v onkologické léčbě. V 90. letech po studiích na zvířatech s tzv. transplantací kmenových buněk bylo jasné, že intenzivní potlačení funkce imunitního systému (cytostatiky), která je posléze nahrazena zárodečnými krvetvornými buňkami, vede k významnému potlačení nemoci. Proto se v polovině 90. let hematologové pokusili spolu s neurology zjistit, zda je tento způsob léčby, dosud používaný u hematologických malignit, bezpečný u pacientů s RS. Česká republika byla jednou z prvních zemí, které se k tomuto programu připojily, první česká pacientka byla transplantována v únoru 1998, poté tuto léčbu podstoupilo ještě přes 40 pacientů. Efekt odpovídal tomu, že byli transplantováni především pacienti v pokročilém stadiu nemoci.

S příchodem eskalačních velmi efektivních léků zájem o transplantace výrazně poklesl, protože tyto léky měly lepší bezpečnostní profil. Analýza několika set transplantovaných pacientů ve světě však ukázala, že transplantace byla efektivní pouze u pacientů, kteří měli minimální invaliditu a krátké trvání nemoci. Proto se zájem o zkoumání tohoto léčebného přístupu obnovil. Zatím ale nemáme žádné srovnání s nejúčinnějšími léky (jako jsou natalizumab, alemtuzumab, ocrelizumab) v regulérní klinické studii, ani dlouhodobá data pacientů, transplantovaných v počátečním stadiu nemoci. Proto musíme být k výsledkům velmi zdrženliví. Nežádoucí účinky celé procedury se mohou objevit i s odstupem doby, dva čeští pacienti zemřeli na onkologické onemocnění. Pacientům v pokročilejších stadiích choroby procedura nepomohla vůbec. Nadšené zprávy v médiích o úžasném efektu po roce léčby jsou proto zcela nedostačující. A rozhodně nelze mluvit o vyléčení RS. 

Kromě léčby základního patologického procesu u RS lze ještě ovlivňovat ve všech stadiích nemoci příznaky nemoci. Zde jde o léčbu symptomatickou (bolest, spasticitu, močové obtíže, depresi, poruchy erekce apod.)

 

 

Vývoj léků v neurologii je extrémně rizikový. Zkoumá se přes tisíc léčiv, projde jich zlomek

Neurologických onemocnění v populaci přibývá – a jsou tak logickým terčem zájmu farmaceutického průmyslu. Bohužel jde ale také o oblast velmi rizikovou, kde velká část klinických studií skončí nezdarem. Typickým příkladem je Alzheimerova choroba, kde si řada farmaceutických firem vylámala zuby (psali jsme například zde). Naopak třeba u epilepsie či roztroušené sklerózy je ale dnes arzenál lékařů podstatně pestřejší, než byl někdy před dvěma desítkami let. Díky tomu mohou pacienti, kteří se včas dostanou do péče odborníků, v naprosté většině žít kvalitní život.

Neurologická onemocnění jsou oblastí, které se farmaceutický průmysl hodně věnuje. Důvodem je mimo jiné to, že některým neurologickým onemocněním, jako je Alzheimerova choroba, Parkinson, epilepsie, migréna či roztroušená skleróza, může trpět až 30 procent populace. Jde přitom o velmi různorodou skupinu, která dnes čítá kolem tisícovky chorob včetně řady vzácných onemocnění. Tyto nemoci jsou tak po onkologii druhou nejzkoumanější oblastí – celosvětově se vyvíjí 1329 přípravků v různých fázích vývoje (u onkologie je to 1813 přípravků).

„Jen v USA, které jsou tahouny výzkumu, se podle přehledu z března 2018 vyvíjí 537 léčivých látek na neurologické choroby,“ uvádí výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček s tím, že řada přípravků je zaměřena například na léčbu Parkinsonovy choroby, Duchenneovy muskulární dystrofie, Huntingtonovy choroby, epilepsie či roztroušené sklerózy. V Česku pak loni v této oblasti probíhalo 36 klinických studií, což bylo stejně jako v roce 2013, zároveň šlo ale o pokles oproti roku 2015. K poklesu ovšem dochází i v dalších oblastech, přičemž hlavním problémem je včasná identifikace pacienta a průtahy před uzavřením smluv (více jsme psali zde).

Problémem celosvětovým pak je rostoucí náročnost klinických studií. Mezi roky 2003 až 2011 se prodloužily o 25 procent, množství posuzovaných kritérií stouplo o 48 procent, počet diagnostických a dalších procedur vzrostl o 57 procent a protokoly ztloustly ze zhruba padesáti stránek na víc než 170.

„To všechno vzrostlo nahoru, co se ale bohužel snížilo, je úspěšnost,“ konstatuje Dvořáček. Úspěšnost první fáze výzkumu klesla v posledních desetiletích o 29 procent: z 16,6 procenta mezi lety 1996 až 1999 na 11,6 procenta v letech 2012 až 2014. „V oblasti neurologie to je ještě vyšší než průměrná čísla. Výzkum v této oblasti patří mezi vysoce rizikový, enormně velké množství klinických studií skončí nezdarem,“ doplňuje výkonný ředitel AIFP s tím, že se například neprokáže dostatečná účinnost nebo má přípravek vážné nežádoucí účinky. Ve výsledku jsou tak schváleny řádově jednotky léků na neurologická onemocnění.

Roztroušená skleróza: účinnější léky = větší rizika

Onemocněním, u něhož se i v posledních letech daří arzenál léků rozšiřovat a zároveň jde o poruchu dopadající na zdraví a práceschopnost už v mladém věku, je roztroušená skleróza. Tou trpí v Česku zhruba 20 tisíc lidí, z nichž je bez léčby polovina těžce invalidních během deseti až dvaceti let od diagnózy, k níž dochází obvykle kolem 20. až 40. roku. I když přitom existují i mírné formy choroby, kdy pacient bez léčby zůstává v poměrně dobrém stavu, je takových lidí jen pět až 15 procent. Choroba navíc nemá jen fyzické dopady, ale ovlivňuje také kognitivní funkce, rodinné vztahy či sebevražednost. Výsledkem je nižší kvalita života a snížení délky přežití u přirozeného průběhu o sedm až 12 let. V tuto chvíli neexistuje účinná prevence a chorobu nelze vyléčit. Léky navíc dokážou potlačit zánět, ale neumí opravit poškozená nervová vlákna, takže pro pacienty v pozdních fázích nemohou mnoho udělat.

Dobrou zprávou však je, že pro včasně diagnostikované máme rozšiřující se možnosti terapie. „Léčba za posledních dvacet let udělala ohromný skok, je to jedna z nejvíce se rozvíjejících se oblastí neurologie. Po době temna, což bylo do 90. let, přišly první biologické léky a pak v rychlém sledu monoklonální protilátky, což je hit současné medicíny, první orální preparáty a další monoklonální protilátky. V současnosti očekáváme, že se na trh v Česku dostanou další dva zajímavé preparáty, ocrelizumab a cladribine. Do ČR se bohužel léky dostávají s jedním až tříletým zpožděním,“ vypočítává docentka Dana Horáková z MS Centra neurologické kliniky 1. LF a VFN s tím, že další léky jsou v klinickém zkoušení.

Staré preparáty (interferon beta, glatiramer acetát) přitom stabilizují kolem 30 procent pacientů, středně účinné léky kolem 50 procent pacientů a nejúčinnější přípravky 60 až 70 procent pacientů. „Nemoc je velmi variabilní, takže nechceme, aby všichni pacienti dostali nejúčinnější, ale také nejagresivnější léky – je potřeba zdůraznit, že vyšší účinnost většinou přináší větší bezpečnostní rizika. Je proto potřeba vytipovat pacienty s vysokým rizikem a na ty se zaměřit. Naopak u těch s nízkým rizikem je otázka, zda mají být léčeni nebo jen s minimálními preparáty,“ vysvětluje docentka Horáková.

Pozitivní však podle ní je, že je péče o pacienty u nás soustředěna do 15 center. „Česká republika na tom ve vlastní organizaci není špatně – kromě základního pilíře, což jsou spádoví neurologové a neurologická oddělení, v momentě, kdy je pacient diagnostikován, přechází do péče RS centra. Jsme velmi rádi, že máme zachovánu centrovou péči. My dnes máme v rukách deset různých léků, které jsou různě účinné i různě nebezpečné. Je to velmi složitá problematika, takže aby pacient chodil k běžnému neurologovi, který má čtyři pacienty, je problematické. V zemích jako USA nebo Německo může kdokoliv předepsat cokoliv. Oni by to chtěli vrátit, ale už příliš není cesta zpět,“ uvádí Horáková.

Pacienty je také třeba po zahájení terapie monitorovat, a pokud jsou známky, že na lék nereagují, léčbu včas eskalovat. „V tom máme problém, protože kritéria jsou u nás stále mnohem přísnější než v západních zemích a pacienti se tak dostávají k lékům pozdě. Potřebujeme, abychom tam, kde je nemoc aktivní, mohli dát léky hned, protože každý rok i měsíc znamená ztrátu nervových buněk,“ zdůrazňuje Dana Horáková.

Abychom ale mohli rozrůstající se léčebné možnosti vyhodnocovat, potřebujeme data (údaje ÚZIS i zdravotních pojišťoven jsou podle Horákové nadhodnocené, protože někdy pacienti mají chybně uvedenou diagnózu). Léčbu českých pacientů přitom už pátým rokem monitoruje registr ReMuS, kde je k dnešku zapojeno všech 15 center a jejich 10230 pacientů na biologické terapii. Vedle lidí s atakovitou formou (jichž je zmonitorováno přes 90 procent) je tu ale ještě 30 až 40 procent pacientů, kteří jsou již v chronicko-progresivním stadiu, kdy již ztratili nervová vlákna a dostupná léčba tak u nich nemá efekt. V registru je v tuto chvíli na dva tisíce pacientů v tomto stadiu, v centrech jich je však sledováno kolem tří až šesti tisíc. „Tady je tedy před námi ještě kus práce,“ konstatuje Horáková. K tomu existuje skupina pacientů v závažném stavu, kde již lidé mohou být upoutáni na lůžko, takže se odborníci pokusí získat data prostřednictvím pacientských organizací.

Trendem v epilepsii je zkoumání genomu i snaha ovlivnit epileptogenezi

Další nemocí, na kterou taktéž vývoj nezapomíná, je epilepsie. Pod tímto označením se dnes skrývá kolem čtyřicítky různých onemocnění, která mohou mít velmi odlišný průběh a reagují na léčbu jinak. Zatímco někteří pacienti ani nemusí být léčeni, existují i takoví, kteří mají každodenní záchvaty, jsou postiženi mentální retardací a choroba tak má na jejich život katastrofální vliv. Onemocnění přitom může postihnout kohokoliv v jakémkoliv věku, nejčastěji se ale objevuje u dětí a seniorů.

„U některých syndromů jsme už dnes schopni identifikovat genetické mutace, které jsou příčinou. Víme třeba, že u některých dětských epileptických syndromů nemá smysl podávat antiepileptika, ale léčbou volby ne ketogenní dieta. Naopak u jiných syndromů jsou ze škály léků, které dnes máme na trhu, některé vhodné a jiné ne. Je tedy potřeba, aby pacienty s epilepsií pokud možno léčili neurologové, kteří jsou na epileptologii orientovaní,“ vysvětluje Jana Zárubová z centra pro epilepsie neurologické kliniky 2. LF a FN Motol.

Na vzniku choroby se přitom podílí celá kaskáda faktorů včetně genetické predispozice (tři čtvrtiny epilepsií jsou geneticky podmíněné) nebo toho, jak máme pospojované sítě v mozku. „V České republice bohužel genetika u epilepsií dlouhé roky spala. V současné době ale Ústav biologie a lékařské genetiky v nemocnici Motol udělal velký pokrok, takže se snažíme připojit k Evropě a celému světu,“ říká Jana Zárubová. Podle ní je také snaha připojit se k projektu zaměřenému na celogenomové vyšetření pacientů s juvenilní myoklonickou epilepsií, ale kvůli byrokracii se zatím navzdory ročnímu snažení nepovedlo uzavřít smlouvy.

Zároveň je snaha nalézt epileptogenní léčbu u pacientů, kteří prodělají poškození mozku třeba ve formě cévní mozkové příhody, kraniocerebrálního poranění, krvácení do mozku či nádoru. V mozku totiž pak začne probíhat proces zvaný epileptogeneze, který se lékaři snaží ovlivnit tak, aby vůbec k rozvoji choroby nedošlo. V tuto chvíli jde ale pouze o výzkum v experimentální rovině.

Obecně je přitom podle Zárubové léčba epilepsie jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí neurologie. V současnosti už mají lékaři k dispozici 25 antiepileptik, k dispozici je ale také epileptochirurgická léčba, stimulační terapie nebo zmíněná dieta. „Kdybych ale měla jmenovat jeden velký problém z hlediska našeho oboru, pak bych zmínila chybějící rescue medikaci pro pacienty s epilepsií v ČR. Jde o léky, které pacient užije, když vycítí blížící se záchvat. Ten pak nepropukne v plné síle,“ uvádí doktorka Zárubová.

Pacienty také trápí řada komorbidit, jako jsou psychiatrická či endokrinní onemocnění. Některé z nich jsou bohužel způsobeny dlouhodobou antiepileptickou léčbou. Starší antiepileptika totiž mají chronickou toxicitu – sice byla účinná, ale když je pacienti užívali desetiletí, zvyšovala vaskulární riziko, riziko onemocnění kostí či hematologických chorob. „Moderní léky mají bezpečnostní profil mnohem příznivější,“ konstatuje Jana Zárubová.

Problém jsou předsudky a neznalost

K tomu, aby se českým pacientům s epilepsií žilo co nejlépe, je potřeba, stejně jako u jiných onemocnění, rychlá a přesná diagnostika, na níž navazuje individualizovaná volba léčby. 70 až 80 procent lidí s epilepsií přitom díky vhodně nastavené terapii funguje bez záchvatů.

„Stále se ale setkáváme s tím, že přicházejí pacienti se záchvaty a chtějí druhý názor. Ptáme se jich, jak dlouho užívají dané léky, a oni řeknou deset let. Za deset let se nezkoušely jiné léky ani jiné dávky s tím, že jim doktor řekl, že když mají epilepsii, tak mají záchvaty – že to k nemoci patří. Snažíme se proto měnit i pohled lékařů, aby byli proaktivní,“ vysvětluje Jana Zárubová.

Pokud tedy pacient do roka od diagnózy stále trpí záchvaty, měl by být vyšetřen epileptologem, a když se do dvou let nedaří záchvaty zastavit, je na řadě přešetření v některém ze tří vysoce specializovaných center pro farmakorezistentní epilepsii. Protože je přitom epilepsie velmi komplexní onemocnění, funguje v Evropě 28 referenčních center (dvě z nich v Česku), z nichž některá mají větší zkušenosti s léčbou vzácných typů epilepsie, takže mohou poradit a sdílet zkušenosti s dalšími pracovišti. V rámci virtuálních multidisciplinárních týmů tak je možné konzultovat pacienta z Česka třeba s experty z Francie či Británie.

Roli ale u epilepsie nehrají jen léky. U tohoto onemocnění se prosazuje tzv. biopsychosociální model, kdy chorobu ovlivňuje i sociální prostředí a psychický stav pacienta. „Když třeba člověk pracuje v profesi, která ho těší a v níž je úspěšný, má to někdy podobný efekt, jako přidání jednoho antiepileptika. A naopak – když se člověk dostane do nějaké vážné životní situace, může se onemocnění samo o sobě zhoršit,“ přibližuje Zárubová.

Právě sociální aspekt ale může být u epilepsie velmi problematický. „Epilepsie mají jedno specifikum, které se nám velmi špatně komunikuje se zdravotními pojišťovnami či sociálním systémem. Jde o to, do jaké míry budou lidé posuzováni z hlediska výdělečné činnosti. Handicap, který epilepsie přináší, totiž není stálý. Člověk vypadá, že je zcela zdráv a velmi často není ani on sám schopen předvídat, kdy dostane záchvat. Pro pacienty je to chronický stres, vystavuje je to nejistotě, obavám z opakování záchvatu a toho, jak na něj bude okolí reagovat. Jde přitom o onemocnění, které je stále spojeno se stigmatizací. Většina pacientů s epilepsií se za onemocnění stydí – dokonce se rodiče stydí za to, že má epilepsii jejich dítě. Snažíme se předsudek měnit, ale daří se to jen částečně,“ dodává Zárubová.

Zdroj: http://www.zdravotnickydenik.cz/2018/06/vyvoj-leku-neurologii-extremne-rizikovy-zkouma-se-pres-tisic-leciv-projde-jich-zlomek/

 

 

 

Společně proti roztroušené skleróze, aneb s RS život nekončí! S maratonem MaRS cvičíme, běháme a chodíme celý rok.

Nadace ČEZ podpořila ke Světovému dni RS všechny s roztroušenou sklerózou a díky aplikaci EPP – Pomáhej pohybem a přispěla Nadačnímu fondu IMPULS na podporu fyzioterapie a psychoterapie pro nově diagnostikované. 50 000 Kč poputuje do všech regionů, které se zapojily do MaRS – 24h maratonu. Všem, kdo jste „Pomohli pohybem“ děkujeme!

Během několika málo dní byl naplněn cíl a desítky chodců a běžců podpořily tento projet.

To, co je skutečně unikátní, je nejenom to, že pohybem může pomoci kdokoli a podpořit tak projekt, který je pro něj smysluplný (nebo se mu prostě jenom líbí), ale motivuje k pohybu všechny. A v případě roztroušené sklerózy je to hřebíček na hlavičku na první dobrou.

„Buďme si blíž“ je motto, které vyhlásila Světová federace RS pro letošní Světový den RS a téma „Společná cesta“ je leitmotivem akcí NF IMPULS 2018.

V letošním roce to je důraz na to jak, kde a kdy můžeme jít spolu. A právě o tom byla podpora Nadace ČEZ. Cesta je cíl a tu cestu jsme šli spolu.

Roztroušená skleróza je nemoc mladých lidí a cílený a pravidelný pohyb oddaluje invaliditu.

24h cvičební maraton s roztroušenou sklerózou (MaRS) je akce plná – pohybu, radosti a smyslu. Smysluplná i proto, že podporuje cvičení, zdravý životní styl, ukazuje, že život s RS nekončí (otec myšlenky maratonu MaRS - sám pacient s RS - tím odpovídá na otázku, jak motivovat druhé, aby také cvičili. Jít cvičit s nimi…). Pohyb je důležitý nejenom 24 hodin v roce.

 

Z příspěvku si v 17-ti městech pacientská sdružení pořídí rehabilitační pomůcky a podpoříme to, co stále není hrazené zdravotními pojišťovnami.

„Velkých cílů je možné dosáhnout jedině tehdy, když se spojí mnoho lidí dohromady.“ John C. Maxwell

www.nfimpuls.cz

 

 

 

Možnosti fyzioterapie v léčbě roztroušené sklerózy

Vydal autorský kolektiv doc. PhDr. Kamily Řasové, Ph.D. Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV v Praze.

Roztroušená skleróza (RS) je nemoc, která dovede život obrátit ze dne na den zcela naruby. Tato diagnóza je pro mnoho lidí děsivá, protože dosud neumíme léčit její příčinu a RS si s sebou nese punc nevyléčitelné nemoci. Ani v současné době není laická veřejnost dostatečně obeznámená s její podstatou a při zaslechnutí pojmu skleróza si často představí především problémy s pamětí. Nedostatečná informovanost se týká i nově diagnostikovaných.

RS je často diagnostikována v mladém věku, kdy většina lidí prožívá své partnerské vztahy, rodičovství a plánuje svou budoucnost. V těchto chvílích je velmi obtížné přijmout diagnózu závažného onemocnění. Proto je důležité, aby člověku s nově diagnostikovanou RS rodina i zdravotníci poskytli podmínky pro její přijetí. Zásadní je především informovanost o nemoci a možnostech, jak i s ní lze prožít kvalitní život.

Nezastupitelnou úlohu v rehabilitaci nemocných s RS má fyzioterapie. Nemůže nemoc vyléčit, ale může výrazně zpomalit její progresi, ovlivnit její projevy a zlepšit kvalitu života. Proto jsme připravili tuto knížku, jejímž cílem je informovat o možnostech fyzioterapie. Měla by vám pomoci se onemocnění RS aktivně postavit. 

Za kolektiv autorů Doc. PhDr. Kamila Řasová.

Knihu si můžete bezplatně objednat na emailové adrese o.husek@seznam.cz

 

 

 

Startuje devátý ročník celostátní soutěže Žena regionu. Nominuje své favoritky!

Znáte někoho, kdo se ve svém volném čase obětuje pro druhé a zvládá své aktivity skloubit s péčí o rodinu? Málo se podle vás o těchto nevšedních ženách veřejně mluví? Změňte to! Zapojte se do neziskové soutěže Žena regionu a přihlaste svou kamarádku, maminku, sestru nebo třeba kolegyni z práce. Dokažte, že jejich obětavost a práce mají skutečně smysl. V dubnu startují nominace do 9. ročníku celostátního projektu Žena regionu pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR a Asociace krajů ČR.

Jak se zapojit do soutěže ŽENA REGIONU?

 • Nominovat své favoritky můžete do 15. června 2018, a sice vyplněním formuláře online na webových stránkách www.zenaregionu.cz.
 • Od 1. července do 31. srpna proběhne internetové hlasování. Na webových stránkách soutěže se můžete seznámit s příběhy jednotlivých žen a hlasovat pro svou favoritku. Ženou regionu se stane osobnost s nejvyšším počtem platných hlasů.
 • Regionální vítězky ze všech čtrnácti krajů budou postupně oceněny od 4. září do 22. října 2018 v rámci regionálních galavečerů v jednotlivých krajích.
 • Vyvrcholením soutěže Žena regionu bude slavnostní galavečer v říjnu 2018, kde bude vyhlášena absolutní vítězka ankety s největším počtem hlasů. Udělena bude také Cena odborné poroty, Cena Senátu Parlamentu ČR a Cena Asociace krajů ČR.

Devátý ročník s sebou nese několik novinek. Jednou z nich je omezení počtu účastnic v regionálních kolech na deset. Prvních deset příběhů nominovaných žen, které splní kritéria pro zařazení do projektu, postoupí do soutěže o prvenství v rámci regionálních kol. „Cílem je více se věnovat příběhům nominovaných žen a podrobně s nimi seznámit co nejširší veřejnost, přitáhnout k nim pozornost médií, eventuálních sponzorů i veřejné samosprávy,“ uvedla zakladatelka projektu Žena regionu Denisa Kalivodová. Umístění jednotlivých soutěžících bude letos navíc zveřejněno vždy v rámci slavnostního vyhlášení regionálního kola v daném kraji. Do té doby bude výsledné pořadí účastnic tajné. Po vyhlášení výsledků každého regionálního kola bude výsledné pořadí nominovaných žen zveřejněno na webu projektu Žena regionu, ale bez uvedení přesného počtu hlasů. Absolutní vítězka pro celou Českou republiku bude vyhlášena v rámci slavnostního galavečera v Praze. Absolutní vítězkou se stává ta nominovaná žena, která získá nejvíce hlasů v rámci celé republiky. Současně se zveřejněním absolutní vítězky celostátního projektu budou odtajněny přesné počty hlasů, které soutěžící v jednotlivých regionech získaly.

Projekt Žena regionu patří všem ženám, které svým aktivním přístupem motivují a obohacují ostatní, podílejí se na veřejném životě, pomáhají nemocným, dětem či zvířatům nebo přispívají ke zlepšení a rozvoji regionu, v němž žijí. „Nejedná se přitom jen o veřejně známé a úspěšné osobnosti, ale především o obyčejné ženy, o jejichž smysluplných a nezištných aktivitách nemá veřejnost ani média většinou ani tušení. Právě pro ně vyhlašujeme od roku 2009 celonárodní soutěž, jejímž cílem je ocenit úsilí těchto výjimečných žen a zviditelnit jejich práci a výsledky,“ sdělila Denisa Kalivodová. O titul Žena regionu se mohou ucházet ženy v kategoriích: podnikání, politika a veřejná správa, vzdělávání, věda a výzkum, zdravotnictví a charitativní činnost, umění, kultura a sport. Pokud jste vhodnou adeptkou nebo máte ve svém okolí někoho, jehož práci byste rádi ocenili, zapojte se do nominací. Můžete přihlásit svou přítelkyni, sestru, matku nebo kolegyni z práce. Silných příběhů výjimečných žen, které dokáží skloubit svou profesi, prospěšné aktivity i péči o rodinu, je v každém regionu nepochybně nespočet, jen se o jejich úsilí a obětavosti málo veřejně mluví. 

Oceňte i vy obětavé ženy ve svém okolí a nominujte je do celonárodní soutěže od 1. dubna do 15. června 2018.

Více na www.zenaregionu.cz

 

 

 

Ukončení sezóny-stříbrná medaile

 

 

Den otevřených dveří RS centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

29. 5. 2018 od 15:00 do 18:00 v rámci Světového dne roztroušené sklerózy.Tématem letošního roku je Výzkum u RS. Akce je určena pro pacienty s RS a jejich blízké, kteří se chtějí dozvědět více o aktuálních komplexních možnostech léčby tohoto onemocnění. V jejím rámci jsou pro Vás připraveny odborné přednášky na různá témata a příležitost ke konzultaci s odborníky z multidisciplinárního rehabilitačního týmu (psycholog, fyzioterapeut, ergoterapeut, sociální pracovník).

Součástí programu je poradenství týkající se vhodných cvičebních a pohybových aktivit, ukázka kompenzačních pomůcek a možnost vyzkoušet si funkční elektrostimulaci pro zlepšení chůze. Proběhne také představení pacientských organizací.

PROGRAM

Krátké přednášky v prostorách oddělení rehabilitace RS centra
15:00 Zahájení
15:15 Magnetická rezonance a její přínos pro léčbu a výzkum
15:30 Lumbální punkce (proč je nezbytná a jaké jsou nejnovější výzkumy)
16:00 Fyzioterapie a pohybové aktivity
16:15 Deprese (jak ji poznat a jak léčit)
16:30 Možnosti psychoterapie u RS
16:45 Organizace péče v RS centru
17:00 Magnetická rezonance a její přínos pro léčbu a výzkum
17:15 Lumbální punkce (proč je nezbytná a jaké jsou nejnovější výzkumy)
17:30 Deprese (jak ji poznat a jak léčit)

V prostorách RS centra
15:00–18:00 možnost konzultace s psychologem, psychoterapeutem
15:00–18:00 možnost konzultace s fyzioterapeutem, ergoterapeutem (poradenství týkající se vhodného cvičení a pomůcek)
15:00–18:00 možnost vyzkoušet si funkční elektrostimulaci pro zlepšení chůze

Přednášky v posluchárně v přízemí budovy Fakultní polikliniky VFN
15:45 prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc., Roztroušená skleróza – aktuální možnosti léčby a zdravý životní styl (přednáška 40 min. + dotazy)
16:45 doc. Laura Janáčková, Ph.D., Sexualita a komunikace (přednáška 40 min. + dotazy) 

 

 

 

 

Magazín Inspirante: Pro všechny, kdo věří, že rozmanitost posouvá věci k lepšímu

Jaké střevíčky obouvá mladá žena s dětskou mozkovou obrnou? Kolik uběhne student žurnalistiky s roztroušenou sklerózou? A jaké prádlo nosí stomičky? Neotřelý pohled na život lidí, kterým do života vstoupila nemoc nebo jiný handicap přináší nový online magazín neziskové organizace Revenium s názvem Inspirante. Na redakci, grafice a provozu se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním.

Poprvé se magazín čtenářům otevřel ve čtvrtek 12. dubna 2018. https://www.inspirante.cz/je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje.

„Chceme být střechou informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i čtenáře. A stejně tak si přejeme, aby se na tvorbě Inspirante čtenáři výrazně podíleli, ať už svými příběhy, nebo tipy pro redakci,“ uvádí Petra Horáková, která Inspirante vede.

Inspirante je tady, aby spolupracovalo se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které je téma rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležité.

Ve čtyřech sekcích zpráv přináší nejen příběhy a rozhovory, ale také poradenství a tipy pro lidi s nejrůznějšími znevýhodněními. Je však koncipován tak, aby do života lidí s postižením mohli snadno proniknout všichni, kdo o to budou stát.

V sekci Aktuality přináší informace z aktuálního dění v Česku i v zahraničí z oblastí vzdělávání, zdravotnictví a sociální. V Inspiraci profily, rozhovory a příběhy osobností, sociálních podniků, neziskových organizací, ale i firem, které rozmanitosti myslí vážně. V Rozmanitostech najdou čtenáři osobní zpovědi a sloupky autorů s nějakým druhem znevýhodnění.

V sekci Servis a poradny nabídne magazín sociální, vzdělávací právní i finanční témata, moderované blogy a diskuze a v budoucnu přehledné online i offline poradny, přehledné mapy odborných pracovišť a neziskových organizací.

„Spolupráci máme již nyní domluvenou například s úřadem ochránkyně lidských práv, úřadem práce, ale také některými pacientskými organizacemi a samozřejmě chceme nabídnout spolupráci správě sociálního zabezpečení a jednotlivým městům a obcím, které sociální problémy řeší a nabízejí pozitivní přístup a nápady,“ vysvětluje Horáková.

Mezi kmenové autory magazínu patří například Helena Tutterová se svými sloupky #perplexveměstě, Tereza Nagyová a její #nejsemtabu nebo Marek Blažíček a jeho #JsemIronman.

„Sloupky vycházely od února na facebookové stránce Revenia. Teď je všechny čtenáři a příznivci najdou v novém magazínu,“ řekla Horáková.

Stránky Inspirante graficky navrhl a připravil Jakub Koucký, kterého si možná pamatujete z jeho cesty trabantem po Austrálii nebo jeho projektu Adrenalin bez bariér.

„Uděláte nám největší radost, když Inspirante budete číst, a když se díky tomu společnost přestane co nejdříve dělit na ty zdravé a ty s postižením, protože všichni dýcháme stejný vzduch a máme velmi podobná přání a sny, ať už ty kariérní, nebo životní,“ doplnila předsedkyně představenstva Revenia Hana Potměšilová.

Kontakty: Petra Horáková, +420 724 348 834; petra.horakova@revenium.cz

 

Pro editory: Magazín Inspirante.cz je jedním z hlavních projektů neziskové organizace Revenium. Zapsaný spolek Revenium vznikl v roce 2017, je většinovým zaměstnavatelem zdravotně postižených v České republice. Pro Revenium je klíčové, aby nikdo kvůli svému (nejen) zdravotnímu znevýhodnění nemusel marnit svůj talent, ale naopak ho mohl rozvíjet, ať už v zaměstnání či podnikání. Jsme přesvědčeni, že každý člověk je přínosem pro společnost a nikoho nesmí limitovat v jeho snech fyzické, psychické, zdravotní, sociální či jiné znevýhodnění.

www.revenium.cz

https://www.inspirante.cz/

 

 

Registr pacientů s roztroušenou sklerózou pomůže zlepšit léčbu. ReMuS zveřejnil nejnovější data o nemoci.

 Už přes 13 000 lidí je v Registru pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS). Blíží se tak chvíle, na niž netrpělivě čekají lékaři, regulátoři, pojišťovny, pacienti i farmaceutické firmy. Jakmile registr zmapuje všechny, kteří touto nevyléčitelnou, chronickou autoimunitní chorobou trpí, bude možné analyzovat, jak se nemoc vyvíjí. Roste tak šance dát konkrétnímu člověku přesně ten lék, který mu vyhovuje. Včasná léčba, vhodná pro aktuální stav nemoci, může pacientům zachránit desítky let aktivního života.

 

„Medicína jde mílovými kroky kupředu. Máme na výběr mezi řadou kvalitních léků. V současné době je ale těžké rozeznat, komu dát agresivní léčbu hned v počátku nemoci, kdo ji má dostat později nebo třeba vůbec. K takovým rozhodnutím nám v budoucnu data z registru ReMuS pomohou. Naši pacienti jsou mladí, za svoji nemoc nemohou, neexistuje prevence, průběh nemoci sami neovlivní. Včasná, vhodná léčba zachrání 20–30 let aktivního života,“ říká odborná garantka ReMuSu, neuroložka doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D. Nyní registr plní daty všech patnáct center pro léčbu RS a spravuje jej Nadační fond IMPULS.

ReMuS mapuje 90 % všech nemocných, kteří mají biologickou léčbu (10 230), a část těch, kteří moderní léčbu nemají (2019). Odborníci odhadují, že v tuzemsku je kolem 20 000 lidí s roztroušenou sklerózou. „Věříme, že do dvou let budeme mít podchycenu většinu pacientů sledovaných v RS centrech,“ doplňuje doc. Horáková.

Významný přínos registru ReMuS spočívá takév ochraně pacientů s RS před případnými nežádoucími účinky léčby. Podle prof. EvyKubala Havrdové, vedoucí největšího českého RS centra při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, chceEvropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) hodnotit dlouhodobou bezpečnost a účinnost léčby právě cestou nezávislých registrů. „Je tady maximální snaha mít registry vázané k příslušné nemoci, a ne ke konkrétnímu léku,“ doplňuje prof. Kubala Havrdová. Národní registr je podle specialistů klíčový ve sběru platných dat týkajících se účinnosti a bezpečnosti léčby. „Česká republika patří mezi pět zemí s nejprestižnějšími registry v Evropě, cennost registru pak spočívá především v kontrole a ověřování dat,“dodává Jana Vojáčková z Nadačního fondu IMPULS.

Podle nejnovějších, nyní poprvé zveřejněných dat jsou mezi nemocnými RS ze 71,7 % ženy. Nemoc se nejčastěji projeví ve 31. roce. Většina pacientů s biologickou léčbou – 73,9 % – pracuje na plný nebo částečný úvazek a jen 34,1 % je v invalidním důchodu. Přesně 6 pacientům je méně než 15 let. Nejvíce, 3002 pacientů, se léčí v RS centru ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, což představuje 23,1 % ze všech sledovaných.Data z registru také ukazují rozdíly mezi těmi, kteří jsou na biologické léčbě, a těmi, kteří na biologické léčbě nejsou. Zatímco 56,4 % pacientů na moderní léčbě nevyužívá sociální dávky, u těchbez biologické léčby je to pouze25,4 %.

Zřizovatelem registru ReMuS je Nadační fond IMPULS, který jej financuje z darů. Odborným garantem registru je Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie (SKNIL) České neurologické společnosti ČLS JEP. Jednotlivé zprávy z registru lze dohledat na stránkách www.nfimpuls.cz

 

 

Informace o způsobu hlasovani pro volbu prezidenta republiky konanou v lednu 2018

 

http://www.nrzp.cz/images/PDF/infoletak_volba_prezidenta_2018.pdf

 

 

Aplikace novely zakona 329/2011 Sb., Narizeni vlady o EET

 

Od 1. 11. 2017 rozesílají Úřady práce postupně dopisy jednotlivým příjemcům příspěvku na mobilitu o zvýšení tohoto příspěvku ze 400,- korun na 550,- korun měsíčně. To znamená, že zvýšení příspěvku proběhne automaticky, aniž by kdokoliv musel činit nějaké aktivní kroky. Zvýšení platí od 1. ledna 2018. Vzhledem k tomu, že příspěvek na mobilitu je vyplácen měsíc pozadu, znamená to, že lednová zvýšená dávka se projeví až v únoru 2018. V lednu 2018 bude vyplacen příspěvek na mobilitu za prosinec 2017, tudíž ve výši 400,- korun.

 Od 1. ledna 2018 budou také nově posuzovány žádosti o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku a příspěvek na nákup motorového vozidla. Žádosti, které budou podány do konce roku 2017 a bude o nich rozhodnuto až v roce 2018, budou posuzovány již podle platné legislativy, která bude platit v roce 2018. Přesto doporučuji určitou opatrnost a žádosti podávat nejdříve v prosinci 2017, protože tím je jistota, že žádosti budou posouzeny podle nové legislativy.

 V pondělí 6. listopadu 2017 Vláda ČR schválila Nařízení vlády o dočasném vyloučení nevidomých a hluchoslepých podnikatelů ze systému elektronické evidence tržeb. Podmínkou od osvobození nevidomých a hluchoslepých podnikatelů od povinnosti evidovat tržby je předložení průkazu zdravotně postižené osoby se symbolem nevidomé nebo hluchoslepé osoby. Je to opatření ke zneužití dočasného vyjmutí z evidence EET, jak na tiskové konferenci vysvětlila náměstkyně ministra financí pro daně a cla paní Alena Schillerová. Vyjmutí z evidence tržeb vyplynulo především z jednání se zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Obě organizace jednaly s Ministerstvem financí ČR a tato jednání nakonec byla úspěšná. Odhadujese, že osob, kterých se toto opatření dotkne, je kolem dvou tisíc a řada z nich by se původně měla zapojit do elektronické evidence tržeb od 1. března nebo od 1. června roku 2018. Jak dlouho bude toto dočasné vyjmutí nevidomých a hluchoslepých osob z EET není dnes zřejmé, záleží na vývoji elektronických zařízení.

 

Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása předseda NRZP ČR

 

 

Nová publikace Dávky pomoci v hmotné nouzi

 

Ombudsmanka vydala publikaci, která uceleně a podrobně zpracovává problematiku dávek pomoci v hmotné nouzi. Shrnuje a zobecňuje v ní zásadní stanoviska, která veřejný ochránce práv formuloval od roku 2007 za dobu účinnosti zákona o pomoci v hmotné nouzi. Vychází přitom z více než 3 500 vyřízených podnětů týkajících se dávek pomoci v hmotné nouzi.

Publikace je obsáhlá, zahrnuje nejen výklad zákona, ale i příklady konkrétních situací a jejich řešení. Vychází z odborných zkušeností spojených s vyřizováním podnětů týkajících se dávek pomoci v hmotné nouzi, ale i ze zkušeností ze vzdělávacích a osvětových aktivit pro pracovníky orgánů pomoci v hmotné nouzi a sociální pracovníky obecních úřadů. Přehledné shrnutí na konci každé kapitoly umožňuje čtenáři připomenout si klíčové myšlenky a snadněji se v tématu orientovat.

Výkladovou část tradičně doplňují vybrané zprávy z šetření a stanoviska veřejného ochránce práv. Novinkou je však možnost seznámit se prakticky s každým z probíraných témat také prostřednictvím konkrétních případů, na něž text odkazuje. Plná znění zpráv a stanovisek k těmto případům jsou dostupná na internetu v rámci databáze Evidence stanovisek ochránce ESO.

 Publikace vyšla jako sedmnáctá v pořadí v rámci edice Stanoviska, vydávané veřejným ochráncem práv od roku 2007.

Publikace Dávky pomoci v hmotné nouzi (3.5 MB, Adobe Acrobat dokument)

 

 

Novela vyhlasky c. 388/2011 Sb

 

 

 

Podpořme Centrum pro roztroušenou sklerózu

 

V galerii Kryt v Klášterci nad Ohří se chystá prodejní výstava děl pacientů s roztroušenou sklerózou, jejíž výtěžek poputuje do MS centra při neurologickém oddělení Nemocnice Teplice na vybavení do nově vzniklých ordinací, které rozšíří stávající kapacitu centra.

V galerii Kryt svou tvorbu představí devět autorů ze všech koutů České republiky, které spojuje společná diagnóza, a tou je právě roztroušená skleróza. Přivítáme akademickou sochařku Zuzanu Čížkovou, Kristýnu Saláškovou, majitelku fotoateliéru, fotografie představí také Věra Podběhlá z Městského úřadu v Klášterci, ekonomická ředitelka Dana Štěpánková či kurátorka galerie Kryt Lenka Fricová. Dále uvidíte obrazy Evy Hochmanové a Jitka Šípová, Anna Luxová a Růžena Poláková představí šperky, výrobky z papíru a textilní panenky.

Výstava s názvem ReStart začíná v galerii Kryt 3. 11. v 17 hodin a končit bude 27. 11. Souběžně s výstavou bude probíhat veřejná sbírka, vybrané finanční prostředky budou poté předány MS centru v Teplicích.

MS centrum v Teplicích je jediné centrum pro léčbu roztroušené sklerózy v Ústeckém kraji. V ČR tímto onemocněním trpí cca 17 000 pacientů, teplické centrum jich má v péči 1 500. Vedoucím centra je primářka teplické neurologie MUDr. Marta Vachová a centrum poskytuje pacientům komplexní péči včetně dostupné rehabilitace.

 

 

Registr ReMuS je nepřehlédnutelným zdrojem dat

 

Každý den onemocní roztroušenou sklerózou v České republice 3 lidé. Ze dvou třetin ženy, z jedné třetiny muži. Tato data ukazují nejnovější výsledky jediného celostátního Registru pacientů s roztroušenou sklerózou ReMuS. Registr mapuje vážné nepreventabilní neurologické onemocnění od května 2013. Od té doby vzrostl počet pacientů sledovaných v registru osminásobně. V současné době monitoruje data od 9583 pacientů na biologické léčbě ze všech 15 odborných RS center, plošně tak pokrývá celou Českou republiku.

„Během čtyř let se podařilo nastavit činnost registru tak, že dnes již pravidelně sbírá data ze všech krajů České republiky. Registr zahrnuje data 92% pacientů na biologické léčbě z celkového republikového počtu. Začali jsme sbírat i data pacientů bez ohledu na typ léčby, těchto je v registru již více než 2000,“ uvedla Jana Vojáčková z Nadačního fondu IMPULS, který registr spravuje a provozuje. I přes velmi krátkou dobu působnosti patří český registr mezi prestižní evropské registry.

Roztroušená skleróza (RS) je velmi proměnlivé onemocnění, které se u každého jedince projevuje jinak. Příčiny vzniku nemoci odborníci zatím přesně neznají, nemoc nelze vyléčit, pomocí moderní medicíny lze ale postup nemoci zpomalit. Bez léčby vede choroba u převážné většiny pacientů k závažné invaliditě. „Medicína udělala za posledních 20 let v oblasti léčby RS opravdu obrovský skok, dnes máme velmi účinné léky, které se učíme užívat za pochodu. Tyto léky mohou zcela zásadně ovlivnit život tisíců pacientů, to platí ale pouze v případě, že jsou použité včas a správný pacient dostane správný lék. Informace z reálné klinické praxe mají v tomto procesu zcela klíčové postavení,“ upozornila docentka Dana Horáková, neuroložka RS centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a odborný garant registru.

Výsledky registru ReMuS ukazují, že většina pacientů (71,8%) léčených nákladnou biologickou léčbou může pracovat na plný nebo částečný úvazek. Z 9583 pacientů je 71,5%žen. Ve všech centrech se léčí nejvíce pacientů ve věku 40 - 50 let, 32 pacientů je mladších 18 let a z nich osmi je méně než 15 let.

V první fázi registr podchycuje pacienty na biologické léčbě. Dnes běží paralelně již druhá fáze registru, ve které jsou sledováni i pacienti RS center bez ohledu na fázi nemoci a typ léčby, především pacienti s progresivní formou nemoci, kteří představují asi 40 % všech pacientů s RS. U nich zatím léky, které by ovlivnily podstatu nemoci, nejsou. I zde data z registru mohou ale zásadně pomoci při mapování potřeb těchto pacientů, zejména v otázkách plánování psycho a fyzioterapie a sociální problematice. „Dále považujeme za velmi důležité věnovat pozornost i kvalitě dat. V posledním roce jsme se zaměřili zejména na opakovanou kontrolu dat tak, abychom byli schopni udržet aktuálnost registru a zamezili jeho stárnutí. Tento proces je sice velmi náročný, nicméně naprosto zásadní,“ doplnila Jana Vojáčková. Registr zveřejňuje výsledky dvakrát ročně. Zprávy jsou publikovány na webových stránkách Nadačního fondu IMPULS. Významnou úlohu při rozvoji registru hrají prezentace jeho výsledků v zahraničí, ať již v rámci odborných kongresů nebo v rámci nadnárodních projektů. Více na www.nfimpuls.cz

 

 

O projektu ReMuS

 

Celostátní registr pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS) shromažďuje od roku 2013 data o vývoji nemoci, účincích konkrétních léků a bezpečnosti dlouhodobé léčby – v současnosti do něj přispívá všech 15 center z celé České republiky specializovaných na léčbu tohoto onemocnění.

Podle posledních dat registr sleduje 9 583 pacientů s biologickou léčbou. Nejvíce pacientů je z Prahy (1812) a Středočeského kraje (1521), nejméně v Karlovarském kraji (238). Většina (57,8%) sledovaných pacientů pracuje na plný úvazek, 13,9% na částečný. Registr sleduje i těhotenství, v hodnoceném období 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017 porodilo 54 pacientek. Průměrný věk v době začátku nemoci byl 30, 9 roku. Nejmladší pacient měl v době stanovení diagnózy necelé 4 roky, nejstarší 67 let.

Zřizovatelem registru ReMuS je Nadační fond IMPULS, který jej financuje z darů. Odborným garantem registru je Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie (SKNIL) České neurologické společnosti ČLS JEP. Jednotlivé zprávy z registru lze dohledat na stránkách www.nfimpuls.cz.

 

 

Nemoci pro invalidní důchod – tabulky OSSZ, výpočet

 

http://kupnisila.cz/nemoci-pro-invalidni-duchod/

 

 

Velká novela zákona o sociálních službách přinese řadu změn ve prospěch potřebných lidí

 

Více než deset let čekali klienti a poskytovatelé sociálních služeb na změny v zákoně. Vláda přijala novelu, která pomůže upravit současný systém tak, aby byl přehlednější, jednodušší a odpovídal skutečným potřebám lidí a všech subjektů zúčastněných při poskytování sociálních služeb. Účinnost zákona je plánovaná od 1. ledna 2018.

„Novela pomůže těm nejpotřebnějším, lidem úplně závislým na pomoci ostatních. Díky navýšení příspěvku na péči budou moci zůstat ve svém domácím prostředí,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. “Péče o nevyléčitelně nemocné v hospicích bude konečně oficiální službou a bude hrazena. Rodičům přímo s péčí o trojčata nebo čtyřčata budou bezplatně pomáhat pečovatelky. Dosud mohly pomáhat jen s domácími pracemi,“ dodala ministryně.

Novela počítá s navýšením částky příspěvku na péči ve stupni IV (úplná závislost) z 13 200 korun na 19 200 korun a současně umožní rychlejší projednání žádosti o příspěvek. Jde o snahu podpořit poskytování pomoci neformálními pečovateli, zejména osobami blízkými, v domácím prostředí.

Zvyšuje se podpora rodin, kterým se současně narodily tři nebo více dětí. Poskytování pečovatelské služby se rozšířilo o pomoc rodinám zavedením činností souvisejících s péčí o děti, pečovatelky se tak budou moci reálně starat i o děti. Služba bude těmto rodinám poskytována bezplatně, proto se současně upravuje úhrada nákladů poskytovatelům sociálních služeb ve formě účelové dotace.

Vláda schválila legislativní ukotvení hospiců doplněním do zákona o zdravotních službách. Dojde tak k provázání se zákonem o sociálních službách, protože v nich budou poskytovány i sociální služby. Tuto službu budou moci nabízet poskytovatelé zdravotních služeb paliativní nebo domácí péče registrovaní podle požadavků zákona o sociálních službách.

Jednou z klíčových změn je také financování sociálních služeb formou mandatorních výdajů. Poskytovatelé budou mít tedy větší jistotu při plánování provozu a poskytování sociálních služeb.

Další úpravy se týkají sociální práce, na kterou se nově musí zaměřit i menší obce. Tím bude sociální práce lépe dostupná přímo tam, kde je jí potřeba. Poskytovatelé nebudou muset hlásit každou personální změnu na krajský úřad, což představovalo velkou administrativní zátěž.

V zájmu ochrany lidských práv a svobod klientů sociálních služeb se upravují povinnosti poskytovatelů sociálních služeb a nová skutková podstata přestupku pro případ porušení těchto práv klientů. S ochranou těchto práv klientů souvisí také zavedení institutu nucené správy poskytovatele sociálních služeb v případě závažných pochybení zjištěných při inspekci poskytování sociálních služeb.

 

 

Příručka pro pacienty s roztroušenou sklerózou "Zdraví mozku"

 

Autorem této příručky je mezinárodní tým odborníků na problémy pacientů s RS, který zahrnuje jak pacienty s RS, tak zástupce sdružení pacientů, lékaře, výzkumné pracovníky, odborné sestry a ekonomy zdravotní péče.

Příručka poskytuje pacientům s RS základní informace o tom, jak mohou maximálně přispět ke zdraví svého mozku, např. udržováním správného životního stylu, jak důležitá je rychlá diagnóza pro zahájení včasné léčby, jak sledovat aktivitu nemoci za účelem kontroly účinnosti léčby či co může pacient požadovat od svého lékaře pro dosažení nejvýše dostupného standardu péče. Úkolem příručky je pomoci pacientům, aby nad onemocněním převzali kontrolu a aktivně se podíleli na udržení zdraví svého mozku.

V Česku brožuru vydal eReS tým ČR. Více informací a brožura ke stažení ZDE.

 

 

Staňte se Srdcerváčem/Srdcerváčkou 2017

 

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) vyhlašuje výběrové řízení na místa „Srdcerváčů" – tváří jedné z mediálně nejúspěšnějších kampaní v ČR. Pracovní příležitost pro ty z vás, kteří vrcholově sportujete, pracujete a jste zdravotně postižení nebo znevýhodnění!

Tvářemi pátého ročníku Srdcerváčů se mohou stát muži a ženy, vrcholoví handicapovaní sportovci, kteří zároveň pracují, nebo je čeká v kariéře restart.

Hledáme Srdcerváče a Srdcerváčky, kteří za sebou mají stupně vítězů na republikových mistrovstvích a turnajích zdravotně postižených sportovců, nebo účast na světových sportovních kláních a paralympiádách. Hledáme i ty, kteří vrcholově sportovali jako zdraví, ale pak je dostihla nemoc či úraz, a oni museli svůj dosavadní život přehodnotit, načít jinou kariéru, ale sportu se věnují stále a své zkušenosti předávají například jako trenéři či vedoucí sportovních oddílů.

Hledáme handicapované sportovce a sportovkyně, kteří jsou aktivní nyní, nebo kteří již mají sportovní kariéru za sebou. Zkrátka chceme v příštím ročníku vzdát hold všem, kteří se dovedli poprat nejen se svým úrazem či nemocí, ale navíc jsou skvělí ve sportu a zároveň dokážou vše skloubit s pracovním a osobním životem.

Více informací ZDE

 

 

Stanovisko vlady k novele zakona c. 329/2011 Sb

k přečtení zde

 

 

Video celé konference "O roztroušené skleróze (ne)jen pro rodinu"

 

. listopadu 2016 se v kongresovém centru IKEM uskutečnila konference zaměřená na rodinné příslušníky, přátele a partnery pacientů s RS. Konferenci můžete od dnešního dne shlédnout na youtube kanálu NFOZP.

 

PROGRAM:

-Prof. MUDr. Eva Havrdová, MS centrum při VFN; Co je RS, novinky v léčbě -MUDr. Petra Hanulíková, ÚPMD; RS a těhotenství, genetika, klimakterium -Mgr. Klára Novotná, MS centrum při VFN; Jak si spolu zacvičit -MUDr. Marta Vachová, MS centrum při Nemocnice Teplice; RS a konopí -Bc. Tereza Školníková, Domov Sv. Josefa Žireč; Ergoterapie -Představení pomůcky WalkAid

Přednášky ke shlédnutí na youtube ZDE

 

Konferenci pořádal Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve spolupráci s UNIÍ ROSKA.

Akce se konala za finanční podpory magistrátu hl. města Praha a grantu společnosti Merck spol. s r. o.

 

 

14. ročník „Cesty za duhou“ hostí Úřad práce ČR

 

Dejte nám šanci, aneb jak vidí svět lidé s roztroušenou sklerózou (RS). Tak by mohl znít podtitul podzimní výstavy s názvem „Cesta za duhou“. Už počtrnácté ukazuje svět optikou nevyléčitelně nemocných. Poprvé však na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR v Praze 7.

Ve čtvrtek 3. listopadu se v 17.00 hodin slavnostně otevřou dveře Kontaktních pracovišť ÚP ČR pro Prahu - východ a Prahu - západ pacientům s roztroušenou sklerózou a všem, kteří sem zavítají, aby si prohlédli jejich díla. Celý listopad budou hostit tamní prostory čtrnáctý ročník výstavy děl tří desítek umělců, kteří mají jedno společné – diagnózu RS.

Kurátorkám Veronice Bratrychové a Kláře Zápotocké se podařilo i tento rok nenásilně propojit tvorbu umělců – profesionálů i amatérů. Práce autorů, kteří se zúčastní letošní výstavy, reflektují nejrůznější motivy z jejich života, zpracované napříč výtvarnými technikami. Kromě převažujících fotografií tak lidé budou moci shlédnout také koláže, olejomalby, akvarely, ale také šperky, přečíst si básně nebo povídky. Jednou z nich je fotografka Stanislava Perlínová, která trpí roztroušenou sklerózou už 15 let. Jak sama říká, k fotografování ji stále vede chuť podělit se vizuálně o krásy, které vidí na svých cestách. Zároveň se tak snaží ukázat nejen pacientům s RS, ale i ostatním lidem, že tato nemoc není nic, co by mělo a mohlo člověka zastavit od jeho touhy poznávat svět. „Roztroušenou sklerózou si člověk lépe srovná hodnoty. Tempo jsem rozhodně zvolnila, nejen v chůzi. Ale protože „nic neuteče“, není proč se honit za čímkoli,“ shrnuje autorka.

„Dnešní léčba umí u nemoci zmírnit řadu příznaků a mnohdy i oddálit invaliditu, ale doporučují se i další formy terapie, terapeutický účinek umělecké činnosti napomáhá přijetí nemoci jako takové a pozitivně ovlivňuje psychický i emoční stav pacienta,“ vysvětluje prof. Eva Havrdová, vedoucí lékařka RS centra Všeobecné fakultní nemocnice Praha. Jako každoroční garant výstavy přidává i svou osobní zkušenost: „Z letité praxe mohu říci, že řada pacientů nachází v umění velký životní náboj, a právě proto je každý ročník Cesty za duhou plný pozitivní energie.“

„V životě každého z nás dochází k řadě situací, se kterými se musíme umět vyrovnat. Někdy to zvládneme lépe, jindy potřebujeme ke zvládnutí problému více vnitřní síly. Ta, kterou prostřednictvím svých obrazů představují pacienti s roztroušenou sklerózou, je opravdu velká. O to víc, že vzhledem ke svému onemocnění rozhodně nemají tu svou životní cestu jednoduchou. Osobně si velmi cením jejich neuvěřitelného nasazení, naděje a víry. Proto jsem také velmi uvítala možnost hostit výstavu děl pacientů s roztroušenou sklerózou v prostorech Úřadu práce ČR,“ vyzdvihuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Výstavu Cesta za duhou lze shlédnout do 2. prosince 2016 na adrese Dobrovského 1278/25, Holešovice, 170 00 Praha 7. Pro veřejnost je otevřena vždy v době úředních hodin ÚP ČR. Jejich přehled je k dispozici na www.uradprace.cz

Výstava se koná za podpory Generálního ředitelství Úřadu práce ČR, CEROS, o. p. s., Nadačního fondu

IMPULS, UNIE ROSKA, Sdružení mladých sklerotiků a společnosti Merck. Podrobné informace jsou k dispozici na www.cestazaduhou.cz a www.aktivnizivot.cz.

 

 

Rozhovor s cvičitelkou, fyzioterapeutkou a šéfredaktorkou časopisu iRoska Ivanou Rosovou

 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/372757627576

 

 

Vánoční balíček z GIVTu

 

http://t.sidekickopen15.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJW7t5XZs8qCh8PW3MxYll7dSsjgW64k8w-56dxwWf1cCK-C02?t=http%3A%2F%2Fwww.givt.cz%2F&si=5766865253826560&pi=06c5e5f1-8c9f-4608-f73f-64e1170ba706>

 

 

Podzimní bulletin z Domova sv. Josefa

 

Dobrý den, vážení podporovatelé a příznivci Domova sv. Josefa, dovolujeme si Vás upozornit na náš nový podzimní bulletin, ve kterém Vás rádi opět informujeme o novinkách a životě v Domově sv. Josefa.

 

"Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde Ti rozumějí." Christian Morgenstern

Takový je Domov sv. Josefa, který od roku 2001 poskytuje komplexní zdravotní a sociální služby osobám vážně nemocným roztroušenou sklerózou.Nové číslo bulletinu ke stažení ZDE

 

 

Startují Srdcerváči 2016

 

Voják s rakovinou, úředník s lupenkou, lékař se syndromem vyhoření, kriminalista na vozíku a psychoterapeutka s dětskou mozkovou obrnou. Pětice Srdcerváčů 2016 se 8. září v Café Martin Karlín v Praze představila poprvé novinářům.

 Jiná grafika na webu Srdcerváčů, nový spot, nové zážitky a dárky v katalogu, a především pětice Srdcerváčů 2016 - lidí z pomáhajících profesí, kterým životem pořádně zamíchala nemoc či úraz. Čtvrtý ročníkkampaně Srdcerváči NFOZP mohli 8. září vidět poprvé všichni, kdo dorazili do karlínského Café Martin v Praze.

Každého ze Srdcerváčů bude provázet jeho ambasador. Za kriminalistou Danielem Kafkou proto poprvé dorazila generální ředitelka Britské obchodní komory Marcela Roche, která s ním bude pilovat angličtinu, ambasadorka Jiřího Vaňáska Jana Víchová ze Svobodné mysli poslala ze Spojených států videopozdrav.

Představeni byli takéMartina Veverková tři další ambasadoři - Renáta Mrázová, personální ředitelka skupiny NN, která bude mentorkou Martiny Veverkové, ředitelka VFN v Praze Dana Jurásková, která provází Srdcerváče Stanislava Vajdu a exnáměstek VZP ČR Rostislav Verner, který spolupracuje s Marcelem Haschem, prenatálním genetikem se syndromem vyhoření.

 Ředitelka NFOZP a Srdcerváčka Hana Potměšilová prozradila také novinky, které najdou fanoušci projektu v srdcerváčském katalogu unikátních zážitků a dárků, poodhalila letošní srdcerváčské víno a speciality, které navrhovalo designérské studio Boa Design - mýdla z bambuckého másla, které vyrábějí zdravotně postižení, a nové srdcerváčské čokolády s příběhem, které vyrábi čokoládovna Carla a kompletují handicapovaní, kteří do každé sladké pochoutky přibalí také svůj příběh.

Poprvé mohla veřejnost vidět také spot kampaně v superhrdinském komiksovém stylu, za kterým stojí studio LaceUp, herec Karel Dobrý, skladatel Honza Muchow a Marek Poledna ze studia Bystrouška.

Videomedailonky jednotlivých Srdcerváčů zase vznikly ve spolupráci se vzdělávacím portálem Svobodná mysl a natočil je Martin Krpáč. A novináři viděli také celou srdcerváčskou grafiku, kterou vytvořilo studio LaceUp a kterou pro srdcerváčský web upravilo studio Media Energy.

 

 

Dvoudenní seminář o domácí péči o nemocné roztroušenou sklerózou mozkomíšnou

 

 

Pozvánka na Konferenci o RS 21. září v Domově sv. Josefa

 

Dovolujeme si Vás pozvat na Konferenci o roztroušené skleróze, kterou v Domově sv. Josefa pořádáme pro velký úspěch již po druhé. Koná se dne 21. 9. 2016 v podkroví Domu sv. Damiána (bývalý pivovar) v Domově sv. Josefa. Připravili jsme pro Vás opět bohatý program, sestávající z přednášek z několika oblastí, týkajících se roztroušené sklerózy a života s ní. Účast přislíbil opět např. doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc., přední specialista v oblasti léčby RS a Mgr. Renata Malinová – psycholožka s bohatou praxí v péči o nemocné RS.

Přihláška a program ZDE

 Vzhledem k probíhajícím letním dovoleným se v případě zájmu o tuto akci, prosím, přihlašujte výhradně přes přihlášku webu.

 

Michaela Hospodková, Domov sv. Josefa

 

 

Postup při zvyšování PnP o 10%

 

Vážení přátelé,

jak je většina z Vás informována, vstupuje od 1. 8. 2016 v účinnost novela zákona o sociálních službách. V pondělí 18. 7. 2016 jsme jednali na GŘ ÚP o tom, jakým způsobem bude novela zákona o sociálních službách realizována v praxi. Od 1. 8. 2016 se zvyšují příspěvky na péči následujícím způsobem:

Stupeň závislosti:

                              Příjemce mladší 18 let                                                 Příjemce starší 18 let

I.Lehká závislost                          3 300Kč                                                                     800Kč

II.Středně těžká závislost             6 600Kč                                                                  4 400Kč

III.Těžká závislost                       9 900Kč                                                                  8 800Kč

IV.Úplná závislost                      13 200Kč                                                                13 200Kč

 

 Lidé, kteří pobírají příspěvek na péči, nemusí o jeho zvýšení od 1. srpna 2016 žádat. Úřad práce ČR upraví automaticky, podle přiznaného stupně, výši částky. Na přelomu července a srpna 2016 obdrží každý příjemce příspěvku na péči poštou sdělení o zvýšení příspěvku na péči. Pokud by někdo z Vás neobdržel do termínu srpnové výplaty příspěvku toto sdělení o 10% zvýšení příspěvku na péči, prosím, obraťte se co nejdříve na svůj Úřad práce, protože se můžete výjimečně ztratit z evidence. Pokud by Váš Úřad práce okamžitě nereagoval, tak doporučuji, abyste

se ozvali na adresu nrzpcr@nrzp.cz a my bychom hned Vaše emaily posílali na Generální ředitelství Úřadu práce.

Příspěvek na péči Vám bude vyplácen stejným způsobem jako dosud. Zdůrazňujeme, že výše uvedené sdělení obdrží pouze ti lidé, kterým je již příspěvek na péči vyplácen, včetně těch u kterých je v současné době např. z důvodu hospitalizace vyplácení příspěvku zastaveno a nikoliv ti, kteří si o příspěvek teprve zažádali, a ještě nebylo o nároku pravomocně rozhodnuto.

Pokud jde o situaci, kdy probíhá správní řízení o žádosti o příspěvek na péči a dosud nebylo o jeho stupni rozhodnuto, takový člověk obdrží rozhodnutí se dvěma výroky. Je to například situace, kdy žádost byla podána v květnu 2016 a rozhodnutí bude vydáno až v měsíci září 2016. Protože příspěvek na péči je zpravidla přiznáván od data podání žádosti, tak například první výrok bude o tom, že příspěvek je přiznán od května 2016 ve výši 800,- Kč a druhý výrok, že příspěvek je přiznán od srpna 2016 ve výši 880,- Kč a v odůvodnění budou tyto částky vysvětleny (odkazem na změnu zákona od 1.8.)

Novela zákona současně nově upravuje posuzování příspěvku na péči u osob, které jsou pro stejnou nemoc nebo úraz déle než 60 dní ve zdravotnickém zařízení. Dosud se řízení o příspěvku u dlouhodobých hospitalizací přerušovalo a čekalo se do doby, než žadatel bude ve svém domácím prostředí. Od 1. 8. 2016 se u těchto dlouhodobých hospitalizací bude pokračovat v řízení o nároku na příspěvek na péči, pokud ovšem žadatel doručí příslušnému pracovišti ÚP ČR potvrzení poskytovatele zdravotních služeb.

Žadatel o příspěvek na péči, který bude dlouhodobě hospitalizován, požádá ošetřujícího lékaře o potvrzení o době a důvodu hospitalizace. Toto potvrzení zašle žadatel Úřadu práce, kde podal žádost o příspěvek na péči. Na základě tohoto potvrzení Úřad práce provede sociální šetření v příslušném zařízení zdravotnických služeb a požádá OSSZ o posouzení zdravotního stavu. Pokud nárok na příspěvek v době hospitalizace vznikne, bude vyplácen až po té, co klient hospitalizaci ukončí. Vznik nároku na příspěvek je v tomto případě od data doručení potvrzení o hospitalizaci na ÚP ČR. V případě, že žadatel podá žádost na příspěvek a během hospitalizace potvrzení nepředloží, je postupováno stejně jako dosud, tzn., že po dobu hospitalizace je řízení přerušeno a je obnoveno po ukončení hospitalizace s tím, že zdravotní stav žadatele je posuzován ke dni podání žádosti, případně je možné, pokud se během hospitalizace zdravotní stav zhoršil, aby dle situace OSSZ vydala 2 posudky, které budou zohledňovat změnu zdravotního stavu.

 

 

Mgr. Václav Krása

Předseda NRZP ČR

 

 

Zveme Vás na setkání do Žirce do Domu sv. Josefa

 

 

 

Slevy pro seniory.......

 

http://www.cestovaniproseniohttp://www.cestovaniproseniory.cz/slevy-pro-seniory/ ry.cz/slevy-pro-seniory/

 

 

MaRSu se letos zúčastnil rekordní počet měst a lidí

 

Celkem 268 445 korun vybrali organizátoři cvičebního Maratonu s roztroušenou sklerózou (MaRS). Ten se letos konal už popáté. Zacvičit a podpořit tak pacienty s roztroušenou sklerózou přišlo více než 2 000 lidí z celkem 23 měst. Pomyslný štafetový kolík si předávali celých 24 hodin v kuse.

„Jsme rádi, že se maraton cvičení rok od roku rozrůstá. Ve srovnání s loňskem se přihlásil dvojnásobný počet regionů. Nejenže se aktivně zapojilo velké množství lidí, stovky dalších se přišly podívat nebo fandit. Každým rokem se hlásí noví lidé, další pacienti, chtějí organizovat cvičení ve svém městě nebo pomáhat. Moc si toho vážíme. Důležité je, aby se z maratonu nevytratilo to hlavní – myšlenka vzájemné soudržnosti, že nikdo z lidí s ereskou není ve svém boji sám, ale bojujeme všichni společně – a cvičíme jako jeden tým,“ uvedla Kateřina Bémová z Nadačního fondu IMPULS, který akci organizuje. „Věříme, že se lidé s roztroušenou sklerózou přestanou pohybu bát a zařadí rehabilitaci a sport do svého běžného života,“ doplnila. Peníze z dobrovolného vstupného a darů poputují i tentokrát na podporu cvičebních aktivit pacientů a nákup rehabilitačních pomůcek.

 

MaRS má za úkol upozornit nejenom na samotnou nemoc, ale především na to, že pohyb pacientům prospívá. Letošní novinkou byl důraz na zdravý životní styl, neboť stres, kouření a nezdravý způsob života patří vedle genetické dispozice a nedostatku vitaminu D mezi faktory, které přispívají k propuknutí nemoci. V některých městech byl proto přítomen nutriční specialista, který lidem s RS radil, jak se správně stravovat.

 

Maratonu cvičení se letos zúčastnili lidé z Brna, Českých Budějovic, Hradce Králové, Jihlavy, Karlových Varů, Kyjova, Liberce, Ostravy, Poděbrad, Prahy, Ústí nad Orlicí, poprvé cvičili lidé z Mostu, Nového Boru, Olomouce, Plzně, Teplic, Uherského Hradiště, Velkých Losin, Žďáru nad Sázavou, Žirče u Dvora Králové n. L. a ze zahraničí týmy ve slovenských Piešťanech, švýcarském Valens a francouzském Rennes. Jednotlivá města si pomyslný štafetový kolík předávala přes telefon nebo internet, telefonická štafeta postupně oběhla všechna cvičící města.

 

Maraton MaRS je mezinárodní sportovní akce, při níž se lidé pod odborným dohledem střídají v kruhovém tréninku nebo skupinových cvičeních, které jsou vhodné pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Do maratonu se zapojují také hendikepovaní lidé na vozíkách a imobilní pacienti cvičením z domova.

 Loni se do 4. ročníku MaRSu zapojilo téměř tisíc lidí z 12 měst, podařilo se vybrat přes 116 tisíc korun.

 

 

Hledáme nové tváře do projektu Srdcerváči

 

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) vyhlašuje výběrové řízení na místa „Srdcerváčů“ – tváří jedné z mediálně nejúspěšnějších kampaní v ČR. V roce 2016 bychom rádi ukázali osudy lidí, kteří pomáhali druhým a sami o své zdraví přišli. V roce 2016 bych NFOZP rád ukázala osudy lidí, kteří pomáhali druhým a sami o své zdraví přišli. Tvářemi dalšího ročníku Srdcerváčů se mohou stát muži i ženy,

lékaři i sestry, hasiči i policistky, záchranářky i dobrovolníci Horské služby, učitelé, pomáhající profese… Zkrátka chceme v příštím ročníku vzdát hold všem, kteří si pomoc druhým vybrali jako svoji pracovní či životní náplň, ale sami neměli tolik štěstí.

Podmínkou není to, že by ke ztrátě zdraví muselo dojít při výkonu dané profese. Podmínkou účasti není ani potřeba hledání nového místa. Cílem projektu Srdcerváči je ukázat většinové ‚zdravé‘ populaci, že lidé se zdravotním omezením dokážou pracovat stejně dobře jako kdokoli jiný. Tváří našeho projektu tak může být i člověk, který je ve své práci spokojený, nechce ji měnit. Jedinou podmínkou je "chut´ a odvaha být vidět"a vyprávět svůj příběh ostatním.

Ideální kandidát by měl být komunikativní, ochotný podělit se o svůj příběh, prezentovat a sdílet ideály kampaně v médiích. Podmínkou je uživatelská znalost práce s PC a internetem. Znalost grafických programů, administrace webů či sociálních sítí je velkou výhodou. Dále uvítáme dobré vyjadřovací a stylistické schopnosti v mluveném a písemném projevu. Bližší informace k předchozím ročníkům kampaně najdete na www.srdcervaci.cz

Jedná se o práci na dohodu o provedení práce na období 1. 6. 2016 – 31. 12.2016 s tím, že hlavní objem práce je od srpna do listopadu. V květnu a červnu se budou připravovat medailonky a proběhne focení. Přesný rozsah spolupráce a náplň práce budou domluveny individuálně dle schopností a možností vybraných kandidátů. Pokud Vás nabídka zaujala, pošlete nám svůj životopis, motivační dopis a aktuální fotografii na email: katerina.sirotkova@nfozp.cz

 

 

Startuje 5. ročník Maratonu s roztroušenou sklerózou

 

Stovky lidí po celé republice si už za necelý měsíc navléknou tenisky a vyrazí do posiloven, tělocvičen a dalších míst, kde odstartuje 24hodinový cvičební Maraton s roztroušenou sklerózou – MaRS 2016. Předávat pomyslný štafetový kolík v sérii kruhových tréninků a skupinových cvičení si budou od 4. do 5. března nejenom lidé s roztroušenou sklerózou (RS), ale také jejich příbuzní, známí, lékaři, terapeuti a všichni, kdo si chtějí protáhnout svá těla a přitom pomoci potřebným. Letošní ročník netradičního maratonu je zaměřen na zdravý životní styl, ve vybraných městech bude přítomen nutriční specialista, který lidem s RS poradí, jak se ke cvičení i správně stravovat. Vstupné je dobrovolné, peníze poputují jako každý rok na podporu cvičebních aktivit pacientů s RS.

Hlavním organizátorem akce je tradičně Nadační fond IMPULS, který chce nejen upozornit na samotnou nemoc, ale i na to, že pacientům s touto diagnózou pravidelný pohyb prospívá. MaRSu se letos účastní lidé z Prahy, Brna, Českých Budějovic, Hradce Králové, Jihlavy, Karlových Varů, Kyjova, Liberce, Nového Boru, Olomouce, Ostravy, Plzně, Poděbrad, Teplic, Ústí nad Orlicí, Uherského Hradiště, Velkých Losin, Žďáru nad Sázavou, Žirče u Dvora Králové n. L., ze zahraničí budou cvičit týmy ze slovenských Piešťan a švýcarského Valens. Předběžně přislíbilo účast kolem 2 000 lidí

 

 

Givt www.givt.cz

https://youtu.bhttps://youtu.be/ywQj863QJ3se/ywQj863QJ3s          (jak nakupovat přes Givt)

https://youtu.behttps://youtu.be/pZI-3qshDgI/pZI-3qshDgI            (proč nakupovat přes Givt)

 

 

Zapojte se do projektu "Rovná cesta"

 

Společnost ACONTE, s.r.o. ve spolupráci s NFOZP připravují na Moravě různé kurzy a školení, které pomohou lidem s neurologickými obtížemi s uplatněním na trhu práce. Protože se projekt v současné době nachází v přípravné fázi, budeme velice rádi, když nám s jeho přípravou pomůžete i Vy! Vyplněním krátkého dotazníku nám pomůžete získat lepší představu o tom, která školení byste ocenili a rádi je také absolvovali. V tuto chvíli máte tedy možnost bez závazků ovlivnit strukturu a podobu projektu tak, aby odpovídal co nejvíce Vašim potřebám. Připravujeme pro Vás novou možnost vzdělávání a získání rekvalifikací. Díky našim kurzům zvýšíte Vaši schopnost uplatnit se na trhu práce, zlepšíte se v komunikaci a pokud si budete chtít založit vlastní podnikání, díky našemu projektu budete přesně vědět, jak na to. Pojďte do toho s námi, společně to zvládneme.

O co se jedná? Ve spolupráci s fondy Evropské unie jsme si pro Vás připravili různé kurzy a školení, které Vám pomohou s uplatněním na trhu práce. Díky těmto kurzům si můžete zvýšit svoje profesní dovednosti nebo začít s vlastním podnikáním. Některá školení jsou ukončená rekvalifikační zkouškou v rámci národní soustavy kvalifikací.

A protože se náš projekt v současné době nachází v přípravné fázi, budeme velice rádi, když nám s jeho přípravou pomůžete i Vy! Vyplněním krátkého dotazníku nám pomůžete získat lepší představu o tom, která školení byste ocenili a rádi je také absolvovali. V tuto chvíli máte tedy možnost bez závazků ovlivnit strukturu a podobu projektu tak, aby odpovídal co nejvíce Vašim potřebám.

 

Co mi účast na projektu přinese? Absolvováním kurzu se naučíte nové dovednosti a zvýšíte si Vaše znalosti v oblasti, na kterou se rozhodnete zaměřit.

Po úspěšném absolvování kurzu samozřejmě obdržíte certifikát dokládající absolvování Vámi zvolených kurzů a v případě, že se rozhodnete pro nějaký z rekvalifikačních kurzů, budete mít také možnost zdarma složit rekvalifikační zkoušku.

Již teď máme nasmlouvaných několik partnerů, kteří jsou připraveni vybraným úspěšným absolventům nabídnout možnost placené stáže. Navíc budete mít možnost využít služeb agentury práce a najít si tak vysněné zaměstnání.

Co je náplní projektu? V rámci projektu si sami zvolíte, které kurzy nebo školení chcete absolvovat. Máme připravené kurzy z vícero oblastí – podnikání, komunikace, počítačové dovednosti, online marketing, tvorba www stránek, účetnictví a administrativa.

Kompletní výčet kurzů najdete v dotazníku. Výběr z nabídky kurzů:

 

Jak začít podnikat

Projektové řízení v práci i v životě

Komunikace se zákazníkem, obchodní dovednosti

Jak zvládat stres a pracovní zátěž

Excel ve firemní praxi

Google Apps

Sociální sítě – komunikační a marketingový kanál pro firmy

Správa mailových a AdWords kampaní

Kurz podvojného účetnictví

Personalistika

 

V rámci projektu budeme spolupracovat i s agenturami práce a s různými firmami, budete mít tak možnost absolvovat placenou stáž nebo můžete využít služeb agentur práce a najít si práci podle Vašich představ.

Kolik mě bude školení stát? Všechny školení a kurzy jsou pro Vás zcela zdarma!

Pro koho je nás projekt vhodný? Projekt připravujeme pro osoby s neurologickými poruchami, ať již vrozenými nebo získanými (RS, epilepsie, dětská mozková obrna, ale i úrazy).

Do projektu se můžou zapojit všechny osoby se zdravotním handicapem, které:

v současné době hledají zaměstnání nebo jsou ekonomicky neaktivní, tj. jsou v produktivním věku a nejsouani zaměstnané (a nevykonávají samostatně výdělečnou činnost) ani nezaměstnané (tj. evidované Úřadem práce ČR jako uchazeč o zaměstnání) nejedná se o osoby soustavně se připravující na budoucí povolání (tj. studenty střední školy či studenty prezenční formy vysoké školy) nejedná se o osoby pobírající starobní důchod Splňujete výše uvedené podmínky? Pojďte do toho s námi! Společně projdeme nejrůznější úskalí, která na Vás mohou na trhu práce číhat a zaměříme se na Váš osobní rozvoj a získání takové kvalifikace, která Vám umožní získat práci, která Vás bude bavit.

Řešitel projektu

Ve spolupráci s NFOZP je řešitelem projektu firma ACONTE, s.r.o., která se vzděláváním dospělých zabývá už od r. 2005. Školí na vysokých školách, pořádá vnitrofiremní školení a také úspěšně řešímvlastní projekty podporované z Evropských sociálních fondů.

 

 

Příběh jedné z nás, aneb boj o naše práva

https://youtu.be/owzMzhttps://youtu.be/owzMz0mm5Lc0mm5Lc

 

 

Srdcerváči poprvé, podruhé, potřetí, a opět skvěle

 

Pokud platí, že třetí den na horách, či třetí ročník projektu bývá kritický, pak Srdcerváči jsou výjimkou potvrzující toto pravidlo. I potřetí se totiž Nadačnímu fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) podařilo splnit si cíle, které si před startem kampaně stanovil. Slavnostní tečku za Srdcerváči 2015 udělalo předání symbolických šeků subjektům podpořeným v grantové výzvě, které 26. ledna hostil vysočanský Clarion Congress Hotel Prague. „Jsem velmi ráda, že můžeme podpořit další skvělé projekty, které pomohou osobám se zdravotním postižením najít uplatnění na pracovním trhu,“ usmívá se Hana Potměšilová, ředitelka NFOZP. Peníze na svou činnost získalo nakonec 11 subjektů, firem i živnostníků. Oceněné projekty, mezi něž komise rozdělila přes 300 tisíc korun, musely splňovat kritéria jednoho ze tří grantových programů:

Rozvoj podnikání osob samostatně výdělečně činných, které jsou osobami se zdravotním postižením. Otevření nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, pořízení materiálního či hmotného vybavení nutného pro rozvoj daných míst u zaměstnavatelů, kteří mají víc jak 50% chráněných pracovních míst d

. Rozvoj pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na běžném trhu práce. Stejně velké plus jako v grantové výzvě si Srdcerváči ve výsledné bilanci zaškrtli i v kolonce ‚Tým OZP‘. Tvářemi kampaně se v roce 2015 stala pětice žen a dívek s rozdílnými osudy i životními cíly. „Ačkoliv už neplatí doslova, že Srdcerváči hledají pro ‚své tváře‘ práci, i letos pro ně účast v projektu znamenala pořádný posun v jejich osobním i profesním životě,“ uvedla Lenka Kohoutová, předsedkyně správní rady NFOZP. Už nyní je jasné, že tvářemi ročníku 2016 se stanou lidé, kteří svou kariéru zasvětili práci pro ostatní a do jejichž života zásadním způsobem vstoupila nemoc či zranění. „Mezi námi žije spousta ‚hrdinů všedního dne‘, nejen hasičů či lékařů, ale i třeba učitelů, kterým bychom velmi rádi dali prostor,“ vysvětlila Hana Potměšilová.

Idea letošního týmu však nebyla jedinou novinkou, kterou na slavnostním vyhlášení Srdcerváči představili.„Po minulých ročnících se na nás obraceli desítky lidí, že si nestihly vybrat v našem katalogu odměn. Proto jsme se rozhodli nechat na www.srdcervaci.cz vedle produktů z řady Original by Srdcerváči, které se v průběhu roku rozšíří o téměř desítku novinek, také nabídku darů i zážitků, které i budou moci lidé pořídit již od prvního února,“prozradila Hana Potměšilová. V nabídce se objeví bezmála stovka exkluzivních dárků i neotřelých zážitků.

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením vznikl v roce 2007 v reakci na tíživou situaci postižených při vstupu na trh práce. Je jedinou neziskovou organizací, zaměřenou na zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP), která chápe komplexitu překážek. Cíleně se tak věnuje nejen aktivnímu vytváření pracovních míst pro OZP, ale i osvětě a vzdělávání personalistů i vedení firem, které postižené zaměstnávají nebo se na to teprve chystají. Součástí činnosti je i aktivní lobbing, vedoucí k pozitivním změnám v legislativě, a různorodé osvětové projekty pro zaměstnavatele i veřejnost. Informace o všech projektech, minulých i chystaných, vždy naleznete na internetových stránkách fondu:www.nfozp.cz.

Srdcerváči jsou unikátní kampaní Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením - NFOZP. Výtěžek je věnován na podporu nových pracovních příležitostí pro lidi, kteří neměli tolik štěstí a kvůli svým handicapům těžko hledají zaměstnání. Srdcerváči nejsou žádná charita, stojí na principu „win-win“. Jako protihodnotu za finanční příspěvek si každý dárce může z online katalogu vybrat nevšední dárek či zážitek, který nelze běžně koupi.

 

 

Nový blog Pavla Bělobrádka

 

Jaká je budoucnost Evropy? Začnu tím, bez čeho si žádnou budoucnost Evropy neumím vůbec představit. Totiž evropskými hodnotami. Evropské hodnoty jsou základ. A tak jako se i dům staví od základů, nikoli od střechy, musí také budova Evropské unie vyrůstat z našich hodnot. Na těchto pevných základech pak musíme budovat zdi evropských institucí. Takto vybudované instituce nám poslouží k řešení praktických problémů.

http://www.aktivnizivot.cz/blogy/pavel-belobradek/

 

 

Šimon Ornest o zákulisí kapely The Tap Tap: Jako když se skloubí cikánský talent s německou pílí

 

Možná vám neuniklo jarní slaňování Nuselského mostu na invalidním vozíku. Smyslem podobných akcí je překonat bariéru soucitu – že se člověk stydí za to, že žádný handicap nemá. Alespoň takhle to vysvětluje šéf kapely studentů a absolventů Jedličkova ústavu The Tap Tap Šimon Ornest. „Jde o schopnost udělat humor, vzít lidi bez handicapu mezi nás,“ vysvětluje.

„Když se někomu s handicapem podaří uspět, tak je to skvělý příklad nejenom pro další postižené, ale pro celou společnost. Pak totiž můžete zjistit, že vaše problémy asi nebudou tak strašné, jak vypadají,“ nastiňuje v rozhovoru s moderátorkou Lucií Výbornou.

On sám v Jedličkově ústavu narazil na několik lidí, kteří si od začátku šli za svým cílem i přes handicap. A právě společnost by je měla maximálně podporovat, což se týká i podpory dávek a důchodů. „Když člověk potřebuje 24hodinovou péči, tak těch prostředků nikdy není moc, naopak někde je dostatek prostředků tam, kde nejsou tolik potřeba,“ podotýká.

A co nového v kapele The Tap Tap? „Naší známí a kamarádi skládají muziku přímo pro nás, například píseň Moje volba složil Jarda Svoboda ze skupiny Traband,“ připomíná. Spolupracují také s Janem Habuertem z Visacího zámku. „Známka punku v podání The Tap Tapu se Honzovi strašně líbí, a z toho máme radost. Nemáme elektrickou kytaru, takže to zní jinak, než jak jsou lidé zvyklí,“ říká.

A jak vypadají zkoušky kapely? Přesahují mnohokrát představivost toho, kdo tam nebyl – často je to o křičení, netrpělivosti kapelníka a důrazu na výkon, aby se odvedla se práce. „Takový přístup má velkou terapeutickou hodnotu,“ připomíná.

V kapele má každý svou roli, pracují jako tým, lidé, kteří mohou stěhovat nástroje, tak vědí přesně, co mají dělat. A ve chvíli, kdy je vše připraveno, tak přijíždějí ti, co se nemohou podílet fyzicky. „Vše cvaká na minutu, je to jako když se spojí cikánský talent s německou pílí,“ usmívá se.

 

 

GIVT

www.givt.czwww.givt.cz

 

 

Hvězda hokejové NHL Jakub Voráček založil nadaci. Pomáhat bude v boji s roztroušenou sklerózou

 

Hokejista Voráček založil nadaci pro boj s roztroušenou sklerózou. Zakládá ji společně se sestrou Petrou Klausovou. Vítěz Zlaté hokejky chce sám přispět tisíci dolary, což je asi 24 tisíc korun, za každý bod, který získá v NHL.

 

Vítěz Zlaté hokejky a kapitán českého hokejového týmu na mistrovství světa 2015 Jakub Voráček zakládá nadaci. Chce pomoct bojovat s roztroušenou sklerózou, nemocí, kterou trpí jeho sestra.

"Myslím si, že když máte tu možnost v životě něco společnosti vrátit, máte to udělat. V prostředí vrcholového sportu ve Státech je to navíc běžné, je to součást kultury, ve které žiji," řekl útočník Philadelphia Flyers ve středu v Karlínském fóru, kde Nadaci Jakuba Voráčka představil.

Sám Voráček chce do nadace přispět tisícovkou dolarů za každý bod, který v NHL získá. V loňské sezoně se stal se ziskem 81 bodů pátým nejlepším hráčem NHL. Peníze mají putovat na výzkum roztroušené sklerózy i individuální podporu pacientů.

Zakládá ji společně se svou devětatřicetiletou sestrou Petrou Klausovou, které roztroušenou sklerózu lékaři diagnostikovali před dvěma lety. "Chybí peníze pro rozvoj registru pacientů, který je pro výzkum vzniku nemoci zásadní.

Ne všichni pacienti mají dostupná kvalitní centra s fyzioterapií, psychoterapií, kvalitní léčbou. To vše hraje zásadní roli v postupu nemoci, která postihuje lidi v produktivním věku. Pro život mnoha rodin je onemocnění velký zásah. Založením nadace mi ta nemoc najednou dává smysl, přináší mi i něco pozitivního," říká Klausová

Nevyléčitelnou roztroušenou sklerózou trpí v Česku zhruba 20 tisíc lidí, nejčastěji postihuje ženy mezi dvaceti a čtyřiceti lety. Lidé v produktivním věku tak i kvůli malé podpoře často končí v invalidním důchodu.

Maskotem nadace se stal Kluk Puk, odborně ji zaštiťuje profesorka Eva Havrdová, přáteli nadace se stali trojnásobný olympijský vítěz Jan Železný, herec Ivan Trojan a režisér Jakub Kohák.

 

"Věřím, že nejen finanční prostředky, ale každý hlas, který veřejně upozorňuje na problémy pacientů s roztroušenou sklerózou, je důležitý.

Tato nemoc není zatím vyléčitelná, ale včasná diagnóza spolu s včasnou a kvalitní léčbou jsou naprosto zásadní. Pacienti by to neměli vzdávat. Jak říká slogan nadace, neměli by se nechat vyřadit ze hry," míní Havrdová.

Také ostatní hokejisté hrající za oceánem obvykle zakládají nebo podporují charitativní projekty. Například Dominik Hašek v Buffalu v roce 2001 založil charitativní nadaci Hasek's Heroes (Haškovi hrdinové). Ta umožňuje hrát hokej i sociálně znevýhodněným dětem.